Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

1
Cổ phiếu
42.074B
Giá trị vốn hóa thị trường
489.000K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+3.33%
Hiệu suất Tháng
+15.16%
Hiệu suất Năm
+4.73%
Hiệu suất YTD
           
ICESEA ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
15.500.00%0.00Mua489.000K7579500.0042.074B53.520.29677.00
Tải thêm