Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
63.418B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.215M
Khối lượng
−1.90%
Thay đổi
−15.57%
Hiệu suất Tháng
+1.73%
Hiệu suất Năm
−8.85%
Hiệu suất YTD
           
FESTI FESTI HF.
206.00-1.90%-4.00Bán Mạnh1.215M250328110.0063.418B12.9716.191176.00
Tải thêm