Giới thiệu

Thị trường chứng khoán Iceland, chính thức được gọi là Nasdaq Iceland, là sàn giao dịch chứng khoán duy nhất của Iceland. Sàn này từng được gọi là ICEX, trước khi Nasdaq mua lại OMX vào năm 2008, đã mua lại ICEX vào năm 2006. Đây là một trong tám sàn chứng khoán trực thuộc Nasdaq Nordic, một công ty con của Nasdaq, điều hành thị trường chứng khoán tại một số nước Bắc Âu và Baltic. và tiếp cận tới 80% thị trường chứng khoán ở Bắc Âu và Baltic. Sở giao dịch Chứng khoán Iceland có trụ sở chính tại Reykjavík, thủ đô, thành phố lớn nhất và trung tâm hoạt động kinh tế của Iceland. Sàn này niêm yết 16 công ty có giá trị vốn hóa thị trường là 836,5 tỷ ISK. Sàn giao dịch cũng có trái phiếu.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã nổi tiếng của Iceland như Hagar, Marel, the Icelandair Group, N1 và Reginn. Sàn giao dịch quản lý chỉ số OMX Iceland 8, chỉ số giá trọng số thị trường theo dõi hiệu suất của 8 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất. Nó được xem là chỉ số chuẩn cho thị trường chứng khoán Iceland. Các mã thành phần được kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện và được xem xét 6 tháng một lần và giới hạn 8 mã để đảm bảo rằng tất cả các cổ phiếu cơ bản đều có tính thanh khoản. Sàn này cũng vận hành chỉ số all share, chỉ số vốn hóa trung bình, chỉ số vốn hóa nhỏ và một số chỉ số phản ánh hiệu suất của các ngành và lĩnh vực khác nhau.