Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

2
Cổ phiếu
424.625B
Giá trị vốn hóa thị trường
570.913K
Khối lượng
−0.18%
Thay đổi
+18.84%
Hiệu suất Tháng
−7.29%
Hiệu suất Năm
−3.87%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HAMPHAMPIÐJAN HF.
129 ISK+0.78%163.85K0.1980.07B ISK40.943.15 ISK−26.74%1.21%Sản xuất Chế tạo
MARELMAREL HF.
449 ISK−1.75%92.084K0.06344.556B ISK56.227.99 ISK−39.57%0.51%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh