Hợp đồng khoan (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
8.183B
Giá trị vốn hóa thị trường
400.115K
Khối lượng
−2.17%
Thay đổi
+28.32%
Hiệu suất Tháng
+142.94%
Hiệu suất Năm
+99.60%
Hiệu suất YTD
          
ABAN ABAN OFFSHORE
65.30-2.54%-1.70Mua785.074K3.808B-345.23866.00
JINDRILL JINDAL DRILLING
150.85-1.85%-2.85Mua64.993K4.375B39.423.90689.00
Tải thêm