Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

126
Cổ phiếu
26887.369B
Giá trị vốn hóa thị trường
685.673K
Khối lượng
+0.55%
Thay đổi
+3.57%
Hiệu suất Tháng
+18.66%
Hiệu suất Năm
+22.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABCOTSAB COTSPIN INDIA L
111.10 INR−2.16%6K0.971.143B INR34.333.24 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ADFFOODSADF FOODS LTD
205.60 INR−0.19%56.864K0.2922.648B INR34.805.91 INR+35.15%0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ADVENZYMESADVANCED ENZYME TE
366.40 INR+3.69%1.086M1.3739.485B INR32.8411.16 INR+30.17%1.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ANNAPURNAANNAPURNA SWADISHT
370.00 INR+1.15%9.5K0.08Hàng tiêu dùng không lâu bền
APEXAPEX FROZEN FOODS
220.30 INR+0.89%39.959K0.446.822B INR43.805.03 INR−67.19%1.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ASALCBRASSO ALCOHOLS & BREW LTD
470.95 INR+1.71%20.316K0.278.372B INR18.3525.67 INR−19.07%0.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AURDISAURANGABAD DISTILL
311.00 INR−0.70%1.5K0.102.568B INR12.7024.49 INR+154.97%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AVTNPLAVT NATURAL PROD
95.25 INR+0.63%331.213K0.5314.389B INR27.263.49 INR−42.36%1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BAJAJCONBAJAJ CONSUMER
219.40 INR+0.27%91.335K0.2431.299B INR20.0610.93 INR+15.50%2.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BATAINDIABATA INDIA
1680.00 INR+1.00%108.515K0.58213.992B INR74.5322.54 INR−6.39%0.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BBTCBOMBAY BURMAH
1393.60 INR+2.28%34.296K0.3195.11B INR−249.85 INR−665.34%0.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BCLINDBCL INDUSTRIES LTD
73.45 INR+0.07%2.789M0.5618.607B INR21.723.38 INR+24.54%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BECTORFOODMRS BECTORS FOOD SPE LTD
1145.35 INR−0.87%42.711K0.2168.052B INR52.8121.69 INR+111.34%0.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BHANDARIBHANDARI HOSIERY E
6.10 INR0.00%53.141K0.31996.972M INR14.200.43 INR+2.41%0.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BIKAJIBIKAJI FOODS INTER
522.70 INR−0.93%53.88K0.19131.786B INR75.156.96 INR0.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BILBHARATIYA INTL LTD
387.00 INR+4.38%195.74K1.384.547B INR8.1847.30 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRITANNIABRITANNIA INDS
4965.00 INR+0.46%22.353K0.061.191T INR47.15105.29 INR+60.34%2.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CAMPUSCAMPUS ACTIVEWEAR LTD
274.20 INR+0.24%149.796K0.1683.442B INR81.213.38 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CANTABILCANTABIL RETAIL IN
272.55 INR+3.43%230.587K0.2821.512B INR34.987.79 INR+15.14%0.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCLCCL PRODUCTS(IND)
649.90 INR−0.09%28.757K0.1486.495B INR30.8921.04 INR+26.27%0.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CELEBRITYCELEBRITY FASHIONS
17.90 INR+0.85%33.524K0.34955.677M INR17.251.04 INR−46.20%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COLPALCOLGATE-PALM (IND)
2291.75 INR−0.09%103.914K0.16623.745B INR53.1343.13 INR+10.30%1.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CPSC P S SHAPERS LIMI
420.00 INR−3.45%3.6K0.28913.5M INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CUPIDCUPID LTD(INDIA)
941.75 INR+1.62%35.694K0.2212.366B INR49.0719.19 INR+29.52%0.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DABURDABUR INDIA LTD
545.65 INR−0.34%264.564K0.15970.279B INR55.239.88 INR+1.39%1.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DANGEEDANGEE DUMS LTD
12.10 INR+4.76%418.821K1.673.472B INR−0.03 INR−125.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DIAMONDYDPRATAAP SNACKS LTD
1044.00 INR+0.76%10.224K0.1124.652B INR42.8924.34 INR0.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DODLADODLA DAIRY LTD
833.70 INR+1.65%163.753K0.8748.79B INR36.6522.75 INR+3.16%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DOLLARDOLLAR INDUSTRIES
438.00 INR+0.74%36.83K0.4724.66B INR52.108.41 INR−61.87%0.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DVLDHUNSERI VENTURES
327.75 INR+0.29%29.279K0.2311.443B INR4.3076.27 INR−55.08%1.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DYNPRODYNEMIC PRODUCTS L
309.55 INR+4.31%112.424K2.453.606B INR136.762.26 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EIFFLEURO (I) FRESH FOODS LTD
148.05 INR+0.58%6030.023.651B INR199.560.74 INR+53.22%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EMAMILTDEMAMI LTD
497.35 INR−0.12%74.711K0.12217.202B INR31.3415.87 INR−15.89%1.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ESSENTIAINTEGRA ESSENTIA LTD
6.15 INR+1.65%7.361M0.342.774B INR22.160.28 INR+44.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FCONSUMERFUTURE CONSUMER LTD
0.85 INR0.00%2.571M0.731.658B INR−1.32 INR+48.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FOODSINFOODS & INNS LTD
170.70 INR−0.26%221.579K0.719.188B INR18.889.04 INR+224.95%0.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GAELGUJARAT AMBUJA EXP
379.80 INR+2.76%627.345K0.8684.762B INR28.5513.30 INR−30.21%0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GALAXYSURFGALAXY SURFACTANTS
2714.90 INR−1.45%29.083K1.3297.57B INR27.5598.53 INR+6.42%0.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GILLANDERSGILLANDERS ARBUTHN
116.15 INR+1.71%16.413K0.142.422B INR−5.48 INR−143.19%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GILLETTEGILLETTE INDIA LTD
6196.95 INR−0.67%2.87K0.35202.455B INR55.84110.97 INR+22.91%1.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GLOBUSSPRGLOBUS SPIRITS LTD
883.45 INR−0.07%68.116K0.2625.477B INR22.2639.68 INR−17.47%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GMBREWGM BREWERIES
673.65 INR+0.57%12.693K0.3012.222B INR11.9256.51 INR+4.63%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GOCOLORSGO FASHION INDIA LTD
1300.00 INR−0.12%50.125K0.6170.644B INR82.2015.81 INR+6.49%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GODFRYPHLPGODFREY PHILLIPS
2088.80 INR+1.46%20.262K0.43107.035B INR13.53154.42 INR+42.13%2.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GODREJCPGODREJ CONSUMER PR
1036.10 INR+1.42%177.405K0.161.045T INR60.5517.11 INR+9.72%0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GOKEXGOKALDAS EXPORTS L
894.55 INR−0.43%108.626K0.1954.514B INR38.9122.99 INR−20.01%0.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GOYALSALTGOYAL SALT LTD
157.00 INR−1.54%102K2.042.854B INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRETEX.STGRETEX INDUSTRIES
44.45 INR+4.96%3K169.938M INR25.301.76 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GROBTEATHE GROB TEA COMPA
950.20 INR−0.84%2050.081.114B INR−58.63 INR−203.40%0.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GULPOLYGULSHAN POLYOLS LTD
228.00 INR−2.12%137.867K0.3114.535B INR42.265.40 INR−35.46%0.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HATSUNHATSUN AGRO PRODUC
1075.20 INR−0.43%4.438K0.19239.933B INR104.5210.29 INR+34.89%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HERITGFOODHERITAGE FOODS LTD
235.65 INR+0.51%81.659K0.3221.775B INR30.807.65 INR+17.03%1.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HINDUNILVRHINDUSTAN UNILEVER
2510.70 INR−0.46%365.197K0.185.924T INR57.3643.77 INR+6.61%1.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HNDFDSHINDUSTAN FOODS LTD
547.85 INR+0.21%13.803K0.2061.625B INR72.387.57 INR+45.44%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IFBAGROIFB AGRO IND
481.50 INR+0.86%4.698K0.544.468B INR24.8819.36 INR−65.10%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
INDTERRAININDIAN TERRAIN FAS
64.90 INR+2.93%86.25K0.202.792B INR−3.37 INR−176.35%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IRISDOREMEIRIS CLOTHINGS LTD
74.10 INR−0.07%156.228K0.766.048B INR61.921.20 INR+191.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ITCITC LTD
452.70 INR+0.79%2.314M0.175.602T INR27.9416.20 INR+15.91%2.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
JAIPURKURTNANDANI CREATION LTD
71.75 INR+0.28%4300.01818.103M INR−2.87 INR−166.82%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JHSJHS SVENDGAARD LAB
27.70 INR+2.21%111.353K0.231.765B INR−2.27 INR−80.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JIWANRAMJIWANRAM SHEODUTTR
16.95 INR+4.31%6K0.10402.158M INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JYOTHYLABJYOTHY LABS LTD
469.65 INR+3.58%363.164K0.39166.199B INR52.768.90 INR+72.48%0.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KARNIKAKARNIKA INDUSTRIES
142.75 INR−4.36%78.4K1.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
KAYAKAYA LTD
323.95 INR−0.75%2.633K0.234.263B INR−73.40 INR−4.07%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KHADIMKHADIM INDIA LTD
387.00 INR−0.10%12.502K0.346.9B INR55.456.98 INR−34.77%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KKCLKEWEL KIRAN CLOTHI
748.05 INR−0.09%6.412K0.1646.268B INR32.5223.00 INR+32.84%0.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KPRMILLKPR MILL LTD
817.40 INR−0.58%80.452K0.32281.655B INR35.4223.08 INR−8.10%0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KRITIKRITI INDUSTRIES IND LTD
103.80 INR+0.87%66.36K0.435.104B INR16.666.23 INR0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LALLORENZINI APPARELS LTD
262.85 INR+2.58%1.418K0.192.653B INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LIBASLIBAS DESIGNS LTD
15.55 INR+0.32%49.093K0.07408.341M INR17.070.91 INR−81.43%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LIBERTSHOELIBERTY SHOES
290.70 INR+0.09%21.419K0.184.946B INR65.594.43 INR−54.95%0.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LINCLINC LTD
688.75 INR−0.23%4.553K0.1410.295B INR26.5725.92 INR+95.56%0.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LOVABLELOVABLE LINGERIE L
156.60 INR+2.92%18.679K0.052.256B INR93.501.67 INR−73.84%0.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LUXINDLUX INDUSTRIES LTD
1376.70 INR+0.37%12.328K0.2041.248B INR40.1734.27 INR−65.28%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MADHUSUDANMADHUSUDAN MASALA
135.00 INR+0.78%20K0.281.728B INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MALLCOMMALLCOM (INDIA) LTD
1045.10 INR+0.27%1.801K0.256.541B INR17.1860.85 INR+8.84%0.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MANORAMAMANORAMA INDUSTRIES LTD
1965.35 INR−0.21%2.648K0.3023.448B INR62.7931.30 INR+48.45%0.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MARICOMARICO LTD
533.45 INR+0.56%210.216K0.12686.506B INR48.8910.91 INR+14.37%1.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MAWANASUGMAWANA SUGARS LTD
95.40 INR+1.60%171.279K0.663.659B INR12.277.77 INR+1484.51%3.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCDOWELL_NUNITED SPIRITS
1046.15 INR+0.09%246.253K0.23760.409B INR65.5715.96 INR−12.98%0.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MCLEODRUSSMCLEOD RUSSEL INDI
23.60 INR+0.64%170.546K0.202.451B INR−111.11 INR−706.22%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MIRZAINTMIRZA INTERNATIONA
48.20 INR+1.15%460.592K0.736.603B INR8.895.42 INR−55.89%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MONTECARLOMONTE CARLO FASHIO
705.00 INR−0.70%10.909K0.3114.745B INR13.5652.00 INR−7.55%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NESTLEINDNESTLE INDIA
25049.90 INR+1.05%16.596K0.212.39T INR81.29308.16 INR+37.23%0.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
NGILNAKODA GROUP OF IND. LTD
38.00 INR−0.39%17.135K0.37488.645M INR426.010.09 INR−92.89%0.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NORBTEAEXPNORBEN TEA & EXPOR
11.55 INR0.00%8560.10133.48M INR114.580.10 INR+295.29%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PAGEINDPAGE INDUSTRIES LTD
37035.00 INR−0.80%8.999K0.26416.573B INR80.88457.89 INR−30.44%0.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PALASHSECUPALASH SECURITIES
125.35 INR+1.33%1760.041.21B INR−15.22 INR−76.22%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PARAGMILKPARAG MILK FOODS
259.25 INR+2.82%717.406K0.6029.546B INR39.466.57 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PDSLPDS LTD
565.00 INR+0.88%18.28K0.1173.781B INR34.4916.38 INR−20.70%0.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PGHHPROCTER&GAMBLE IND
17325.00 INR+0.95%1.576K0.18558.321B INR76.58226.25 INR+43.48%1.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PGILPEARL GLOBAL INDUS
1226.00 INR+0.44%2.891K0.1726.597B INR15.3879.72 INR+67.53%1.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PIONEEREMBPIONEER EMBROID LTD
50.80 INR−0.59%7.027K0.311.356B INR54.930.92 INR−78.42%0.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RADICORADICO KHAITAN
1653.90 INR+5.42%227.417K0.38209.941B INR93.2517.74 INR−3.56%0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RELAXORELAXO FOOTWEARS
914.50 INR−0.46%19.037K0.23228.04B INR117.407.79 INR−0.10%0.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RKDLRAVI KUMAR DISTILL
24.35 INR+4.96%18.152K0.83556.8M INR−2.00 INR+46.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RUPARUPA & CO LTD
280.10 INR+0.99%263.315K0.9322.052B INR45.306.18 INR−64.09%1.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCPLSHEETAL COOL PRODUCTS LTD
335.60 INR−1.03%8.226K0.743.557B INR19.1617.52 INR−0.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SDBLSOM DIST & BREW LTD
300.00 INR+0.12%76.157K0.1823.214B INR30.299.90 INR+78.08%0.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SPALS.P.APPARELS LTD
644.00 INR+0.86%13.24K0.2816.013B INR20.9430.75 INR−19.87%0.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh