Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

227
Cổ phiếu
40844.742B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.622M
Khối lượng
+1.35%
Thay đổi
+11.55%
Hiệu suất Tháng
+28.73%
Hiệu suất Năm
+28.88%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
3.08-4.64%-0.15Bán1.007M5.222B6.910.47Dịch vụ Công nghệ thông tin
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
3.10-4.62%-0.15Bán1.508M5.222B6.950.47Dịch vụ Công nghệ thông tin
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOGIES LIMITED
72.45-2.03%-1.50Bán2.556K3.375B-8.43Dịch vụ Công nghệ thông tin
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOG
72.05-1.77%-1.30Bán17.743K3.375B-8.43Dịch vụ Công nghệ thông tin
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
14.701.38%0.20Bán1.609K157.741M6.662.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
8KMILES 8K MILES SOFTWARE
42.854.90%2.00Mua37.254K1.227B-34.66201.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8KMILES 8K MILES SOFTWARE SERVICES LTD
42.204.98%2.00Mua3671.227B-34.66201.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ABMKNO ABM KNOWLEDGEWARE LTD.
102.800.93%0.95Mua29.326K2.037B10.409.80453.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACCEL ACCEL LIMITED
8.90-4.91%-0.46Bán5.327K533.589M-0.92Phần mềm đã đóng gói
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITE
1022.10-0.57%-5.85Bán1.177K15.305B17.6858.16Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS
1023.30-0.24%-2.50Bán33.283K15.305B17.6458.16Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACESOFT ACE SOFTWARE EXPORTS LTD.
13.54-5.31%-0.76Bán1.660K66.690M-2.3341.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ACEWIN ACEWIN AGRITECK LIMITED
9.46-4.92%-0.49Mua9.600KDịch vụ Công nghệ thông tin
ADSL ALLIED DIGITAL SER
23.05-3.96%-0.95Mua54.134K1.217B9.122.63Dịch vụ Công nghệ thông tin
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
23.25-4.12%-1.00Mua6.287K1.217B9.222.63Dịch vụ Công nghệ thông tin
ADVENT ADVENT COMPUTER SERVICES LTD.
1.15-4.96%-0.06Sức bán mạnh1.286K19.691M-0.104.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AIRAN AIRAN LTD
11.75-0.42%-0.05Sức bán mạnh23.433KDịch vụ Công nghệ thông tin
AJEL AJEL LTD.
2.500.00%0.00Mua4.901K26.875M-0.23Dịch vụ Công nghệ thông tin
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
152.401.97%2.95Mua3.615K747.250M10.7313.93629.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
28.10-4.75%-1.40Bán197335.079M-7.71Dịch vụ Công nghệ thông tin
ATISHAY ATISHAY LIMITED
41.403.89%1.55Mua1454.626M16.752.38165.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTION
74.35-4.80%-3.75Mua31.525K1.802B6.6511.751029.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTIONS LTD.
75.10-5.00%-3.95Mua8.528K1.802B6.7311.751029.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AVANCE AVANCE TECHNOLOGIES LTD.
0.490.00%0.00Bán9.450K97.114M-4.62Phần mềm đã đóng gói
AXISCADES AXISCADES ENGINEER
51.35-3.30%-1.75Bán46.913K1.999B7.257.371260.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AXISCADES AXISCADES
51.20-2.75%-1.45Bán7.018K1.999B7.197.371260.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
B2BSOFT B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.
11.000.00%0.00Mua1.110K120.839M10.931.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
BARONINF BARON INFOTECH LTD.
0.244.35%0.01Mua12.346M-0.00Phần mềm đã đóng gói
BCG BRIGHTCOM GROUP LIMITED
6.90-2.82%-0.20Bán9.081M3.604B0.759.49Dịch vụ Công nghệ thông tin
BCG BRIGHTCOM GROUP
6.80-3.55%-0.25Bán3.552M3.604B0.749.49Dịch vụ Công nghệ thông tin
BLS BLS INTERNATIONAL
91.90-4.72%-4.55Bán45.203K9.912B33.052.92224.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BLS BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD
92.20-3.56%-3.40Bán9.285K9.912B32.762.92224.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
47.85-0.10%-0.05Mua17.258K859.901M19.922.40Dịch vụ Công nghệ thông tin
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
193.851.95%3.70Mua4.547M52.637B22.298.638406.00Phần mềm đã đóng gói
BSOFT BIRLASOFT LIMITED
193.701.97%3.75Sức mua mạnh257.423K52.637B22.278.638406.00Phần mềm đã đóng gói
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWARE CO.LTD.
8.994.78%0.41Bán9.951K111.161M-0.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWAR
8.05-4.73%-0.40Sức bán mạnh2.568K111.161M-0.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
CENTERAC CENTERAC TECHNOLOGIES LTD.
1.474.26%0.06Bán75Phần mềm đã đóng gói
CGVAK CG-VAK SOFTWARE & EXPORTS LTD.
72.000.07%0.05Mua4.261K363.362M9.477.59Dịch vụ Công nghệ thông tin
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
390.601.45%5.60Mua14.107K10.680B8.8044.032236.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
391.351.77%6.80Mua195.051K10.680B8.7944.032236.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COFORGE COFORGE LTD
2161.302.78%58.55Mua507.668K127.024B30.1870.0011156.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COFORGE COFORGE LIMITED
2164.053.14%65.90Mua13.717K127.024B30.1170.0011156.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPINFO COMPUAGE INFOCOM L
14.15-3.08%-0.45Sức mua mạnh169.234K958.393M3.594.07735.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUAGE COMPUAGE INFOCOM LTD.
14.32-2.45%-0.36Mua41.833K958.393M3.614.07735.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE
7.50-2.60%-0.20Bán59.808K610.054M165.240.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE LTD.
7.51-3.10%-0.24Bán16.362K610.054M166.310.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
COSYN COSYN LIMITED
22.808.57%1.80Mua5.081K158.250M33.280.63Dịch vụ Công nghệ thông tin
CRANESSOFT CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL
0.45-4.26%-0.02Sức bán mạnh7.720K55.350M-2.95Phần mềm đã đóng gói
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.280.00%0.00Bán35085.002M-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
25.251.61%0.40Mua2.301K487.831M10.232.43Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
25.301.61%0.40Mua14.985K487.831M10.252.43Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERMAT CYBERMATE INFOTEK LTD.
0.92-5.15%-0.05Bán98.100K95.000M165.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
59.20-4.36%-2.70Mua29.683K1.669B11.085.62Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
58.60-2.66%-1.60Mua128.504K1.669B10.785.62Dịch vụ Công nghệ thông tin
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
65.00-0.15%-0.10Mua987242.192M-16.26Dịch vụ Công nghệ thông tin
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
77.40-4.97%-4.05Mua150.692K4.796B8.189.96Phần mềm đã đóng gói
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD
77.35-4.92%-4.00Mua20.640K4.796B8.179.96Phần mềm đã đóng gói
DATASOFT DATASOFT APPLICATION SOFTWARE
1.704.94%0.08Sức bán mạnh651.924M-1.23Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
29.700.68%0.20Mua19.715K269.689M4.736.23Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
29.00-0.17%-0.05Mua28.017K269.689M4.666.23Dịch vụ Công nghệ thông tin
ECLERX ECLERX SERVICES LTD.
715.60-3.34%-24.75Theo dõi3.352K25.646B12.1061.208500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ECLERX ECLERX SERVICES
716.90-2.49%-18.30Bán61.933K25.646B12.0161.208500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXCEL EXCEL REALTY N INF
1.10-4.35%-0.05Bán300105.332M-0.32Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXCEL EXCEL REALTY N INFRA LTD.
1.120.00%0.00Bán700105.332M-0.32Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
500.00-3.32%-17.15Mua3.059K5.211B11.1546.371331.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
492.80-3.06%-15.55Mua30.231K5.211B10.9646.371331.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.432.38%0.01Bán441.346K718.011M-0.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.4512.50%0.05Mua2.181M718.011M-0.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
FIRSTOBJ FIRSTOBJECT TECHNOLOGIES LTD.
7.021.89%0.13Sức mua mạnh3.110K71.675MDịch vụ Công nghệ thông tin
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
8.80-1.68%-0.15Sức bán mạnh13.390K172.983M-0.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
9.00-2.28%-0.21Bán8.572K172.983M-0.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSS GSS INFOTECH LTD
29.85-6.13%-1.95Mua102.412K541.132M15.782.01137.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSS GSS INFOTECH LTD.
29.60-5.28%-1.65Mua25.417K541.132M15.512.01137.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSTL GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMIT
74.50-2.17%-1.65Bán7.814K872.420M30.632.49Phần mềm đã đóng gói
GTL GTL LTD.
2.315.00%0.11Mua2.504K346.053M3.980.551631.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GTL GTL LTD
2.554.08%0.10Mua69.856K346.053M4.430.551631.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HAPPSTMNDS HAPPIEST MINDS TECHNO LTD
353.951.30%4.554.965M51.344BDịch vụ Xử lý Dữ liệu
HAPPSTMNDS HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES LI
354.301.34%4.70843.983K51.344BDịch vụ Xử lý Dữ liệu
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
821.802.43%19.50Mua493.122K2177.180B18.5243.33160481.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
821.002.29%18.40Mua21.883M2177.180B18.5243.33160481.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS LTD.
7.93-2.10%-0.17Sức bán mạnh75.866K2.667B-8.63719.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS
7.90-2.47%-0.20Bán162.376K2.667B-8.63719.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HEXAWARE HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD.
461.050.88%4.00Mua23.418K137.190B20.3522.75Phần mềm đã đóng gói
HEXAWARE HEXAWARE TECH
460.850.79%3.60Mua634.428K137.190B20.3522.75Phần mềm đã đóng gói
HGS HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LTD.
688.00-4.51%-32.50Bán3.422K15.100B7.4996.1937460.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HGS HINDUJA GLOBAL SOL
693.70-4.18%-30.25Bán21.957K15.100B7.5396.1937460.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HIPPOCABS TREKKINGTOES.COM LIMITED
57.50-9.95%-6.352.400K92.133M8.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
HOVS HOV SERVICES LTD
39.25-0.88%-0.35Bán5.774K501.672M74.530.53Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
HOVS HOV SERVICES LTD.
38.40-3.64%-1.45Sức bán mạnh294501.672M75.000.53Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
INDIAMART INDIAMART INTERMESH LIMITED
4852.701.88%89.65Mua32.785K137.851B74.0265.48Phần mềm / Dịch vụ Internet
INDIAMART INDIAMART INTERMESH LTD
4859.702.08%98.85Mua234.982K137.851B73.9965.48Phần mềm / Dịch vụ Internet
INDINFO INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD
0.200.00%0.00Sức bán mạnh831.193K200.688M-0.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES L
76.10-1.68%-1.30Bán396.913K51.483B56.051.38Phần mềm / Dịch vụ Internet
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES LIMITED
75.95-1.94%-1.50Bán79.649K51.483B56.091.38Phần mềm / Dịch vụ Internet
INFOBEAN INFOBEANS TECHNO. LTD.
133.801.13%1.50Mua39.046KPhần mềm đã đóng gói
INFY INFOSYS LTD
1007.50-0.24%-2.40Mua12.626M4299.010B25.1940.14242371.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INFY INFOSYS LTD.
1007.20-0.21%-2.10Mua466.321K4299.010B25.1840.14242371.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INNOCORP INNOCORP LTD.
2.00-1.48%-0.03Mua115.883M-1.226.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
28.80-2.70%-0.80Bán10.367K1.149B-0.79Dịch vụ Công nghệ thông tin
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
29.000.00%0.00Bán1.873K1.149B-0.79Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTELLECT INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED
209.251.09%2.25Mua19.584K27.467B50.004.174279.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTELLECT INTELLECT DESIGN A
207.65-0.55%-1.15Mua247.810K27.467B50.434.174279.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
31.50-3.96%-1.30Bán1332.640M-0.17Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGIES LTD.
30.65-4.96%-1.60Bán2.372K722.655M3.898.35Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGI
30.65-4.81%-1.55Bán15.494K722.655M3.898.35Dịch vụ Công nghệ thông tin
IPOWER I-POWER SOLUTIONS INDIA LTD.
3.82-1.80%-0.07Mua3.147K16.995M385.150.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
IRIS IRIS BUSINESS SERVICES LIMITED
29.001.75%0.50Mua4.000K538.057M117.330.24Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
JOINTECAED JOINTECA EDUCATION SOLUTIONS L
15.500.65%0.10Bán8.000K155.237M-0.98Phần mềm đã đóng gói
JUPITERIN JUPITER INFOMEDIA LTD.
29.505.36%1.50Sức bán mạnh10Phần mềm đã đóng gói
JUSTDIAL JUST DIAL LTD
360.40-1.37%-5.00Sức bán mạnh1.587M23.702B8.0145.9812533.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
JUSTDIAL JUST DIAL LTD.
362.00-0.70%-2.55Sức bán mạnh59.703K23.702B7.9945.9812533.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLUTIONS LTD.
48.20-2.33%-1.15Mua53.359K4.887B7.196.861434.00Phần mềm đã đóng gói
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
47.85-4.97%-2.50Mua475.743K4.887B7.346.861434.00Phần mềm đã đóng gói
KHYATI KHYATI MULTIMEDIA-ENTERTAINMEN
0.66-1.49%-0.01Mua517.128M-0.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES LTD
107.603.16%3.30Mua393.881K28.593B20.065.217125.00Phần mềm đã đóng gói
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES
107.103.08%3.20Mua2.705M28.593B19.985.217125.00Phần mềm đã đóng gói
LEENEE LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS)
1.480.00%0.00Mua4.250K82.546M528.570.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
2584.30-1.17%-30.70Mua8.058K462.408B29.0490.9431437.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH
2579.85-2.91%-77.20Mua340.250K462.408B29.5090.9431437.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MAJESCO MAJESCO LTD
777.801.71%13.05Mua456.139K22.617B32.5824.33Dịch vụ Công nghệ thông tin
MASTEK MASTEK LTD.
813.85-1.26%-10.40Mua59.709K20.170B16.7351.70Dịch vụ Công nghệ thông tin
MASTEK MASTEK
810.80-1.48%-12.15Mua689.530K20.170B16.7051.70Dịch vụ Công nghệ thông tin
MATRIMONY MATRIMONY COM LTD
581.002.27%12.90Mua18.213K13.046B43.8713.004316.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
MATRIMONY MATRIMONY.COM LIMITED
580.801.37%7.85Mua2.118K13.046B44.2413.004316.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
MEGASOFT MEGASOFT LTD
7.50-4.46%-0.35Bán36.037K360.779M74.340.11Dịch vụ Công nghệ thông tin
MEGASOFT MEGASOFT LTD.
7.75-4.91%-0.40Bán9.533K360.779M77.180.11Dịch vụ Công nghệ thông tin
MELSTAR MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGI
2.04-4.67%-0.10Sức bán mạnh52530.566M-0.52133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MELSTAR MELSTAR INFORMATIO
1.90-5.00%-0.10Sức bán mạnh78930.566M-0.52133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTECK MINDTECK (INDIA) LTD.
31.75-5.79%-1.95Bán766853.624M-25.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTECK MINDTECK(INDIA)
31.00-4.32%-1.40Bán4.119K853.624M-25.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTREE MINDTREE LTD
1307.702.87%36.50Mua1.522M209.194B27.8745.6523667.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTREE MINDTREE LTD.
1308.603.01%38.25Mua52.974K209.194B27.8545.6523667.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MJCO MAJESCO LIMITED
778.051.87%14.30Mua7.802K22.617B32.5424.33Dịch vụ Công nghệ thông tin
MPHASIS MPHASIS LTD.
1372.350.16%2.25Mua7.527K257.757B21.5264.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
MPHASIS MPHASIS LTD
1365.75-1.34%-18.60Mua609.852K257.757B21.7464.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
NETLINK NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LTD.
11.474.56%0.50Bán134.032M-6.42Phần mềm đã đóng gói
NETTLINX NETTLINX LTD.
50.454.02%1.95Mua23.095K555.970M17.162.83Phần mềm / Dịch vụ Internet
NEWGEN NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES L
215.10-1.33%-2.90Mua19.205K15.408B19.1611.402346.00Phần mềm đã đóng gói
NEWGEN NEWGEN SOFTWARE
215.45-1.93%-4.25Mua129.648K15.408B19.3111.402346.00Phần mềm đã đóng gói
NIHARINF NIHAR INFO GLOBAL LTD.
4.002.56%0.10Mua6.631KDịch vụ Công nghệ thông tin
NUCLEUS NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LTD.
668.453.95%25.40Mua185.669K18.675B17.1737.452134.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
NUCLEUS NUCLEUS SOFTWARE
670.404.27%27.45Mua1.325M18.675B17.1737.452134.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
NXTDIGITAL NXTDIGITAL LIMITED
635.00-0.78%-5.00Mua21613.240B-61.331090.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
NXTDIGITAL NXTDIGITAL LTD
637.15-1.66%-10.75Bán2.016K13.240B-61.331090.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ODYSSEY ODYSSEY TECHNOLOGIES LTD.
28.30-4.07%-1.20Mua1.246K262.844M11.132.65120.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
OMNIAX OMNI AXS SOFTWARE LTD.
1.685.00%0.08Bán5127.550MDịch vụ Công nghệ thông tin
OONE OBJECTONE INFORMATION SYSTEMS
2.68-0.37%-0.01Mua1Dịch vụ Công nghệ thông tin
OTCO OTCO INTERNATIONAL LTD.
11.75-0.84%-0.10Bán2Phần mềm đã đóng gói
PALRED PALRED TECHNOLOGIES LIMITED
25.05-4.93%-1.30Mua306256.453M-3.22Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất