Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Iceland

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Truyền thông40.962B ISK1.48%0.19%1.172M12
Hàng tiêu dùng không lâu bền261.569B ISK1.31%0.20%255.662K23
Dịch vụ Phân phối985.041M ISK10.74%0.00%104K11
Năng lượng Mỏ23.006B ISK2.38%0.78%234.491K11
Tài chính728.793B ISK4.49%0.42%1.665M69
Công nghệ Sức khỏe297.564B ISK5.16%52.296K11
Khoáng sản phi năng lượng18.409B ISK1.08%32311
Công nghiệp Chế biến161.746B ISK3.33%0.24%225.737K11
Sản xuất Chế tạo397.175B ISK0.66%−0.75%199.637K22
Bán Lẻ144.499B ISK2.40%0.30%2.377M33
Dịch vụ Công nghệ2.597B ISK15.87%66.909K12
Vận chuyển171.809B ISK3.08%0.44%34.749M23