Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1712.985B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.300M
Khối lượng
+1.39%
Thay đổi
+4.93%
Hiệu suất Tháng
+24.65%
Hiệu suất Năm
+7.43%
Hiệu suất YTD
           
IWEL INOX WIND ENERGY LTD
534.000.01%0.05Mua651347634.005.920B-223.83
KPIGREEN KPI GREEN ENERGY LTD
668.950.81%5.35Bán81.031K54205687.4512.131B27.7223.94
POWERGRID POWER GRID CORP
223.651.29%2.85Mua10.574M2364968585.701559.014B9.1524.12
RTNINDIA RATTANINDIA ENT LTD
45.050.00%0.00Mua4.053M182566116.1062.340B11.244.01
SUZLON SUZLON ENERGY LTD
7.454.93%0.35Mua106.351M792314160.3072.927B-0.225400.00
UJAAS UJAAS ENERGY LTD
3.303.12%0.10Bán450.238K1485785.40652.945M-5.48
Tải thêm