Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Iceland

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
98.546B0.510.81%13.913M12
163.835B2.130.62%423.490K22
26.059B0.52%51.800K11
27.607B1.662.56%92.000K11
832.010B5.54-0.08%3.922M79
174.809B2.312.75%352.062K11
520.757B1.19-0.28%738.847K22
143.099B2.690.03%569.797K22
29.848B0.79%696.843K23
147.509B1.671.42%54.265M23
Tải thêm