Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Iceland

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính679.159 B ISK4.85%−0.57%795.954 K69
Công nghệ Sức khỏe600.847 B ISK−0.63%62.217 K22
Sản xuất Chế tạo446.378 B ISK0.36%+0.84%1.027 M22
Công nghiệp Chế biến227 B ISK1.69%−0.53%1.866 M13
Hàng tiêu dùng không lâu bền215.16 B ISK1.48%+0.13%140.123 K33
Bán Lẻ163.28 B ISK2.12%+0.14%111.061 K33
Vận chuyển103.208 B ISK3.66%+0.05%21.648 M23
Dịch vụ Phân phối42.644 B ISK1.57%−0.89%6.203 K22
Khoáng sản phi năng lượng39.202 B ISK+0.83%156.067 K11
Truyền thông32.661 B ISK1.60%+0.30%71.758 K12
Dịch vụ Công nghệ1.641 B ISK−8.18%32.744 K12