Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

257
Cổ phiếu
57861.257B
Giá trị vốn hóa thị trường
620.120K
Khối lượng
−0.72%
Thay đổi
+7.90%
Hiệu suất Tháng
+102.54%
Hiệu suất Năm
+20.86%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
10.505.00%0.50Sức mua mạnh33.350M17.137B3.342.99Dịch vụ Công nghệ thông tin
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
10.604.95%0.50Sức mua mạnh20.879M17.137B3.372.99Dịch vụ Công nghệ thông tin
4THGEN FOURTH GENERATION INFORMATION
3.200.00%0.00Bán2011.360M-0.45Phần mềm đã đóng gói
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOG
89.20-2.09%-1.90Mua45.491K4.103B-13.77Dịch vụ Công nghệ thông tin
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOGIES LIMITED
89.50-2.19%-2.00Mua13.945K4.103B-13.77Dịch vụ Công nghệ thông tin
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
30.10-5.20%-1.65Mua15.920K327.450M17.141.8575.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ABMKNO ABM KNOWLEDGEWARE LTD.
120.802.81%3.30Mua28.196K2.387B10.2611.45453.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACCEL ACCEL LIMITED
16.60-2.92%-0.50Mua64.789K952.024M-0.99Phần mềm đã đóng gói
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITE
1169.400.29%3.40Mua8.607K17.511B63.5218.361524.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS
1173.600.32%3.75Mua231.028K17.511B63.7318.361524.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACESOFT ACE SOFTWARE EXPORTS LTD.
16.85-0.88%-0.15Mua1.111K78.858M1005.920.0241.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ACEWIN ACEWIN AGRITECK LIMITED
8.90-1.11%-0.10Bán38.400KDịch vụ Công nghệ thông tin
ADJIA ADJIA TECHNOLOGIES LIMITED
44.250.00%0.00Bán1.600K38.958MPhần mềm đã đóng gói
ADSL ALLIED DIGITAL SER
61.15-2.16%-1.35Mua344.745K3.096B20.283.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
61.05-3.02%-1.90Bán107.075K3.096B20.423.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
ADVENT ADVENT COMPUTER SERVICES LTD.
3.990.50%0.02Mua13.740K64.932M-0.104.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AIRAN AIRAN LTD
23.55-5.23%-1.30Mua208.974KDịch vụ Công nghệ thông tin
AJEL AJEL LTD.
4.625.00%0.22Sức mua mạnh1.758K49.665M-0.5320.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
150.001.28%1.90Mua9.137K1.492B17.408.511107.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ASYAINFO ASYA INFOSOFT LIMITED
6.98-1.97%-0.14Mua2.771K84.160M-0.194.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
63.90-0.16%-0.10Mua6.727K747.092M-6.3677.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ATISHAY ATISHAY LIMITED
38.454.06%1.50Mua6.933K409.055M15.752.35165.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTIONS LTD.
147.55-1.30%-1.95Bán13.505K3.363B-54.48Dịch vụ Công nghệ thông tin
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTION
147.00-1.64%-2.45Bán58.317K3.363B-54.48Dịch vụ Công nghệ thông tin
AXISCADES AXISCADES TECHNOLOGIES LIMITED
84.80-6.81%-6.20Mua25.111K3.206B-5.73Dịch vụ Công nghệ thông tin
AXISCADES AXISCADES TECHNOLO
83.15-4.32%-3.75Bán72.460K3.206B-5.73Dịch vụ Công nghệ thông tin
B2BSOFT B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.
53.10-1.94%-1.05Mua30.825K583.325M31.931.70Dịch vụ Công nghệ thông tin
BARONINF BARON INFOTECH LTD.
0.390.00%0.00Mua3003.978M-0.00Phần mềm đã đóng gói
BCG BRIGHTCOM GROUP LIMITED
15.424.68%0.69Sức mua mạnh9.078M7.828B1.639.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
BCG BRIGHTCOM GROUP
15.254.81%0.70Sức mua mạnh19.536M7.828B1.619.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
BLS BLS INTERNATIONAL
137.20-2.56%-3.60Mua2.320M14.061B28.684.91Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BLS BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD
137.25-2.14%-3.00Mua222.597K14.061B28.574.91Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BLSINFOTE BLS INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00Bán9.042K83.162MDịch vụ Công nghệ thông tin
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
43.150.35%0.15Mua50.007K778.692M21.512.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
394.00-1.52%-6.10Mua2.016M109.368B35.2811.57Phần mềm đã đóng gói
BSOFT BIRLASOFT LIMITED
394.00-1.56%-6.25Mua279.143K109.368B35.3011.57Phần mềm đã đóng gói
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWAR
17.40-4.92%-0.90Mua1.834K269.263M307.050.06Dịch vụ Công nghệ thông tin
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWARE CO.LTD.
17.42-4.96%-0.91Mua1.120K269.263M307.550.06Dịch vụ Công nghệ thông tin
CAPRICORN CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUT
5.894.99%0.28Bán350Phần mềm đã đóng gói
CATECH CAT TECHNOLOGIES LTD.
0.754.17%0.03Sức mua mạnh6.350KDịch vụ Công nghệ thông tin
CENTERAC CENTERAC TECHNOLOGIES LTD.
1.424.41%0.06Bán16.247KPhần mềm đã đóng gói
CGVAK CG-VAK SOFTWARE & EXPORTS LTD.
146.00-2.34%-3.50Mua5.892K738.592M11.6412.84227.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
493.502.17%10.50Mua9.116K13.748B12.8237.78Dịch vụ Công nghệ thông tin
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
491.901.01%4.90Mua184.227K13.748B12.9337.78Dịch vụ Công nghệ thông tin
COFORGE COFORGE LTD
3971.05-0.19%-7.55Mua412.475K240.733B54.0574.83Dịch vụ Công nghệ thông tin
COFORGE COFORGE LIMITED
3992.000.20%8.00Mua19.468K240.733B54.1274.83Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPINFO COMPUAGE INFOCOM L
25.85-1.15%-0.30Mua332.741K1.689B7.913.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUAGE COMPUAGE INFOCOM LTD.
26.00-0.57%-0.15Mua88.009K1.689B7.913.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUPN COMPUTER POINT LTD.
0.635.00%0.03Mua10018.901M12.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE
14.65-4.87%-0.75Mua57.955K1.158B61.600.25Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE LTD.
14.63-4.94%-0.76Mua16.206K1.158B61.560.25Dịch vụ Công nghệ thông tin
CONTCHM CONTINENTAL CHEMICALS LTD.
17.704.98%0.84Sức mua mạnh315Phần mềm đã đóng gói
COSYN COSYN LIMITED
31.258.13%2.35Sức mua mạnh78.811K232.125M-0.8346.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COVIDH COVIDH
0.75-1.32%-0.01Mua7.759KPhần mềm đã đóng gói
CRANESSOFT CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL
2.771.84%0.05Sức mua mạnh166.232K326.214M-2.9650.00Phần mềm đã đóng gói
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.911.11%0.01Mua50.212K276.256M-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
34.70-4.01%-1.45Mua49.262K685.122M-1.51310.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
34.90-4.90%-1.80Mua3.438K685.122M-1.51310.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
140.85-1.02%-1.45Bán60.951K3.864B16.568.74Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
140.30-1.27%-1.80Bán164.710K3.864B16.538.74Dịch vụ Công nghệ thông tin
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
343.95-1.99%-7.00Mua9111.275B-1.94148.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD
175.0511.75%18.40Sức mua mạnh366.653K10.319B11.5013.62Phần mềm đã đóng gói
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
175.0011.50%18.05Sức mua mạnh5.923M10.319B11.5213.62Phần mềm đã đóng gói
DATASOFT DATASOFT APPLICATION SOFTWARE
2.624.80%0.12Mua3812.965M-0.65Dịch vụ Công nghệ thông tin
DRCSYSTEMS DRC SYSTEMS INDIA LTD
280.650.05%0.15Mua7.966K1.103BPhần mềm đã đóng gói
DRCSYSTEMS DRC SYSTEMS INDIA LIMITED
287.004.99%13.65Mua1231.103BPhần mềm đã đóng gói
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
151.40-2.82%-4.40Mua61.398K1.393B19.817.861209.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
150.25-2.31%-3.55Mua9.849K1.393B19.567.861209.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ECLERX ECLERX SERVICES
1762.454.69%78.95Mua136.131K61.629B20.6282.01Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ECLERX ECLERX SERVICES LTD.
1766.404.03%68.40Mua5.115K61.629B20.8082.01Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ECS ECS BIZTECH LIMITED
4.17-1.88%-0.08Mua7.623KDịch vụ Xử lý Dữ liệu
EDSL EDYNAMICS SOLUTIONS LTD.
0.323.23%0.01Mua1.477K8.177M134.780.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ERPSOFT ERP SOFT SYSTEMS LTD.
41.70-2.00%-0.85Bán1Phần mềm đã đóng gói
EXCEL EXCEL REALTY N INF
3.30-1.49%-0.05Mua373.028K318.817M-0.2416.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXCEL EXCEL REALTY N INFRA LTD.
3.39-5.04%-0.18Mua121.198K318.817M-0.2416.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
633.25-2.46%-15.95Mua30.980K6.487B13.1949.20Dịch vụ Công nghệ thông tin
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
632.45-2.92%-19.05Mua11.727K6.487B13.2449.20Dịch vụ Công nghệ thông tin
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
1.902.70%0.05Mua4.200M3.846B-0.08290.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
2.254.65%0.10Sức mua mạnh10.108M3.846B-0.08290.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
FIRSTOBJ FIRSTOBJECT TECHNOLOGIES LTD.
5.41-4.75%-0.27Bán2.452K56.279M-6.77Dịch vụ Công nghệ thông tin
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
13.40-3.60%-0.50Mua26.653K251.680M41.110.34133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
13.40-2.90%-0.40Mua78.056K251.680M40.820.34133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSS GSS INFOTECH LTD.
64.95-0.92%-0.60Bán6.173K1.100B-2.17Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSS GSS INFOTECH LTD
64.90-1.96%-1.30Bán74.057K1.100B-2.17Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSTL GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMIT
67.00-1.47%-1.00Mua44.773K772.175M77.00Phần mềm đã đóng gói
GTEIT G-TECH INFO-TRAINING LTD.
0.660.00%0.00Bán1492.310M-0.11Phần mềm đã đóng gói
GTL GTL LTD
17.904.99%0.85Sức mua mạnh1.316M2.897B5.862.91Dịch vụ Công nghệ thông tin
GTL GTL LTD.
18.424.96%0.87Sức mua mạnh1.105M2.897B6.032.91Dịch vụ Công nghệ thông tin
HAPPSTMNDS HAPPIEST MINDS TECHNO LTD
900.05-1.51%-13.80Mua2.547M132.155B79.4013.35Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
HAPPSTMNDS HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES LI
899.85-1.52%-13.90Mua222.886K132.155B79.3913.35Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
975.25-1.13%-11.15Mua5.623M2646.366B24.0241.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
975.20-1.13%-11.15Mua164.967K2646.366B24.0241.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS LTD.
18.944.41%0.80Sức mua mạnh1.585M6.235B-6.87719.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS
18.904.42%0.80Sức mua mạnh6.634M6.235B-6.87719.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HGS HINDUJA GLOBAL SOL
2348.00-3.03%-73.35Mua64.231K49.234B21.21114.2337460.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HGS HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LTD.
2358.25-2.55%-61.75Mua5.699K49.234B21.20114.2337460.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HOVS HOV SERVICES LTD
50.60-4.98%-2.65Bán21.592K635.114M70.710.75152.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
HOVS HOV SERVICES LTD.
50.45-5.79%-3.10Bán21.045K635.114M71.110.75152.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
IFINSER INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES
5.89-1.51%-0.09Bán10317.747M7.600.797.00Phần mềm đã đóng gói
INDIAMART INDIAMART INTERMESH LTD
7280.550.95%68.60Bán128.408K220.858B76.1796.263600.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
INDIAMART INDIAMART INTERMESH LIMITED
7278.501.02%73.55Bán5.681K220.858B76.1096.263600.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
INDINFO INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD
1.041.96%0.02Mua7.344M1.044B-0.0410.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES LIMITED
50.40-1.37%-0.70Mua719.425K67.085B96.400.53Phần mềm / Dịch vụ Internet
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES L
50.45-1.27%-0.65Mua4.717M67.085B96.400.53Phần mềm / Dịch vụ Internet
INFOBEAN INFOBEANS TECHNO. LTD.
307.40-1.76%-5.50Mua34.059KPhần mềm đã đóng gói
INFY INFOSYS LTD
1503.300.54%8.00Mua13.534M6410.876B32.8445.61259619.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INFY INFOSYS LTD.
1504.500.50%7.45Mua556.964K6410.876B32.8845.61259619.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INNOCORP INNOCORP LTD.
1.334.72%0.06Mua2610.562M-1.046.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
57.102.15%1.20Mua41.980K2.296B-0.871922.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
57.653.41%1.90Sức mua mạnh223.949K2.296B-0.871922.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
44.454.59%1.95Sức mua mạnh525469.392MDịch vụ Công nghệ thông tin
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGIES LTD.
72.50-0.14%-0.10Mua39.461K1.638B9.068.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGI
72.600.21%0.15Mua204.444K1.638B9.048.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
IPOWER I-POWER SOLUTIONS INDIA LTD.
3.741.91%0.07Mua1016.639M-0.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
IRIS IRIS BUSINESS SERVICES LIMITED
90.10-4.96%-4.70Bán4.000K1.705BDịch vụ Xử lý Dữ liệu
JONJUA JONJUA OVERSEAS LIMITED
40.55-4.92%-2.10Sức bán mạnh20.800KDịch vụ Công nghệ thông tin
JUPITERIN JUPITER INFOMEDIA LTD.
23.95-1.44%-0.35Sức bán mạnh13.054KPhần mềm đã đóng gói
JUSTDIAL JUST DIAL LTD
1026.05-1.22%-12.65Mua5.210M63.876B31.3033.76Phần mềm / Dịch vụ Internet
JUSTDIAL JUST DIAL LTD.
1025.75-1.20%-12.45Mua219.780K63.876B31.2833.76Phần mềm / Dịch vụ Internet
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLUTIONS LTD.
70.70-4.72%-3.50Bán312.840K6.815B9.907.50Phần mềm đã đóng gói
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
70.60-4.72%-3.50Bán2.737M6.815B9.887.50Phần mềm đã đóng gói
KHYATI KHYATI MULTIMEDIA-ENTERTAINMEN
0.920.00%0.00Mua1.000K9.936M-0.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES
236.90-1.09%-2.60Mua625.997K64.917B46.215.22Phần mềm đã đóng gói
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES LTD
236.50-1.15%-2.75Mua75.934K64.917B46.165.22Phần mềm đã đóng gói
LCCINFOTEC LCC INFOTECH LTD.
2.044.62%0.09Sức mua mạnh310.605KDịch vụ Công nghệ thông tin
LCCINFOTEC LCC INFOTECH
1.952.63%0.05Mua279.758KDịch vụ Công nghệ thông tin
LEENEE LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS)
5.081.20%0.06Mua96.402K282.216M195.330.0362.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
LEX LEX NIMBLE SOLUTIONS LIMITED
37.100.00%0.00Mua2.000KDịch vụ Công nghệ thông tin
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH
4072.50-2.34%-97.70Mua463.743K710.697B37.82110.91Dịch vụ Công nghệ thông tin
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
4092.00-1.81%-75.30Mua19.348K710.697B37.80110.91Dịch vụ Công nghệ thông tin
MAJESCO MAJESCO LTD
90.954.96%4.30Mua847.183K2.601B0.14600.20Dịch vụ Công nghệ thông tin
MASTEK MASTEK
2154.50-0.92%-19.90Mua167.951K54.382B26.7684.79Dịch vụ Công nghệ thông tin
MASTEK MASTEK LTD.
2151.55-1.06%-23.00Mua26.158K54.382B26.7684.79Dịch vụ Công nghệ thông tin
MATRIMONY MATRIMONY COM LTD
966.65-1.49%-14.60Mua12.808K22.094B55.0017.90Phần mềm / Dịch vụ Internet
MATRIMONY MATRIMONY.COM LIMITED
963.30-1.41%-13.75Mua85422.094B54.7717.90Phần mềm / Dịch vụ Internet
MEGASOFT MEGASOFT LTD
12.600.00%0.00Mua64.295K557.768M30.180.42Dịch vụ Công nghệ thông tin
MEGASOFT MEGASOFT LTD.
12.60-2.33%-0.30Mua32.913K557.768M30.900.42Dịch vụ Công nghệ thông tin
MEGRISOFT MEGRI SOFT LIMITED
32.354.86%1.50Mua14Dịch vụ Công nghệ thông tin
MELSTAR MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGI
2.874.74%0.13Sức mua mạnh19.225K40.993M-1.7181.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MELSTAR MELSTAR INFORMATIO
2.850.00%0.00Mua12.492K40.993M-1.7181.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTECK MINDTECK (INDIA) LTD.
71.304.93%3.35Mua22.420K1.822B16.104.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTECK MINDTECK(INDIA)
70.954.96%3.35Mua137.769K1.822B16.024.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTREE MINDTREE LTD.
2472.85-0.37%-9.15Mua54.070K407.351B36.8367.44Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTREE MINDTREE LTD
2472.00-0.22%-5.45Mua668.819K407.351B36.7667.44Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINFY MAHAVEER INFOWAY LIMITED
5.710.88%0.05Mua8.263K31.677MPhần mềm đã đóng gói
MJCO MAJESCO LIMITED
91.004.96%4.30Mua288.858K2.601B0.14600.20Dịch vụ Công nghệ thông tin
MPHASIS MPHASIS LTD
2032.85-0.33%-6.70Mua1.090M380.197B31.6365.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
MPHASIS MPHASIS LTD.
2042.80-0.31%-6.30Mua39.579K380.197B31.7765.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
MUDUNURU MUDUNURU LIMITED
6.204.73%0.28Mua10Phần mềm đã đóng gói
NAZARA NAZARA TECHNOLOGIES LTD
1517.75-8.70%-144.65Bán1.228MPhần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter