Dịch vụ Xử lý Dữ liệu (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
240.065B
Giá trị vốn hóa thị trường
425.073K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
+2.15%
Hiệu suất Tháng
+10.68%
Hiệu suất Năm
+24.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACEINTEGACE INTEGRATED SOLU. LTD.
34.10 INR+1.49%10.713K0.43347.82M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLSBLS INTERNATIONAL
262.80 INR−0.81%721.636K0.53108.288B INR40.376.51 INR+84.65%0.29%Dịch vụ Công nghệ
CMRSLCYBER MEDIA RESEAR
120.25 INR−3.65%8.8K2.89352.092M INR13.608.84 INR1.66%Dịch vụ Công nghệ
HAPPSTMNDSHAPPIEST MINDS TECHNO LTD
837.80 INR+0.14%185.399K0.49127.591B INR52.7615.88 INR+6.36%0.70%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HOVSHOV SERVICES LTD
60.65 INR+0.25%95.35K0.82763.759M INR29.732.04 INR−41.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IRISIRIS BUSINESS SERV LTD
140.40 INR−3.67%60.861K0.822.722B INR51.152.74 INR+84.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ