Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

137
Cổ phiếu
34079.263B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.372M
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
+6.70%
Hiệu suất Tháng
+17.78%
Hiệu suất Năm
+21.75%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3IINFOLTD3I INFOTECH LTD
44.90 INR−1.64%1.011M0.177.576B INR−10.92 INR−1745.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
63MOONS63 MOONS TECHNOLOG
657.90 INR+5.00%56.903K0.1030.228B INR25.2726.04 INR0.30%Dịch vụ Công nghệ
AAATECHAAA TECHNOLOGIES LTD
73.15 INR+0.41%44.984K0.59939.691M INR21.003.48 INR+111.96%0.68%Dịch vụ Công nghệ
ABSLAMCADIT BIRL SUN LIF AMC LTD
459.65 INR−1.52%80.063K0.86132.46B INR19.9823.01 INR+3.93%2.23%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ACCELYAACCELYA SOLUTIONS
1390.55 INR−0.01%36.614K1.9120.791B INR16.5983.84 INR+31.64%4.67%Dịch vụ Công nghệ
ACEINTEGACE INTEGRATED SOLU. LTD.
36.25 INR+0.14%22.284K0.89369.75M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADSLALLIED DIGITAL SER
126.40 INR+0.56%620.742K1.866.978B INR1606.100.08 INR−99.09%0.99%Dịch vụ Công nghệ
AFFLEAFFLE (INDIA) LTD
1127.60 INR−1.04%280.055K0.68158.274B INR56.8219.85 INR+8.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AIRANAIRAN LTD
23.10 INR+3.13%262.882K2.142.885B INR25.910.89 INR+11.95%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALANKITALANKIT LTD
14.90 INR−1.32%1.838M1.183.348B INR17.930.83 INR1.34%Dịch vụ Công nghệ
ALLETECALL E TECHNOLOGIES
252.45 INR+2.41%34.4K0.715.098B INR32.927.67 INR0.40%Dịch vụ Công nghệ
AURIONPROAURIONPRO SOLUTION
2007.45 INR−0.92%16.966K0.9448.336B INR40.7949.21 INR+33.40%0.12%Dịch vụ Công nghệ
AURUMAURUM PROPTECH LTD
129.90 INR−0.73%43.332K0.593.716B INR−8.93 INR−47.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AURUMPP.E1AURUM PROPTECH LTD
68.50 INR+0.15%9.886K1.333.716B INR−8.93 INR−47.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBOXBLACK BOX LTD
254.20 INR−2.14%65.217K0.6642.698B INR49.275.16 INR+252.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BCGBRIGHTCOM GROUP
21.60 INR+7.73%125.991M5.6943.587B INR3.087.02 INR+20.41%1.39%Dịch vụ Công nghệ
BLSBLS INTERNATIONAL
282.95 INR+0.68%2.681M0.95116.523B INR43.476.51 INR+84.65%0.27%Dịch vụ Công nghệ
BSOFTBIRLASOFT (INDIA)
657.75 INR+0.37%1.855M1.05181.315B INR48.6513.52 INR−20.60%0.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CADSYSCADSYS INDIA LTD
250.00 INR−2.15%2K0.06Dịch vụ Công nghệ
CALSOFTCALIFORNIA SOFTWAR
15.35 INR−2.54%92.948K1.54237.73M INR−0.13 INR+55.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CANARYSCANARYS AUTOMATION
49.20 INR−0.81%496K0.842.764B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CARTRADECARTRADE TECH LTD
730.75 INR+0.28%79.765K0.3434.222B INR71.7110.19 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CIGNITITECCIGNITI TECHNOLOGI
1087.60 INR+0.04%84.216K0.3429.693B INR15.9868.08 INR+55.54%0.23%Dịch vụ Công nghệ
CMRSLCYBER MEDIA RESEAR
132.55 INR+4.99%6.4K0.95388.106M INR14.998.84 INR1.51%Dịch vụ Công nghệ
COFORGECOFORGE LTD
5783.00 INR+1.44%826.91K2.93356.104B INR52.10111.00 INR−7.17%1.31%Dịch vụ Công nghệ
Mua
COMPINFOCOMPUAGE INFOCOM L
8.30 INR+1.84%204.505K1.59711.875M INR−12.86 INR−422.99%2.33%Dịch vụ Công nghệ
COMPUSOFTCOMPUCOM SOFTWARE
33.35 INR−4.99%511.605K0.292.648B INR36.550.91 INR−16.38%1.20%Dịch vụ Công nghệ
CRISILCRISIL LTD
4235.10 INR−0.50%17.499K0.62309.837B INR51.0782.93 INR+5.32%1.13%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
CTECAMBRIDGE TECH ENT
72.15 INR+0.07%60.42K0.361.419B INR−3.82 INR−158.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CYBERTECHCYBERTECH SYSTEMS
169.50 INR−1.40%117.294K0.244.835B INR22.887.41 INR−0.02%1.18%Dịch vụ Công nghệ
DATAMATICSDATAMATICS GLOBAL
729.45 INR−0.10%111.718K0.1143.032B INR20.4835.61 INR+26.50%0.51%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DCMD.C.M
81.45 INR+4.83%146.749K1.771.512B INR−2.66 INR−128.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DEVITDEV INFO TECHNOLOGY LTD
127.10 INR+0.51%21.194K0.612.808B INR29.254.35 INR+858.94%0.20%Dịch vụ Công nghệ
DIGISPICEDIGISPICE TECHNOLOGIES LTD
29.25 INR−1.85%66.222K0.486.767B INR−1.86 INR−1171.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DRCSYSTEMSDRC SYSTEMS INDIA LTD
46.25 INR−3.14%141.912K0.471.994B INR24.971.85 INR+261.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DSSLDYNACONS SYS SOLUT
631.70 INR−2.19%18.964K0.518.017B INR0.08%Dịch vụ Công nghệ
E2EE2E NETWORKS LTD
619.25 INR−1.99%37.908K4.718.964B INR51.8211.95 INR+908.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EMUDHRAEMUDHRA LTD
442.60 INR−0.77%48.571K0.5834.539B INR52.558.42 INR+14.24%0.28%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EQUIPPPEQUIPPP SOC IMP TECH LTD
29.05 INR+4.87%378.72K10.643.07B INR−0.03 INR+87.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EXPLEOSOLEXPLEO SOLUTIONS
1258.20 INR−0.67%29.969K1.7619.52B INR17.1973.18 INR+15.82%0.40%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
FIDELFIDEL SOFTECH LTD
114.85 INR+2.45%12K2.501.579B INR24.814.63 INR0.61%Dịch vụ Công nghệ
GENESYSGENESYS INTL
433.30 INR+3.47%964.737K1.1416.403B INR1046.110.41 INR−94.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GOLDTECHGOLDSTONE TECHNO
138.15 INR+1.99%195.512K5.424.592B INR−0.21 INR−301.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GSSGSS INFOTECH LTD
182.90 INR+0.22%9.598K0.153.096B INR88.552.07 INR−89.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GTLGTL LTD
7.75 INR+1.97%194.572K1.941.217B INR1.405.53 INR−81.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HAPPSTMNDSHAPPIEST MINDS TECHNO LTD
882.70 INR+1.79%1.489M4.18134.299B INR55.5915.88 INR+6.36%0.67%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HCLTECHHCL TECHNOLOGIES
1364.10 INR+2.72%4.51M2.003.698T INR23.9556.96 INR+11.80%3.67%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HCL_INSYSHCL INFOSYSTEMS
18.15 INR−1.63%1.892M1.645.975B INR−0.60 INR+59.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HOMESFYHOMESFY REALTY LIM
398.00 INR+3.70%1.8K0.671.216B INR−7.35 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
HOVSHOV SERVICES LTD
61.80 INR+3.69%153.912K1.31789.201M INR30.292.04 INR−41.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INFOBEANINFOBEANS TECHNO. LTD.
420.00 INR+0.14%24.133K1.0610.205B INR47.148.91 INR−61.56%0.24%Dịch vụ Công nghệ
INFYINFOSYS LTD
1491.15 INR+1.72%6.323M1.326.187T INR24.9359.81 INR+9.80%2.38%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
INNOVANAINNOVANA THINKLABS
580.00 INR−0.85%4.8K2.6711.89B INR0.04%Dịch vụ Công nghệ
INSPIRISYSINSPIRISYS SOLUTIO
78.70 INR−2.30%57.223K1.743.152B INR−0.60 INR+76.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INTELLECTINTELLECT DESIGN A
748.55 INR+0.36%403.996K0.61102.251B INR33.0822.63 INR+1.62%0.33%Dịch vụ Công nghệ
Mua
INTENTECHINTENSE TECHNOLOGI
108.80 INR+2.84%587.519K0.802.556B INR15.497.03 INR−19.23%0.46%Dịch vụ Công nghệ
IRISIRIS BUSINESS SERV LTD
139.80 INR+0.68%25.776K0.442.7B INR50.942.74 INR+84.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IZMOIZMO LTD
262.00 INR+0.38%29.227K0.923.489B INR14.0618.63 INR+42.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JUSTDIALJUST DIAL LTD
754.60 INR−1.29%117.698K0.5064.201B INR20.4336.94 INR+594.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KELLTONTECKELLTON TECH SOLU
88.65 INR+2.78%2.179M1.308.567B INR−13.26 INR−283.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KFINTECHKFIN TECHNOLOGIES LTD
519.55 INR−3.62%201.345K0.7888.385B INR41.3712.56 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
KODYTECHKODY TECHNOLAB LIM
317.15 INR−2.40%11.2K1.06Dịch vụ Công nghệ
KPITTECHKPIT TECHNOLOGIES
1478.60 INR+1.35%585.545K0.48405.006B INR82.8817.84 INR+53.26%0.28%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KSOLVESKSOLVES INDIA LTD
1094.70 INR+0.18%13.934K0.7112.969B INR44.4824.61 INR+50.51%1.65%Dịch vụ Công nghệ
LCCINFOTECLCC INFOTECH
2.25 INR+9.76%350.296K2.49288.633M INR−1.61 INR−2095.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LOKESHMACHLOKESH MACHINES
308.45 INR−1.41%90.621K0.655.503B INR52.035.93 INR+37.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MASTEKMASTEK
2370.30 INR+0.01%37.59K0.8672.713B INR27.1387.38 INR−13.72%0.80%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MATRIMONYMATRIMONY COM LTD
540.15 INR−1.04%25.704K1.2212.044B INR24.1922.33 INR+8.90%0.92%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MEGASOFTMEGASOFT LTD
48.00 INR0.00%76.17K1.183.486B INR74.270.65 INR−38.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MELSTARMELSTAR INFORMATIO
4.25 INR+1.19%3.192K0.1861.132M INRDịch vụ Công nghệ
MICROPROMICROPRO SOFTWARE
58.65 INR+0.51%52.8K838.66M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MINDTECKMINDTECK(INDIA)
241.05 INR−0.04%96.953K0.246.133B INR24.919.68 INR+43.22%0.41%Dịch vụ Công nghệ
MOSMOS UTILITY LTD
91.80 INR−1.61%38.4K0.782.289B INR21.344.30 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MOXSHMOXSH OVERSEAS EDU
120.00 INR0.00%1.6K0.59Dịch vụ Công nghệ
MPHASISMPHASIS LTD
2427.05 INR+1.29%529.468K1.23457.941B INR28.6584.72 INR+2.41%2.06%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MUKTAARTSMUKTA ARTS
76.35 INR−2.37%11.389K0.591.754B INR−4.00 INR−260.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NAUKRIINFO EDGE
4745.65 INR−1.25%269.968K1.18613.391B INR−2.08 INR−100.49%0.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NAZARANAZARA TECHNOLOGIES LTD
813.60 INR+2.94%807.157K8.1559.581B INR89.639.08 INR+81.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NEWGENNEWGEN SOFTWARE
1391.30 INR−1.84%38.717K0.4297.628B INR48.1628.89 INR+32.16%0.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NINSYSNINTEC SYSTEMS LTD
446.95 INR+0.16%3.551K0.748.289B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
NPST.STNETWORK PEOPLE SER
2234.00 INR+0.11%1.6K0.5913.508B INR91.3124.47 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
NUCLEUSNUCLEUS SOFTWARE
1385.55 INR−1.81%10.853K0.5837.111B INR18.1776.25 INR+341.58%0.72%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OFSSORACLE FIN SERVICE
4131.35 INR−0.07%102.079K0.61357.866B INR19.55211.36 INR+1.36%5.45%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ONWARDTECONWARD TECHNO
563.50 INR−0.81%26.551K0.5812.634B INR42.6213.22 INR+180.08%0.53%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PANSARIPANSARI DEVELOPERS LTD
85.70 INR−3.33%7.928K0.221.495B INR74.361.15 INR−44.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PAYTMONE 97 COMMUNICATIONS LTD
651.25 INR−1.53%15.279M1.39413.735B INR−18.91 INR+55.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PERSISTENTPERSISTENT SYSTEMS
6464.50 INR+2.47%511.246K0.48497.132B INR50.50128.02 INR+20.94%0.62%Dịch vụ Công nghệ
Mua
POLICYBZRPB FINTECH LTD
818.90 INR−2.10%2.714M2.50368.867B INR−2.90 INR+86.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PROPEQUITYP. E. ANALYTICS PR
244.05 INR+0.68%9.6K0.742.558B INR25.229.68 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
PVPPVP VENTURES LTD
12.75 INR−1.92%100.336K1.603.357B INR−5.68 INR−142.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
QUICKHEALQUICK HEAL TECHNOL
366.55 INR+0.76%592.601K2.8519.488B INR−2.94 INR−126.42%0.68%Dịch vụ Công nghệ
QUICKTOUCHQUICKTOUCH TECH
196.00 INR−1.01%12K1.431.133B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
QUINTEGRAQUINTEGRA SOLUTION
1.60 INR0.00%57.866K1.4234.322M INR−0.02 INR+50.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RAMCOSYSRAMCO SYSTEMS
281.20 INR−0.97%81.176K0.889.919B INR−85.38 INR−61.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RATEGAINRATEGAIN TRAVEL TECHN LTD
653.15 INR−0.19%257.102K0.2976.874B INR69.719.37 INR+206.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RELIABLERELIABLE DATA SERV
73.00 INR−0.54%2.4K0.17Dịch vụ Công nghệ
ROLTAROLTA INDIA
2.70 INR+3.85%113.885K1.10510.945M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROXHITECHROX HI-TECH LTD
175.70 INR−4.59%228.8K0.404.012B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROXHITECH.STROX HI TECH LTD
172.10 INR+4.97%417.6K4.012B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
RSSOFTWARERS SOFTWARE (I)
63.70 INR+1.11%31.41K0.721.641B INR41.511.53 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ