Phân phối theo Danh mục/Đặc biệt (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
43.219B
Giá trị vốn hóa thị trường
59.678K
Khối lượng
−0.40%
Thay đổi
+2.52%
Hiệu suất Tháng
+79.34%
Hiệu suất Năm
+80.75%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ETHOSLTDETHOS LTD
1843.60 INR−0.40%59.678K0.4243.049B INR60.8930.28 INR0.00%Bán Lẻ
Mua