Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

211
Cổ phiếu
26700.511B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.844M
Khối lượng
+0.29%
Thay đổi
−17.52%
Hiệu suất Tháng
−14.07%
Hiệu suất Năm
−17.20%
Hiệu suất YTD
           
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
1.34-2.19%-0.03Bán61.532K2.215B2.850.482052.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
1.350.00%0.00Bán710.285K2.215B2.910.482052.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOG
44.20-1.34%-0.60Bán32.142K2.057BDịch vụ Công nghệ thông tin
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOGIES LIMITED
45.101.01%0.45Bán5.250K2.057BDịch vụ Công nghệ thông tin
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
11.863.85%0.44Bán131129.021M4.752.4170.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8KMILES 8K MILES SOFTWARE SERVICES LTD
26.60-4.83%-1.35Sức bán mạnh3.809K852.967M-134.54196.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8KMILES 8K MILES SOFTWARE
27.55-5.00%-1.45Bán3.252K852.967M-134.54196.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ABMKNO ABM KNOWLEDGEWARE LTD.
31.00-6.20%-2.05Sức bán mạnh284661.073MDịch vụ Công nghệ thông tin
ACCEL ACCEL LIMITED
5.344.71%0.24Bán272290.738MPhần mềm đã đóng gói
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS
859.00-1.95%-17.05Sức bán mạnh3.146K13.272B11.6375.341550.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITE
856.15-3.71%-33.00Bán18613.272B11.8075.341550.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACESOFT ACE SOFTWARE EXPORTS LTD.
17.000.00%0.00Sức bán mạnh34979.560MDịch vụ Xử lý Dữ liệu
ADSL ALLIED DIGITAL SER
12.100.41%0.05Bán13.420K622.548M2.814.25Dịch vụ Công nghệ thông tin
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
12.35-0.40%-0.05Bán2.285K622.548M2.924.25Dịch vụ Công nghệ thông tin
ADVENT ADVENT COMPUTER SERVICES LTD.
1.330.00%0.00Bán5021.644M-0.174.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AIRAN AIRAN LTD
9.701.57%0.15Sức bán mạnh4.130KDịch vụ Công nghệ thông tin
AJEL AJEL LTD.
3.43-4.99%-0.18Sức bán mạnh2036.873M3.561.0120.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
66.0010.00%6.00Bán12300.000M-8.74580.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
36.20-4.74%-1.80Bán1411.181M-4.35Dịch vụ Công nghệ thông tin
ATISHAY ATISHAY LIMITED
26.25-9.48%-2.75Bán51288.259M10.272.82Dịch vụ Công nghệ thông tin
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTION
40.00-0.50%-0.20Bán25.152K931.388M2.5515.711058.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTIONS LTD.
41.501.59%0.65Bán1931.388M2.6015.711058.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AVANCE AVANCE TECHNOLOGIES LTD.
0.190.00%0.00Bán1.010K37.657M-0.888.00Phần mềm đã đóng gói
AXISCADES AXISCADES
28.20-1.74%-0.50Bán1.713K1.084B7.743.761200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AXISCADES AXISCADES ENGINEER
27.90-4.94%-1.45Bán17.486K1.084B7.703.761200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
BCG BRIGHTCOM GROUP LIMITED
3.19-4.78%-0.16Bán187.101K1.595BDịch vụ Công nghệ thông tin
BCG BRIGHTCOM GROUP
3.20-4.48%-0.15Bán391.643K1.595BDịch vụ Công nghệ thông tin
BLS BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD
29.502.08%0.60Bán10.846K2.961B4.915.88Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BLS BLS INTERNATIONAL
29.451.73%0.50Bán8.460K2.961B4.965.88Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
31.756.01%1.80Bán2.577KDịch vụ Công nghệ thông tin
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
58.60-1.60%-0.95Bán265.252K16.409B7.598.04Phần mềm đã đóng gói
BSOFT BIRLASOFT LIMITED
58.65-1.10%-0.65Bán12.247K16.409B7.488.04Phần mềm đã đóng gói
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWAR
8.103.18%0.25Bán5.815K98.920MDịch vụ Công nghệ thông tin
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWARE CO.LTD.
8.293.62%0.29Bán2.876K98.920MDịch vụ Công nghệ thông tin
CENTERAC CENTERAC TECHNOLOGIES LTD.
1.52-5.00%-0.08Bán5Phần mềm đã đóng gói
CGVAK CG-VAK SOFTWARE & EXPORTS LTD.
24.759.51%2.15Bán875114.135M205.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
220.700.73%1.60Bán1476.072B5.0044.181656.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
219.950.32%0.70Bán3.014K6.072B5.1344.181656.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPINFO COMPUAGE INFOCOM L
7.950.00%0.00Bán7.177K523.705M1.924.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUAGE COMPUAGE INFOCOM LTD.
7.95-1.36%-0.11Sức bán mạnh200523.705M1.984.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE LTD.
3.60-0.28%-0.01Bán100285.641M-0.05532.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE
3.501.45%0.05Bán3.546K285.641M-0.05532.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CONTCHM CONTINENTAL CHEMICALS LTD.
22.904.81%1.05Mua300Phần mềm đã đóng gói
COSYN COSYN LIMITED
12.000.84%0.10Bán35989.250MDịch vụ Công nghệ thông tin
CRANESSOFT CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL
0.500.00%0.00Bán93258.883MPhần mềm đã đóng gói
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.19-5.00%-0.01Bán40157.680M-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
13.251.15%0.15Bán3.765K261.093M3.393.86235.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
13.00-2.26%-0.30Bán300261.093M3.443.86235.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERMAT CYBERMATE INFOTEK LTD.
0.858.97%0.07Sức bán mạnh5.112K77.187M1.480.53165.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
30.501.84%0.55Bán61824.092M4.796.30417.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
29.30-2.17%-0.65Bán2.411K824.092M4.766.30417.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
25.753.62%0.90Bán292.450M-6.53Dịch vụ Công nghệ thông tin
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
39.502.20%0.85Bán17.836K2.281B2.9713.16Phần mềm đã đóng gói
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD
39.050.90%0.35Bán5.192K2.281B2.9413.16Phần mềm đã đóng gói
DATASOFT DATASOFT APPLICATION SOFTWARE
2.640.00%0.00Bán172.987M-0.26Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
14.501.05%0.15Bán1.301K131.634M2.276.311413.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
14.25-5.00%-0.75Bán667131.634M2.386.311413.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ECLERX ECLERX SERVICES LTD.
378.601.95%7.25Bán62713.734B6.4457.74Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ECLERX ECLERX SERVICES
380.901.91%7.15Bán14.781K13.734B6.4857.74Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXCEL EXCEL REALTY N INF
0.955.56%0.05Bán17.037K84.642M17.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXCEL EXCEL REALTY N INFRA LTD.
0.904.65%0.04Bán1084.642M17.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
136.558.76%11.00Bán5.917K1.290B3.7233.75Dịch vụ Công nghệ thông tin
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
136.458.42%10.60Bán3271.290B3.7333.75Dịch vụ Công nghệ thông tin
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.2033.33%0.05Mua1.743M324.815M-0.73292.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.190.00%0.00Bán2.523K324.815M-0.73292.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
FIRSTOBJ FIRSTOBJECT TECHNOLOGIES LTD.
1.71-3.39%-0.06Bán43618.413MDịch vụ Công nghệ thông tin
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
8.15-0.61%-0.05Theo dõi5.096K150.820M-0.88Dịch vụ Công nghệ thông tin
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
8.202.12%0.17Mua330150.820M-0.88Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSS GSS INFOTECH LTD.
19.95-5.00%-1.05Bán686355.674M6.273.35191.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSS GSS INFOTECH LTD
20.00-1.48%-0.30Bán3.586K355.674M6.043.35191.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GSTL GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMIT
50.000.00%0.00Sức bán mạnh44.000K572.830M52.900.9581.00Phần mềm đã đóng gói
GTL GTL LTD
1.104.76%0.05Bán16.900K177.745M1732.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GTL GTL LTD.
1.08-4.42%-0.05Bán10177.745M1732.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
431.15-0.15%-0.65Sức bán mạnh1.069M1171.760B11.2338.47Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
431.050.09%0.40Sức bán mạnh4.145M1171.760B11.2938.47Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS
3.552.90%0.10Bán298.158K1.146B-7.89Dịch vụ Công nghệ thông tin
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS LTD.
3.500.57%0.02Bán36.658K1.146B-7.89Dịch vụ Công nghệ thông tin
HEXAWARE HEXAWARE TECH
208.70-2.95%-6.35Sức bán mạnh141.214K64.168B10.1221.52Phần mềm đã đóng gói
HEXAWARE HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD.
208.80-2.91%-6.25Sức bán mạnh15.981K64.168B10.1321.52Phần mềm đã đóng gói
HGS HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LTD.
475.70-7.99%-41.30Sức bán mạnh16010.788B5.05102.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
HGS HINDUJA GLOBAL SOL
493.60-1.93%-9.70Bán1.467K10.788B4.85102.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
HOVS HOV SERVICES LTD.
22.85-2.14%-0.50Bán1.533K287.659M155.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
HOVS HOV SERVICES LTD
23.30-4.90%-1.20Bán2.464K287.659M155.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
INDIAMART INDIAMART INTERMESH LIMITED
1851.450.36%6.70Sức bán mạnh93353.350B3316.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
INDIAMART INDIAMART INTERMES
1847.950.06%1.10Bán26.886K53.350B3316.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
INDINFO INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD
0.190.00%0.00Bán5.101K190.654M7.630.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES LIMITED
30.80-3.90%-1.25Sức bán mạnh45.820K21.304B13.852.33Phần mềm / Dịch vụ Internet
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES L
30.75-3.45%-1.10Sức bán mạnh373.109K21.304B13.852.33Phần mềm / Dịch vụ Internet
INFOBEAN INFOBEANS TECHNOLO
64.80-1.07%-0.70Bán7.744KPhần mềm đã đóng gói
INFY INFOSYS LTD.
642.65-1.67%-10.90Bán216.798K2783.400B17.1538.17228123.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INFY INFOSYS LTD
642.80-1.52%-9.90Bán9.202M2783.400B17.1838.17228123.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
20.402.26%0.45Bán7.431K831.955M2080.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
20.95-0.24%-0.05Bán2.059K831.955M2080.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTELLECT INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED
52.104.93%2.45Bán10.644K6.571B38.101.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTELLECT INTELLECT DESIGN A
51.854.96%2.45Bán46.927K6.571B37.911.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
41.20-0.00%-0.00Mua9435.072M-0.23Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGI
14.4018.03%2.20Bán33.235K275.617M353.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGIES LTD.
13.358.54%1.05Bán612275.617M353.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
IRIS IRIS BUSINESS SERVICES LIMITED
17.808.54%1.40Bán4.000K336.050M-1.50317.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
JUPITERIN JUPITER INFOMEDIA LTD.
20.00-7.83%-1.70Bán1Phần mềm đã đóng gói
JUSTDIAL JUST DIAL LTD
273.85-1.37%-3.80Bán1.313M18.043BPhần mềm / Dịch vụ Internet
JUSTDIAL JUST DIAL LTD.
273.50-1.62%-4.50Bán111.676K18.043BPhần mềm / Dịch vụ Internet
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLUTIONS LTD.
7.200.70%0.05Bán1.508K689.135M0.927.83Phần mềm đã đóng gói
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
7.101.43%0.10Bán47.473K689.135M0.897.83Phần mềm đã đóng gói
KHYATI KHYATI MULTIMEDIA-ENTERTAINMEN
0.400.00%0.00Bán1.021K4.320M-0.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES
35.00-3.58%-1.30Bán719.548K9.910B7.045.205478.00Phần mềm đã đóng gói
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES LTD
35.00-3.18%-1.15Bán12.811K9.910B6.965.205478.00Phần mềm đã đóng gói
LEENEE LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS)
1.055.00%0.05Bán60058.563MDịch vụ Công nghệ thông tin
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
1360.90-2.25%-31.30Sức bán mạnh2.340K242.347B16.5984.78Dịch vụ Công nghệ thông tin
LTI LARSEN AND TOUBRO
1357.85-2.58%-36.00Sức bán mạnh50.462K242.347B16.4884.78Dịch vụ Công nghệ thông tin
MAJESCO MAJESCO LIMITED
235.957.86%17.20Bán20.051K6.364B12.0019.092763.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MASTEK MASTEK
180.504.85%8.35Bán91.197K4.180B4.2542.582069.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MASTEK MASTEK LTD.
180.954.99%8.60Bán9694.180B4.2642.582069.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MATRIMONY MATRIMONY.COM LIMITED
278.30-6.60%-19.65Bán1.772K6.327B22.6613.21Phần mềm / Dịch vụ Internet
MATRIMONY MATRIMONY COM LTD
276.50-1.20%-3.35Bán6.620K6.327B21.2913.21Phần mềm / Dịch vụ Internet
MEGASOFT MEGASOFT LTD
4.95-1.00%-0.05Bán9.111K225.763M9.210.52Dịch vụ Công nghệ thông tin
MEGASOFT MEGASOFT LTD.
4.70-7.84%-0.40Sức bán mạnh104225.763M9.780.52Dịch vụ Công nghệ thông tin
MELSTAR MELSTAR INFORMATIO
2.30-4.17%-0.10Bán20048.563M-0.52133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MELSTAR MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGI
3.40-0.00%-0.00Theo dõi10048.563M-0.52133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTECK MINDTECK (INDIA) LTD.
14.05-3.44%-0.50Bán315371.863M-8.44687.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTECK MINDTECK(INDIA)
14.45-1.37%-0.20Bán5.658K371.863M-8.44687.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTREE MINDTREE LTD
833.400.94%7.75Bán385.810K136.391B21.9337.9022735.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MINDTREE MINDTREE LTD.
834.600.71%5.85Bán14.584K136.391B21.8937.9022735.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MJCO MAJESCO LIMITED
235.005.74%12.75Bán1.195K6.364B12.1219.092763.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
MPHASIS MPHASIS LTD
654.00-4.71%-32.30Sức bán mạnh279.186K125.499B11.4558.93Dịch vụ Công nghệ thông tin
MPHASIS MPHASIS LTD.
654.65-2.70%-18.15Sức bán mạnh5.460K125.499B11.5158.93Dịch vụ Công nghệ thông tin
NETLINK NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LTD.
16.25-4.97%-0.85Mua4748.214M-0.9313.00Phần mềm đã đóng gói
NETTLINX NETTLINX LTD.
13.75-2.83%-0.40Bán2.548K162.206M6.682.12Phần mềm / Dịch vụ Internet
NEWGEN NEWGEN SOFTWARE
103.65-5.17%-5.65Bán19.041K7.905B8.0213.71Phần mềm đã đóng gói
NEWGEN NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES L
102.60-9.20%-10.40Bán6067.905B8.3513.71Phần mềm đã đóng gói
NIHARINF NIHAR INFO GLOBAL LTD.
5.284.97%0.25Mua5Dịch vụ Công nghệ thông tin
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES
1125.30-6.32%-75.95Bán401.144K75.006B17.2170.25Dịch vụ Công nghệ thông tin
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES LTD.
1126.65-6.13%-73.55Bán13.158K75.006B17.2070.25Dịch vụ Công nghệ thông tin
NINSYS NINTEC SYSTEMS LIMITED
7.0017.65%1.05Bán5.000KPhần mềm đã đóng gói
NUCLEUS NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LTD.
183.55-1.90%-3.55Bán6865.434B6.9726.841877.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
NUCLEUS NUCLEUS SOFTWARE
181.85-5.26%-10.10Bán16.724K5.434B7.1026.841877.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
NXTDIGITAL NXTDIGITAL LTD
241.90-0.92%-2.25Bán5755.221B12.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
NXTDIGITAL NXTDIGITAL LIMITED
241.30-5.00%-12.70Bán1.052K5.221B12.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ODYSSEY ODYSSEY TECHNOLOGIES LTD.
14.15-8.71%-1.35Sức bán mạnh181137.406M5.832.66108.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
OMNIAX OMNI AXS SOFTWARE LTD.
1.821.11%0.02Mua5031.338M-0.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
OONE OBJECTONE INFORMATION SYSTEMS
1.280.00%0.00Mua1.161KDịch vụ Công nghệ thông tin
OTCO OTCO INTERNATIONAL LTD.
12.95-4.78%-0.65Sức bán mạnh24Phần mềm đã đóng gói
PALRED PALRED TECHNOLOGIES LIMITED
9.60-4.95%-0.50Bán16798.299M-8.51Phần mềm đã đóng gói
PALREDTEC PALRED TECHNOLOGIE
9.50-4.52%-0.45Bán1.851K98.299M-8.51Phần mềm đã đóng gói
PALSOFT PALSOFT INFOSYSTEMS LTD.
5.00-3.29%-0.17Bán500Dịch vụ Công nghệ thông tin
PARLEIND PARLE INDUSTRIES LIMITED
16.104.95%0.76Mua11.712K214.760M-1.00Phần mềm đã đóng gói
PCS PCS TECHNOLOGY LTD.
2.39-0.00%-0.00Bán10050.072MDịch vụ Công nghệ thông tin
PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS LTD.
544.500.79%4.25Bán85641.289B12.2844.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS
545.050.88%4.75Bán27.378K41.289B12.3644.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
PROSEED PROSEED INDIA LIMI
0.3020.00%0.05Mua11.121K26.910M-0.07Phần mềm / Dịch vụ Internet
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất