Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

122
Cổ phiếu
29119.109B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.887M
Khối lượng
−0.68%
Thay đổi
+1.58%
Hiệu suất Tháng
−0.80%
Hiệu suất Năm
+2.47%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
3IINFOLTD3I INFOTECH LTD32.15 INR−0.46%−0.15 INR
Theo dõi
330.627K10.63M INR5.438B INR194.140.17 INR
63MOONS63 MOONS TECHNOLOG165.30 INR0.95%1.55 INR
Bán
80.853K13.365M INR7.538B INR63.862.59 INR723
AAATECHAAA TECHNOLOGIES LTD56.40 INR−1.05%−0.60 INR
Bán
6.725K379.29K INR
ABSLAMCADIT BIRL SUN LIF AMC LTD373.10 INR−0.25%−0.95 INR
Mua
47.598K17.759M INR107.75B INR18.0720.71 INR
ACCELYAACCELYA SOLUTIONS1329.90 INR−1.75%−23.75 INR
Theo dõi
16.29K21.664M INR20.223B INR16.5780.25 INR1.319K
ACEINTEGACE INTEGRATED SOLU. LTD.38.60 INR1.58%0.60 INR
Bán
1.461K56.395K INR
ADSLALLIED DIGITAL SER86.35 INR−2.70%−2.40 INR
Bán Mạnh
311.27K26.878M INR4.87B INR80.061.26 INR
AFFLEAFFLE (INDIA) LTD1001.95 INR0.67%6.65 INR
Mua
518.923K519.935M INR132.611B INR54.5718.36 INR
AIRANAIRAN LTD16.70 INR−1.76%−0.30 INR
Mua
208.355K3.48M INR2.124B INR20.300.82 INR
ALANKITALANKIT LTD9.05 INR0.00%0.00 INR
Mua
117.371K1.062M INR2.032B INR−2.77 INR
ALLETECALL E TECHNOLOGIES110.10 INR0.18%0.20 INR
Mua
24K2.642M INR2.223B INR
AURIONPROAURIONPRO SOLUTION823.90 INR−4.48%−38.60 INR
Mua
67.501K55.614M INR19.444B INR19.3042.69 INR
AURUMAURUM PROPTECH LTD123.15 INR−3.60%−4.60 INR
Mua
72.811K8.967M INR9.129B INR−7.56 INR
AURUMPP.E1AURUM PROPTECH LTD66.05 INR−3.15%−2.15 INR
Mua
7.232K477.674K INR9.129B INR−7.56 INR
BBOXBLACK BOX LTD135.60 INR−1.45%−2.00 INR
Bán
27.026K3.665M INR23.104B INR95.221.43 INR
BCGBRIGHTCOM GROUP22.55 INR4.88%1.05 INR
Mua
2.329M52.519M INR43.527B INR3.326.80 INR
BLSBLS INTERNATIONAL181.10 INR0.03%0.05 INR
Theo dõi
5.887M1.066B INR74.235B INR36.974.90 INR
BSOFTBIRLASOFT (INDIA)333.70 INR−1.98%−6.75 INR
Theo dõi
1.493M498.265M INR93.664B INR28.4011.90 INR
CADSYSCADSYS INDIA LTD52.40 INR4.90%2.45 INR
Sức mua mạnh
2K104.8K INR
CALSOFTCALIFORNIA SOFTWAR15.45 INR4.75%0.70 INR
Mua
39.546K610.986K INR229.383M INR117.850.13 INR
CARTRADECARTRADE TECH LTD539.35 INR11.30%54.75 INR
Sức mua mạnh
3.188M1.719B INR22.691B INR80.747.27 INR
CIGNITITECCIGNITI TECHNOLOGI903.80 INR−0.40%−3.65 INR
Mua
78.107K70.593M INR24.752B INR14.7461.77 INR3.949K
CMRSLCYBER MEDIA RESEAR118.05 INR−4.91%−6.10 INR
Bán
7.2K849.96K INR363.511M INR47
COFORGECOFORGE LTD4385.55 INR−1.49%−66.50 INR
Theo dõi
128.873K565.179M INR272.072B INR39.27113.78 INR
COMPINFOCOMPUAGE INFOCOM L13.30 INR5.56%0.70 INR
Mua
1.34M17.821M INR1.08B INR2.824.71 INR704
COMPUSOFTCOMPUCOM SOFTWARE20.25 INR0.50%0.10 INR
Mua
54.696K1.108M INR1.597B INR31.880.64 INR
CRISILCRISIL LTD3863.10 INR−3.26%−130.10 INR
Mua
35.516K137.202M INR292.157B INR47.9780.59 INR5.477K
CTECAMBRIDGE TECH ENT64.35 INR−2.20%−1.45 INR
Mua
31.743K2.043M INR1.292B INR15.524.15 INR
CYBERTECHCYBERTECH SYSTEMS132.60 INR−2.10%−2.85 INR
Mua
43.885K5.819M INR3.861B INR17.427.64 INR
DATAMATICSDATAMATICS GLOBAL545.80 INR−1.79%−9.95 INR
Mua
443.755K242.201M INR32.74B INR19.9727.33 INR
DCMD.C.M70.00 INR−3.18%−2.30 INR
Bán
66.272K4.639M INR1.356B INR
DEVITDEV INFO TECHNOLOGY LTD133.70 INR−1.94%−2.65 INR
Mua
37.253K4.981M INR3.031B INR
DIGISPICEDIGISPICE TECHNOLOGIES LTD21.00 INR1.20%0.25 INR
Mua
76.226K1.601M INR4.817B INR−1.02 INR
DRCSYSTEMSDRC SYSTEMS INDIA LTD39.70 INR−3.76%−1.55 INR
Theo dõi
34.63K1.375M INR1.845B INR23.761.69 INR
DSSLDYNACONS SYS SOLUT459.75 INR−3.85%−18.40 INR
Mua
52.435K24.107M INR6.069B INR14.2632.73 INR
E2EE2E NETWORKS LTD167.95 INR−1.23%−2.10 INR
Bán
108.847K18.281M INR2.461B INR
EMUDHRAEMUDHRA LTD412.30 INR0.04%0.15 INR
Mua
104.86K43.234M INR32.154B INR48.958.42 INR763
EQUIPPPEQUIPPP SOC IMP TECH LTD28.50 INR−4.36%−1.30 INR
Bán
9.957K283.775K INR3.087B INR1135.460.03 INR
EXPLEOSOLEXPLEO SOLUTIONS1527.70 INR−0.73%−11.30 INR
Mua
39.503K60.349M INR15.779B INR18.8980.86 INR
FIDELFIDEL SOFTECH LTD75.00 INR1.21%0.90 INR
Mua
45K3.375M INR1.019B INR165
GENESYSGENESYS INTL333.45 INR−2.98%−10.25 INR
Bán Mạnh
112.041K37.36M INR12.992B INR48.977.00 INR1.128K
GOLDTECHGOLDSTONE TECHNO69.95 INR−3.32%−2.40 INR
Mua
146.33K10.236M INR2.503B INR543.930.13 INR
GSSGSS INFOTECH LTD186.05 INR−3.63%−7.00 INR
Bán
215.743K40.139M INR3.278B INR24.918.77 INR
GTLGTL LTD6.45 INR3.20%0.20 INR
Mua
1.66M10.709M INR981.532M INR1.773.64 INR
HAPPSTMNDSHAPPIEST MINDS TECHNO LTD913.45 INR−0.67%−6.15 INR
Mua
155.47K142.014M INR134.99B INR57.3416.13 INR4.917K
HCLTECHHCL TECHNOLOGIES1126.75 INR−0.20%−2.30 INR
Mua
1.385M1.561B INR3.063T INR22.2750.64 INR
HCL_INSYSHCL INFOSYSTEMS13.80 INR−2.13%−0.30 INR
Theo dõi
1.202M16.592M INR4.635B INR−1.18 INR
HOMESFYHOMESFY REALTY LIM410.25 INR−2.75%−11.60 INR
Bán
2.4K984.6K INR1.289B INR
HOVSHOV SERVICES LTD49.70 INR0.00%0.00 INR
Sức mua mạnh
37.945K1.886M INR624.081M INR13.723.62 INR
INFOBEANINFOBEANS TECHNO. LTD.463.70 INR−0.80%−3.75 INR
Theo dõi
17.603K8.163M INR11.336B INR31.4414.82 INR
INFYINFOSYS LTD1282.80 INR−0.48%−6.15 INR
Bán
5.035M6.459B INR5.349T INR22.2857.64 INR343.234K
INNOVANAINNOVANA THINKLABS336.50 INR−4.94%−17.50 INR
Mua
6K2.019M INR6.898B INR112
INSPIRISYSINSPIRISYS SOLUTIO73.15 INR1.60%1.15 INR
Sức mua mạnh
30.575K2.237M INR2.844B INR−0.64 INR1.628K
INTELLECTINTELLECT DESIGN A574.30 INR−2.21%−13.00 INR
Theo dõi
471.727K270.913M INR79.747B INR30.0219.78 INR
INTENTECHINTENSE TECHNOLOGI63.80 INR−0.78%−0.50 INR
Bán Mạnh
71.932K4.589M INR1.44B INR10.576.04 INR
IRISIRIS BUSINESS SERV LTD80.40 INR0.25%0.20 INR
Mua
8.328K669.571K INR1.565B INR36.462.22 INR
IZMOIZMO LTD245.35 INR4.69%11.00 INR
Mua
520.052K127.595M INR3.145B INR16.4014.96 INR
JUSTDIALJUST DIAL LTD723.75 INR−0.22%−1.60 INR
Mua
187.342K135.589M INR61.583B INR37.9119.29 INR15.32K
KELLTONTECKELLTON TECH SOLU64.10 INR0.79%0.50 INR
Mua
1.485M95.177M INR6.191B INR9.047.10 INR1.269K
KFINTECHKFIN TECHNOLOGIES LTD341.15 INR1.14%3.85 INR
Mua
344.971K117.687M INR56.58B INR
KPITTECHKPIT TECHNOLOGIES1129.15 INR−2.09%−24.05 INR
Mua
1.004M1.134B INR315.882B INR80.8814.17 INR
KSOLVESKSOLVES INDIA LTD878.25 INR−2.36%−21.25 INR
Mua
41.382K36.344M INR10.65B INR42.6220.61 INR
LCCINFOTECLCC INFOTECH2.05 INR7.89%0.15 INR
Mua
227.619K466.619K INR240.527M INR−0.05 INR
LOKESHMACHLOKESH MACHINES151.95 INR−1.87%−2.90 INR
Mua
84.334K12.815M INR2.77B INR28.145.40 INR
MASTEKMASTEK1975.80 INR−2.07%−41.70 INR
Mua
79.055K156.197M INR61.573B INR20.7197.24 INR
MATRIMONYMATRIMONY COM LTD644.90 INR−2.88%−19.10 INR
Mua
11.3K7.287M INR14.765B INR31.1320.82 INR
MEGASOFTMEGASOFT LTD31.15 INR−2.81%−0.90 INR
Bán
103.137K3.213M INR2.359B INR24.041.30 INR
MELSTARMELSTAR INFORMATIO2.55 INR−3.77%−0.10 INR
Theo dõi
1.912K4.876K INR44.706M INR
MINDTECKMINDTECK(INDIA)134.40 INR−2.43%−3.35 INR
Mua
64.902K8.723M INR3.48B INR18.737.27 INR755
MOXSHMOXSH OVERSEAS EDU122.50 INR−4.67%−6.00 INR
Bán
1.6K196K INR
MPHASISMPHASIS LTD1863.85 INR−2.35%−44.90 INR
Bán Mạnh
589.171K1.098B INR359.664B INR21.5687.04 INR
MUKTAARTSMUKTA ARTS50.40 INR−1.18%−0.60 INR
Bán Mạnh
3.961K199.634K INR1.164B INR−18.34 INR
NAUKRIINFO EDGE4120.90 INR−1.52%−63.45 INR
Mua
182.652K752.691M INR540.5B INR−8.31 INR
NAZARANAZARA TECHNOLOGIES LTD621.60 INR−0.98%−6.15 INR
Theo dõi
102.624K63.791M INR41.494B INR102.656.07 INR
NEWGENNEWGEN SOFTWARE642.80 INR−4.78%−32.25 INR
Theo dõi
397.675K255.625M INR47.213B INR25.7125.31 INR2.776K
NINSYSNINTEC SYSTEMS LTD530.10 INR1.57%8.20 INR
Mua
4.604K2.441M INR
NPSTNETWORK PEOPLE SER706.00 INR0.00%0.00 INR
Sức mua mạnh
400282.4K INR4.562B INR
NUCLEUSNUCLEUS SOFTWARE1127.80 INR−4.71%−55.75 INR
Mua
166.14K187.373M INR31.682B INR23.9547.10 INR
OFSSORACLE FIN SERVICE3541.20 INR−1.44%−51.65 INR
Bán
47.318K167.563M INR310.675B INR17.00209.14 INR
ONWARDTECONWARD TECHNO491.40 INR−1.59%−7.95 INR
Mua
76.178K37.434M INR11.173B INR97.315.17 INR
PANSARIPANSARI DEVELOPERS LTD86.90 INR−1.36%−1.20 INR
Bán Mạnh
91279.253K INR1.537B INR82.601.05 INR80
PAYTMONE 97 COMMUNICATIONS LTD772.00 INR6.19%45.00 INR
Sức mua mạnh
19.573M15.111B INR460.941B INR−27.79 INR
PERSISTENTPERSISTENT SYSTEMS4926.15 INR−1.84%−92.40 INR
Bán
216K1.064B INR386.248B INR40.87123.66 INR22.75K
POLICYBZRPB FINTECH LTD628.45 INR−2.38%−15.35 INR
Mua
1.887M1.186B INR289.717B INR−11.09 INR
PROPEQUITYP. E. ANALYTICS PR147.85 INR−2.86%−4.35 INR
Bán Mạnh
22.8K3.371M INR4.874M INR
PVPPVP VENTURES LTD12.05 INR−1.63%−0.20 INR
Theo dõi
91.698K1.105M INR3.004B INR1.249.75 INR
QUICKHEALQUICK HEAL TECHNOL158.65 INR−0.53%−0.85 INR
Mua
101.17K16.051M INR8.489B INR178.060.90 INR
QUICKTOUCHQUICKTOUCH TECH118.30 INR3.68%4.20 INR
Theo dõi
150K17.745M INR659.498M INR
QUINTEGRAQUINTEGRA SOLUTION0.95 INR−5.00%−0.05 INR
Bán
8.953K8.505K INR26.278M INR−0.04 INR2
RAMCOSYSRAMCO SYSTEMS226.60 INR−0.57%−1.30 INR
Mua
37.12K8.411M INR8.049B INR−66.74 INR
RATEGAINRATEGAIN TRAVEL TECHN LTD394.85 INR−1.04%−4.15 INR
Mua
313.44K123.762M INR43.251B INR62.586.34 INR
RELIABLERELIABLE DATA SERV61.15 INR0.00%0.00 INR
Mua
2.4K146.76K INR
ROLTAROLTA INDIA1.80 INR2.86%0.05 INR
Mua
117.674K211.813K INR305.24M INR129
RSSOFTWARERS SOFTWARE (I)34.75 INR1.76%0.60 INR
Mua
26.312K914.342K INR883.852M INR−3.20 INR
RSYSTEMSR SYSTEMS INTERNAT356.70 INR1.16%4.10 INR
Mua
475.404K169.577M INR41.329B INR28.9412.33 INR3.29K
SAKSOFTSAKSOFT LTD264.15 INR−5.00%−13.90 INR
Mua
616.903K162.955M INR29.309B INR35.098.18 INR
SASKENSASKEN TECHNOLOGIE869.20 INR−0.18%−1.60 INR
Mua
5.78K5.024M INR13.118B INR13.2466.09 INR
SECURKLOUDSECUREKLOUD TECH LTD34.60 INR−2.12%−0.75 INR
Bán
29.785K1.031M INR1.182B INR−17.45 INR
SIGMASIGMA SOLVE LTD312.90 INR5.00%14.90 INR
Sức mua mạnh
42K13.142M INR
SILVERTUCSILVER TOUCH TECHNO LTD368.50 INR−1.90%−7.15 INR
Mua
18.955K6.985M INR4.764B INR48.107.66 INR