Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

243
Cổ phiếu
9120.164B
Giá trị vốn hóa thị trường
986.036K
Khối lượng
+0.80%
Thay đổi
+3.84%
Hiệu suất Tháng
+63.77%
Hiệu suất Năm
+20.70%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
A2ZINFRA A2Z INFRA ENGINEER
5.75-3.36%-0.20Mua556.982K1.083B-19.19196.00Kỹ sư & Xây dựng
A2ZINFRA A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED
5.80-3.17%-0.19Mua158.460K1.083B-19.19196.00Kỹ sư & Xây dựng
ABAN ABAN OFFSHORE
45.40-3.71%-1.75Mua112.411K2.828B-1455.531055.00Hợp đồng khoan
ABAN ABAN OFFSHORE LTD.
45.30-4.53%-2.15Mua32.629K2.828B-1455.531055.00Hợp đồng khoan
ABHIINFRA ABHISHEK INFRAVENTURES LIMITED
4.41-2.00%-0.09Bán1.101KKỹ sư & Xây dựng
ABMINTLTD ABM INTERNATIONAL
72.75-2.74%-2.05Mua11.577KKỹ sư & Xây dựng
ACROW ACROW INDIA LTD.
144.00-1.10%-1.60Mua35189.152M-2.86Kỹ sư & Xây dựng
AGIIL AGI INFRA LIMITED
104.851.70%1.75Mua8.921K1.264B6.6415.53334.00Kỹ sư & Xây dựng
AHLUCONT AHLUWALIA CONT LTD
331.503.56%11.40Sức mua mạnh59.396K21.376B46.386.902093.00Kỹ sư & Xây dựng
AHLUCONT AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LT
333.003.90%12.50Sức mua mạnh1.230K21.376B46.446.902093.00Kỹ sư & Xây dựng
AKASH AKASH INFRA-PROJECTS LTD
227.751.67%3.75Mua98.099K3.657B20.00Kỹ sư & Xây dựng
ALPHAGEO ALPHAGEO (INDIA) LTD.
294.653.57%10.15Sức mua mạnh15.976K1.796B-32.42196.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
ALPHAGEO ALPHAGEO(INDIA)
296.153.93%11.20Sức mua mạnh109.095K1.796B-32.42196.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
ANUBHAV ANUBHAV INFRASTRUCTURE LIMITED
4.994.83%0.23Mua176Kỹ sư & Xây dựng
ARSSINFRA ARSS INFRASTRUCTURE PROJECTS L
30.85-0.48%-0.15Bán1.449K716.246M-14.62Kỹ sư & Xây dựng
ARSSINFRA ARSS INFRASTRUCTUR
31.00-0.80%-0.25Bán9.044K716.246M-14.62Kỹ sư & Xây dựng
ARTEFACT ARTEFACT PROJECTS LTD.
38.60-2.28%-0.90Mua5.055K230.260M372.00Kỹ sư & Xây dựng
ARTSONEN ARTSON ENGINEERING LTD.
47.050.00%0.00Bán7.647K1.728B-1.54Kỹ sư & Xây dựng
ASHOKA ASHOKA BUILDCON LTD.
103.900.43%0.45Mua313.382K28.493B10.529.84Kỹ sư & Xây dựng
ASHOKA ASHOKA BUILDCON LTD
104.400.87%0.90Mua4.623M28.493B10.529.84Kỹ sư & Xây dựng
ASIANENE ASIAN ENERGY SERVICES LTD
112.850.62%0.70Mua47.884K4.209B18.765.99Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
ATLANTA ATLANTA LTD
13.30-2.92%-0.40Mua54.460K1.135B-97.7014.00Kỹ sư & Xây dựng
ATLANTA ATLANTA LTD.
13.60-1.02%-0.14Mua13.482K1.135B-97.7014.00Kỹ sư & Xây dựng
BANKA BANKA BIOLOO LTD
68.601.11%0.75Bán21.601K711.453M37.971.79Dịch vụ Môi trường
BCPL BCPL RAILWAY INFRASTRUCTURE LI
49.90-0.20%-0.10Bán70.598K827.820M12.344.05Kỹ sư & Xây dựng
BGRENERGY BGR ENERGY SYSTEMS LTD.
70.05-1.27%-0.90Mua40.737K5.206B-42.011813.00Kỹ sư & Xây dựng
BGRENERGY BGR ENERGY SYSTEMS
70.05-1.27%-0.90Mua243.992K5.206B-42.011813.00Kỹ sư & Xây dựng
BLKASHYAP B.L. KASHYAP & SON
25.15-4.91%-1.30Mua231.200K6.346B-2.121281.00Kỹ sư & Xây dựng
BLKASHYAP B.L.KASHYAP AND SONS LTD.
25.45-4.86%-1.30Mua4.044K6.346B-2.121281.00Kỹ sư & Xây dựng
BRAHMINFRA BRAHMAPUTRA INFRASTRUCTURE LTD
18.32-3.53%-0.67Mua14.426K526.684M-0.9593.00Kỹ sư & Xây dựng
BRNL BHARAT ROAD NETWORK LIMITED
33.00-2.37%-0.80Mua14.797K2.858B-14.331442.00Kỹ sư & Xây dựng
BRNL BHARAT ROAD NETWOR
33.20-2.50%-0.85Mua88.487K2.858B-14.331442.00Kỹ sư & Xây dựng
CANDC C & C CONSTRUCTION
4.75-4.04%-0.20Bán63.823K124.682MKỹ sư & Xây dựng
CANDC C & C CONSTRUCTIONS LTD.
4.84-5.47%-0.28Bán42.701K124.682MKỹ sư & Xây dựng
CAPACITE CAPACIT'E INFRAPROJECTS LIMITE
193.05-1.10%-2.15Bán34.137K13.392B871.040.22Kỹ sư & Xây dựng
CAPACITE CAPACIT'E INFRAPRO
192.85-1.36%-2.65Bán357.420K13.392B872.380.22Kỹ sư & Xây dựng
CATVISION CATVISION LIMITED
7.637.01%0.50Mua4.856K40.902M99.730.0879.00Kỹ sư & Xây dựng
CCCL CONSOLIDATED CONSTRUCTION CONS
0.635.00%0.03Mua1.992K239.107M-3.61645.00Kỹ sư & Xây dựng
CCCL CONS CONSTRUCT CON
0.60-7.69%-0.05Mua327.862K239.107M-3.61645.00Kỹ sư & Xây dựng
CCLINTER CCL INTERNATIONAL LTD.
20.402.00%0.40Mua8.627K375.215MKỹ sư & Xây dựng
CEINSYSTECH CEINSYS TECH LIMITED
132.10-2.87%-3.90Bán1.589K1.551B75.761.80Kỹ sư & Xây dựng
COCHMAL COCHIN MALABAR ESTATES & INDUS
57.703.13%1.75Mua1Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
CONART CONART ENGINEERS LTD.
30.50-0.65%-0.20Mua3.008K99.538M9.323.29Kỹ sư & Xây dựng
COROENGG COROMANDEL ENGINEERING COMPANY
35.801.99%0.70Mua39.564K1.200B-2.40Kỹ sư & Xây dựng
DARJEELING DARJEELING ROPEWAY COMPANY LIM
4.474.44%0.19Mua2.173KKỹ sư & Xây dựng
DBL DILIP BUILDCON LTD
555.95-1.84%-10.45Theo dõi262.346K81.668B23.5424.06Kỹ sư & Xây dựng
DBL DILIP BUILDCON LIMITED
556.00-1.98%-11.25Mua18.990K81.668B23.5824.06Kỹ sư & Xây dựng
DEEPENR DEEP ENERGY RESOURCES LIMITED
45.907.75%3.30Sức mua mạnh138.194K1.366B297.690.14Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
DEEPENR DEEP ENE RESOURCES LTD
45.807.01%3.00Mua805.102K1.366B299.090.14Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
DEEPIND DEEP INDUSTRIES LIMITED
81.80-4.16%-3.55Mua16.612KDịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
DEEPINDS DEEP INDUSTRIES LTD
81.80-4.05%-3.45Bán83.950KDịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
DHRUV DHRUV CONSULTANCY SERVICES LIM
26.35-1.13%-0.30Bán2.000K380.988M18.181.47317.00Kỹ sư & Xây dựng
DIAMANT DIAMANT INFRASTRUCTURE LIMITED
0.343.03%0.01Mua39.492K11.969MKỹ sư & Xây dựng
DRA DRA CONSULTANTS LIMITED
12.11-7.98%-1.05Mua2.500KKỹ sư & Xây dựng
ECORECO ECO RECYCLING LTD.
54.25-5.57%-3.20Bán136.889K1.157B26.992.13Dịch vụ Môi trường
ELNET ELNET TECHNOLOGIES LTD.
166.75-2.00%-3.40Mua9.157K672.601M5.9428.639.00Kỹ sư & Xây dựng
ENGINERSIN ENGINEERS INDIA LTD.
81.000.19%0.15Mua71.856K45.835B20.243.99Kỹ sư & Xây dựng
ENGINERSIN ENGINEERS INDIA
80.850.00%0.00Bán1.405M45.835B20.243.99Kỹ sư & Xây dựng
ESSARSHPNG ESSAR SHIPPING LTD.
11.50-1.37%-0.16Mua39.220K2.420B-95.6146.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
ESSARSHPNG ESSAR SHIPPING POR
11.55-3.75%-0.45Mua128.816K2.420B-95.6146.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
ETT ETT LTD
27.20-4.73%-1.35Sức bán mạnh105Kỹ sư & Xây dựng
GALLOPENT GALLOPS ENTERPRISE LTD.
4.180.00%0.00Bán10Kỹ sư & Xây dựng
GAMMNINFRA GAMMON INFRASTRUCT
2.60-3.70%-0.10Mua3.947M3.033B4.060.662.00Kỹ sư & Xây dựng
GAMMNINFRA GAMMON INFRASTRUCTURE PROJECTS
2.91-4.90%-0.15Mua171.712K3.033B4.600.662.00Kỹ sư & Xây dựng
GAYAHWS GAYATRI HIGHWAYS L
0.905.88%0.05Mua313.772K208.497M-13.56Kỹ sư & Xây dựng
GAYAHWS GAYATRI HIGHWAYS LTD
0.914.60%0.04Mua40.401K208.497M-13.56Kỹ sư & Xây dựng
GAYAPROJ GAYATRI PROJECTS LTD.
32.000.16%0.05Bán109.514K6.056B13.912.30Kỹ sư & Xây dựng
GAYAPROJ GAYATRI PROJECTS
31.900.16%0.05Bán458.103K6.056B13.872.30Kỹ sư & Xây dựng
GENESYS GENESYS INTERNATIONAL CORPORAT
116.20-0.26%-0.30Mua2.257K3.657B-8.381652.00Kỹ sư & Xây dựng
GENESYS GENESYS INTL
116.85-0.13%-0.15Mua13.505K3.657B-8.381652.00Kỹ sư & Xây dựng
GENSOL GENSOL ENGINEERING LIMITED
66.00-13.84%-10.60Sức bán mạnh8.000KKỹ sư & Xây dựng
GEPIL GE POWER INDIA LTD
328.95-1.19%-3.95Mua29.287K22.666B32.2910.312542.00Kỹ sư & Xây dựng
GEPIL GE POWER INDIA LTD
328.30-1.56%-5.20Mua349.721K22.666B32.3510.312542.00Kỹ sư & Xây dựng
GISOLUTION GI ENGINEERING SOLUTIONS LTD.
3.51-4.88%-0.18Mua3.000K30.228M-2.702.00Kỹ sư & Xây dựng
GISOLUTION GI ENGINEERING SOL
3.450.00%0.00Mua50030.228M-2.702.00Kỹ sư & Xây dựng
GLOBALVECT GLOBAL VECTRA HELICORP LTD.
49.00-4.85%-2.50Bán14.006K735.000M-20.91Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
GLOBALVECT GLOBAL VECTRA HELI
49.45-2.47%-1.25Bán33.849K735.000M-20.91Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
GLOBOFFS GLOBAL OFFSHORE SERVICES LTD.
10.19-4.94%-0.53Mua14.582K278.941M0.2739.9930.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
GPTINFRA GPT INFRAPROJECTS
82.501.29%1.05Mua462.535K2.487B11.736.95Kỹ sư & Xây dựng
GPTINFRA GPT INFRAPROJECTS LTD.
82.351.35%1.10Mua105.248K2.487B11.706.95Kỹ sư & Xây dựng
GTV GTV ENGINEERING LIMITED
22.00-1.79%-0.40Bán1Kỹ sư & Xây dựng
GVKPIL GVK POWER & INFRAS
2.105.00%0.10Bán709.611K3.664BKỹ sư & Xây dựng
GVKPIL GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD
2.324.98%0.11Mua3.125M3.664BKỹ sư & Xây dựng
GYTRIPA GAYATRI TISSUE & PAPERS LTD.
85.000.00%0.00Sức mua mạnh61127.500M526.970.16Kỹ sư & Xây dựng
HCC HINDUSTAN CONSTRUCTION CO.LTD.
12.59-3.38%-0.44Mua3.614M20.744B-3.011380.00Kỹ sư & Xây dựng
HCC HINDUSTAN CONSTRUC
12.60-3.08%-0.40Mua16.883M20.744B-3.011380.00Kỹ sư & Xây dựng
HGINFRA H.G. INFRA ENGINEE
384.156.59%23.75Mua516.407K23.621B9.9236.31Kỹ sư & Xây dựng
HGINFRA H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED
384.106.09%22.05Mua26.330K23.621B9.9736.31Kỹ sư & Xây dựng
HINDOILEXP HINDUSTAN OIL EXPL
122.704.65%5.45Sức mua mạnh1.440M15.631B35.403.31102.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
HINDOILEXP HINDUSTAN OIL EXPLORATION CO.L
122.504.43%5.20Sức mua mạnh140.901K15.631B35.413.31102.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
IGL INDRAPRASTHA GAS
512.55-0.24%-1.25Bán4.909M363.090B33.0515.5510703.00Đường ống dẫn dầu khí
IGL INDRAPRASTHA GAS LTD.
512.45-0.29%-1.50Bán483.120K363.090B33.0615.5510703.00Đường ống dẫn dầu khí
IISL ISHAAN INFRASTRUCTURE AND SHEL
4.44-4.52%-0.21Sức bán mạnh63.750KKỹ sư & Xây dựng
IL_FSENGG IL&FS ENGINEERING AND CONSTRUC
4.551.11%0.05Mua39.533K595.290M-8.90406.00Kỹ sư & Xây dựng
IL_FSENGG IL&FS ENGINEERING
4.50-4.26%-0.20Mua118.319K595.290M-8.90406.00Kỹ sư & Xây dựng
IL_FSTRANS IL&FS TRANSP NTWK
2.950.00%0.00Mua42.517K1.000BKỹ sư & Xây dựng
IL_FSTRANS IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS
2.96-6.03%-0.19Mua66.090K1.000BKỹ sư & Xây dựng
INDINFRA INDIA INFRASPACE LTD.
5.160.00%0.00Mua2313.928M-6.202.00Kỹ sư & Xây dựng
INTLCOMBQ INTERNATIONAL COMBUSTION (INDI
218.001.54%3.30Mua1.321K508.651M-17.04496.00Kỹ sư & Xây dựng
IRB IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS
162.25-2.90%-4.85Mua264.492K57.339B50.183.33Kỹ sư & Xây dựng
IRB IRB INFRASTRUCTURE
162.30-2.79%-4.65Mua3.326M57.339B50.133.33Kỹ sư & Xây dựng
IRCON IRCON INTERNATIONAL LTD
47.850.10%0.05Mua226.166K45.427B13.383.571385.00Kỹ sư & Xây dựng
IRCON IRCON INTERNATIONA
47.800.10%0.05Mua1.302M45.427B13.363.571385.00Kỹ sư & Xây dựng
ITDCEM ITD CEMENTATION IN
82.85-0.06%-0.05Mua371.406K14.456B90.050.92Kỹ sư & Xây dựng
ITDCEM ITD CEMENTATION INDIA LTD.
82.95-0.18%-0.15Mua30.361K14.456B90.270.92Kỹ sư & Xây dựng
JINDRILL JINDAL DRILLING
126.251.28%1.60Mua32.234K3.646B-206.08Hợp đồng khoan
JINDRILL JINDAL DRILLING & INDUSTRIES L
126.000.88%1.10Mua5.847K3.646B-206.08Hợp đồng khoan
JKIL J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD.
194.002.65%5.00Sức mua mạnh10.981K14.236B22.388.44Kỹ sư & Xây dựng
JKIL J KUMAR INFAPROJEC
188.450.51%0.95Mua127.113K14.236B22.208.44Kỹ sư & Xây dựng
JMCPROJECT JMC PROJECTS (INDIA) LTD.
113.000.31%0.35Mua50.836K18.696B-1.564636.00Kỹ sư & Xây dựng
JMCPROJECT JMC PROJECTS IND
113.100.58%0.65Mua204.710K18.696B-1.564636.00Kỹ sư & Xây dựng
JPINFRATEC JAYPEE INFRATECH L
2.95-4.84%-0.15Bán1.118M4.361B-14.14Kỹ sư & Xây dựng
JPINFRATEC JAYPEE INFRATECH LTD
2.85-4.68%-0.14Bán1.536M4.361B-14.14Kỹ sư & Xây dựng
KALPATPOWR KALPATARU POWER TR
425.90-2.72%-11.90Mua341.792K62.616B9.8444.50Kỹ sư & Xây dựng
KALPATPOWR KALPATARU POWER TRANSMISSION L
426.55-2.23%-9.75Mua29.566K62.616B9.8044.50Kỹ sư & Xây dựng
KAUSHALYA KAUSHALYA INFRASTRUCTURE DEVEL
2.150.00%0.00Mua20.001K75.148M-0.546.00Kỹ sư & Xây dựng
KAUSHALYA KAUSHALYA INFRASTR
2.15-2.27%-0.05Mua11.850K75.148M-0.546.00Kỹ sư & Xây dựng
KEC KEC INTERNATIONAL
456.251.25%5.65Mua620.450K112.618B20.9621.50Kỹ sư & Xây dựng
KEC KEC INTERNATIONAL LTD.
455.000.98%4.40Mua54.791K112.618B20.9621.50Kỹ sư & Xây dựng
KIRLOSIND KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD
1697.001.92%32.00Mua53216.175B10.16168.70Kỹ sư & Xây dựng
KIRLOSIND KIRLOSKAR IND LTD
1691.051.06%17.75Mua2.022K16.175B10.21168.70Kỹ sư & Xây dựng
KNRCON KNR CONSTRUCTIONS
220.25-0.41%-0.90Bán169.535K62.378B15.2714.48Kỹ sư & Xây dựng
KNRCON KNR CONSTRUCTIONS LTD.
221.600.09%0.20Mua7.301K62.378B15.2914.48Kỹ sư & Xây dựng
LIKHITHA LIKHITHA INFRASTRUC LTD
407.55-0.96%-3.95Bán46.671K8.047B27.3216.05Kỹ sư & Xây dựng
LIKHITHA LIKHITHA INFRASTRUCTURE LIMITE
407.05-0.48%-1.95Bán6.421K8.047B27.1616.05Kỹ sư & Xây dựng
LT LARSEN & TOUBRO
1523.851.32%19.80Sức mua mạnh2.099M2078.534B13.80109.07Kỹ sư & Xây dựng
LT LARSEN & TOUBRO LTD.
1522.901.25%18.80Mua156.626K2078.534B13.80109.07Kỹ sư & Xây dựng
LTTS L&T TECHNOLOGY SER
2927.052.54%72.40Sức mua mạnh431.984K296.813B45.4363.2617560.00Kỹ sư & Xây dựng
LTTS L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITE
2936.002.42%69.25Sức mua mạnh25.067K296.813B45.6263.2617560.00Kỹ sư & Xây dựng
MADHUCON MADHUCON PROJECTS LTD.
6.45-2.27%-0.15Mua10.036K502.544M-120.11Kỹ sư & Xây dựng
MADHUCON MADHUCON PROJECTS
6.50-1.52%-0.10Mua41.867K502.544M-120.11Kỹ sư & Xây dựng
MAINFRA MARUTI INFRASTRUCTURE LTD.
29.40-1.84%-0.55Mua2.159K342.500M113.320.2624.00Kỹ sư & Xây dựng
MANINFRA MAN INFRACONSTRUCT
58.852.17%1.25Sức mua mạnh714.208K14.293B44.801.29Kỹ sư & Xây dựng
MANINFRA MAN INFRACONSTRUCTION LTD.
58.701.91%1.10Sức mua mạnh112.339K14.293B44.801.29Kỹ sư & Xây dựng
MARG MARG LTD.
6.78-4.91%-0.35Mua9.740K344.549M-4.5635.00Kỹ sư & Xây dựng
MBECL MCNALLY BHARAT ENG
8.70-0.57%-0.05Mua28.685K1.537B-10.61554.00Kỹ sư & Xây dựng
MBECL MCNALLY BHARAT ENGINEERING COM
8.69-0.11%-0.01Bán2.163K1.537B-10.61554.00Kỹ sư & Xây dựng
MBLINFRA MBL INFRASTRUCTURE
26.25-4.89%-1.35Mua104.977K3.033B0.7039.25306.00Kỹ sư & Xây dựng
MBLINFRA MBL INFRASTRUCTURES LTD
26.20-4.90%-1.35Mua17.999K3.033B0.7039.25306.00Kỹ sư & Xây dựng
MEFCOM MEFCOM AGRO INDUSTRIES LTD.
1.201.69%0.02Bán24.190KKỹ sư & Xây dựng
MODISNME MODISON METALS LTD
77.85-0.32%-0.25Mua166.120K2.632B11.296.92Kỹ sư & Xây dựng
MODISNME MODISON METALS LTD.
77.60-1.21%-0.95Mua38.130K2.632B11.366.92Kỹ sư & Xây dựng
MOLDTECH MOLD-TEK TECHNOLO
69.154.85%3.20Sức mua mạnh1.108M1.712B18.423.58Kỹ sư & Xây dựng
MOLDTEK MOLD-TEK TECHNOLOGIES LTD.
69.101.92%1.30Sức mua mạnh225.309K1.712B18.943.58Kỹ sư & Xây dựng
MUKANDENGG MUKAND ENGINEERS LTD.
22.00-0.45%-0.10Mua3.368K276.593M-24.58Kỹ sư & Xây dựng
MUKANDENGG MUKAND ENGINEERS
21.005.00%1.00Mua1.460K276.593M-24.58Kỹ sư & Xây dựng
NCC NCC LTD
83.20-0.89%-0.75Bán2.306M51.532B19.114.40Kỹ sư & Xây dựng
NCC NCC LIMITED
83.25-1.13%-0.95Bán142.261K51.532B19.164.40Kỹ sư & Xây dựng
NILA NILA INFRASTRUCTURES LTD.
6.39-0.31%-0.02Mua245.093K2.722B-0.01Kỹ sư & Xây dựng
NILAINFRA NILA INFRASTRUCTUR
6.400.00%0.00Mua1.924M2.722B-0.01Kỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter