Vận tải biển (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
83.740B
Giá trị vốn hóa thị trường
191.106K
Khối lượng
+1.24%
Thay đổi
−12.50%
Hiệu suất Tháng
+63.33%
Hiệu suất Năm
−2.97%
Hiệu suất YTD
           
EIM EIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
490.001.24%6.00Bán191.106K93641940.0084.778B12.5838.481624.00
Tải thêm