Đồ uống: Có cồn (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
1552.284B
Giá trị vốn hóa thị trường
541.365K
Khối lượng
−1.41%
Thay đổi
+1.80%
Hiệu suất Tháng
+16.90%
Hiệu suất Năm
+24.02%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASALCBRASSO ALCOHOLS & BREW LTD
463.05 INR−1.71%60.173K0.838.372B INR18.0425.67 INR−19.07%0.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AURDISAURANGABAD DISTILL
313.20 INR−1.66%15K0.852.568B INR12.7924.49 INR+154.97%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GLOBUSSPRGLOBUS SPIRITS LTD
884.10 INR−1.64%295.209K1.2025.477B INR22.2839.68 INR−17.47%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GMBREWGM BREWERIES
669.85 INR−0.20%42.867K1.0812.222B INR11.8556.51 INR+4.63%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IFBAGROIFB AGRO IND
477.40 INR−0.49%3.445K0.394.468B INR24.6719.36 INR−65.10%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCDOWELL_NUNITED SPIRITS
1045.25 INR−1.95%908.224K0.88760.409B INR65.5115.96 INR−12.98%0.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RADICORADICO KHAITAN
1568.85 INR−2.41%220.478K0.37209.941B INR88.4617.74 INR−3.56%0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RKDLRAVI KUMAR DISTILL
23.20 INR+4.98%39.946K2.15556.8M INR−2.00 INR+46.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SDBLSOM DIST & BREW LTD
299.65 INR−2.28%275.595K0.6623.214B INR30.259.90 INR+78.08%0.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TITILAKNAGAR INDUSTR
257.25 INR−1.42%316.203K0.1749.274B INR24.0910.68 INR+254.82%0.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UBLUNITED BREWERIES L
1724.65 INR−0.02%159.813K0.61455.782B INR181.449.51 INR−54.33%0.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi