Các công ty của Các công ty Ấn Độ hoạt động trong một ngành: tài chính/cho thuê

Danh sách sau có Các công ty Ấn Độ hoạt động trong cùng ngành, tài chính/cho thuê. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMI hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như CAPITAL TRUST LTD., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BAJFINANCEBAJAJ FINANCE LTD4,292 T INR6.932,30 INR−2,50%938,598 K1,0129,38235,95 INR+24,47%0,52%Tài chính
Mua
IRFCINDIAN RAILWAY FIN CORP L2,689 T INR205,77 INR−0,02%124,381 M0,7741,784,92 INR+1,56%0,73%Tài chính
Sức mua mạnh
PFCPOWER FINANCE CORP1,762 T INR533,70 INR−2,54%10,053 M0,718,9159,88 INR+24,37%2,73%Tài chính
Sức mua mạnh
RECLTDREC LTD1,575 T INR598,40 INR−1,91%13,057 M0,7411,1753,59 INR+26,36%2,57%Tài chính
Mua
CHOLAFINCHOLAMANDALAM INV1,199 T INR1.426,70 INR−1,60%853,356 K0,8334,7941,01 INR+26,65%0,14%Tài chính
Mua
INDUSTOWERINDUS TOWERS LTD1,103 T INR409,50 INR−2,26%18,446 M1,0418,2822,40 INR+195,88%0,00%Tài chính
Theo dõi
SHRIRAMFINSHRIRAM FINANCE LTD1,055 T INR2.810,85 INR−1,97%735,543 K0,6114,36195,72 INR+24,55%1,78%Tài chính
Sức mua mạnh
MUTHOOTFINMUTHOOT FINANCE LTD738,372 B INR1.841,25 INR−0,37%350,796 K0,7017,09107,71 INR+19,71%1,30%Tài chính
Mua
IREDAINDIAN RENEWABLE ENERGY731,341 B INR272,10 INR+5,71%107,729 M1,0252,525,18 INR+26,68%0,00%Tài chính
Bán
SBICARDSBI CARDS & PAYMEN683,379 B INR718,60 INR−2,03%1,514 M1,2528,3725,33 INR+6,56%0,35%Tài chính
Theo dõi
HUDCOHOUSING & URBAN636,904 B INR318,00 INR−1,38%23,029 M0,6230,0710,58 INR+24,44%1,45%Tài chính
Sức mua mạnh
SUNDARMFINSUNDARAM FINANCE L466,425 B INR4.202,45 INR−0,73%41,328 K0,5232,25130,31 INR+8,97%0,69%Tài chính
Theo dõi
LTFL&T FINANCE LTD436,842 B INR175,95 INR−4,67%13,685 M1,2517,739,92 INR+30,38%1,42%Tài chính
Mua
LICHSGFINLIC HOUSING FINAN424,264 B INR771,60 INR−3,03%1,654 M0,648,9286,52 INR+64,67%1,10%Tài chính
Mua
M_MFINMAHINDRA &MAH FIN357,455 B INR290,25 INR−1,68%1,53 M0,5118,5715,63 INR−6,79%2,07%Tài chính
Theo dõi
POONAWALLAPOONAWALLA FINCORP LTD318,871 B INR411,80 INR−0,35%2,026 M0,4018,2922,51 INR+126,69%0,97%Tài chính
Mua
CHOLAHLDNGCHOLAMANDALAM FIN280,511 B INR1.490,35 INR−0,30%402,528 K0,8315,7994,39 INR+37,35%0,04%Tài chính
Mua
FIVESTARFIVE-STAR BUS FIN LTD224,275 B INR767,65 INR+0,20%411,936 K0,6827,0428,39 INR+37,72%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
CREDITACCCREDITACCESS GRAME204,812 B INR1.284,50 INR−0,98%161,715 K0,3613,7693,35 INR+43,86%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
PNBHOUSINGPNB HOUSING202,718 B INR780,80 INR−1,06%949,241 K0,9313,4158,22 INR+13,56%0,00%Tài chính
Mua
IIFLIIFL FINANCE LTD197,652 B INR465,30 INR−1,41%1,344 M0,8110,4744,46 INR+16,58%0,83%Tài chính
Theo dõi
AAADHARHFCAADHAR HOUSING FINANCE L192,552 B INR450,40 INR−3,33%1,501 M1,030,00%Tài chính
Sức mua mạnh
MANAPPURAMMANAPPURAM FINANCE183,338 B INR216,58 INR−5,14%7,746 M0,648,3725,88 INR+46,45%1,64%Tài chính
Mua
IFCIIFCI LTD178,378 B INR68,23 INR−4,47%48,426 M0,73156,450,44 INR0,00%Tài chính
CCGCLCAPRI GLOBAL CAPIT175,382 B INR212,57 INR−1,52%117,045 K0,3263,413,35 INR+23,09%0,06%Tài chính
Mua
APTUSAPTUS VALUE HSG FIN I LTD159,672 B INR320,70 INR−0,77%414,841 K0,9126,2212,23 INR+21,33%1,41%Tài chính
Mua
AAVASAAVAS FINANCIERS L137,454 B INR1.738,40 INR−2,08%74,817 K0,3128,0661,95 INR+14,24%0,00%Tài chính
Mua
IBULHSGFININDIABULLS HOUSING122,732 B INR165,31 INR−2,37%9,457 M1,187,2322,85 INR+2,30%0,67%Tài chính
Bán Mạnh
CANFINHOMECANFIN HOMES113,041 B INR849,30 INR−3,17%555,823 K0,9714,7557,59 INR+19,37%0,47%Tài chính
Mua
HOMEFIRSTHOME FIRST FIN CO IND LTD95,752 B INR1.078,10 INR−1,94%159,237 K0,7632,1033,59 INR+32,66%0,32%Tài chính
Sức mua mạnh
SBFCSBFC FINANCE LTD86,67 B INR81,12 INR+0,02%1,562 M1,0735,802,27 INR0,00%Tài chính
Theo dõi
INDIASHLTRINDIA SHELTER FIN CORP L79,319 B INR739,50 INR+0,30%125,547 K0,7529,8424,78 INR0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
PAISALOPAISALO DIGITAL LTD64,938 B INR72,19 INR−3,94%1,859 M0,8330,392,38 INR−25,47%0,07%Tài chính
Sức mua mạnh
MASFINMAS FINANCIAL SERV52,005 B INR288,25 INR−0,62%182,48 K0,7618,8315,31 INR+22,89%0,56%Tài chính
Sức mua mạnh
SPANDANASPANDANA SPHOORTY FIN LTD50,737 B INR711,10 INR−1,96%101,708 K0,8410,1969,77 INR+5.714,39%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
SANGHVIMOVSANGHVI MOVERS47,026 B INR1.083,45 INR+0,77%332,781 K1,4524,9543,43 INR+67,78%0,37%Tài chính
FEDFINAFEDBANK FINANCIAL SER L46,849 B INR126,43 INR−0,44%1,096 M2,5517,127,38 INR+24,92%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
FUSIONFUSION MICRO FINANCE LTD43,824 B INR433,65 INR−1,53%135,695 K0,558,6750,02 INR+24,76%0,00%Tài chính
Mua
MUTHOOTMFMUTHOOT MICROFIN LTD40,628 B INR238,15 INR−1,08%188,036 K0,737,8730,27 INR+152,71%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
REPCOHOMEREPCO HOME FIN LTD33,286 B INR531,50 INR−3,82%259,517 K0,907,9966,53 INR+34,12%0,51%Tài chính
Mua
DHANIDHANI SERVICES LTD32,834 B INR54,36 INR−5,25%4,283 M0,56−6,33 INR+21,54%0,00%Tài chính
PFSPTC INDIA FINANCIA32,782 B INR51,05 INR−1,49%3,807 M0,5720,362,51 INR−8,41%1,96%Tài chính
INDOSTARINDOSTAR CAP FIN30,513 B INR245,20 INR+4,33%344,557 K2,4328,818,51 INR−48,49%0,00%Tài chính
Theo dõi
APOLLOPIPEAPOLLO PIPES LTD25,67 B INR621,55 INR−0,05%32,627 K0,6158,5810,61 INR+74,48%0,10%Tài chính
Mua
UGROCAPUGRO CAPITAL LTD24,497 B INR262,45 INR+0,75%377,774 K1,5719,9013,19 INR+133,85%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
SATINSATIN CRCARE NET23,29 B INR211,85 INR−3,32%198,043 K0,724,8443,73 INR0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
ARMANFINARMAN FINANCIAL SE20,954 B INR2.003,25 INR+0,09%23,744 K1,0910,99182,33 INR+69,96%0,00%Tài chính
MUFINMUFIN GREEN FINANCE LTD17,118 B INR111,25 INR−2,31%160,885 K1,81105,431,06 INR+118,47%0,00%Tài chính
TFCILTDTOURISM FIN CORP16,57 B INR178,49 INR−3,30%1,342 M0,7217,7010,08 INR+3,62%1,34%Tài chính
GICHSGFINGIC HOUSING FINANC13,64 B INR252,80 INR−3,44%528,821 K0,459,0028,11 INR−29,03%1,78%Tài chính
BLALBEML LAND ASSETS LTD12,939 B INR310,65 INR−2,86%289,684 K0,29−1,67 INR0,00%Tài chính
MKVENTURESMKVENTURES CAPITAL LIMITED
8,33 B INR2.148,50 INR−0,79%9830,9138,8955,24 INR+17,53%0,05%Tài chính
CIFLCAPITAL INDIA FINANCE LIMITED
8,189 B INR105,35 INR−4,05%2,024 K0,3870,531,49 INR0,09%Tài chính
FINKURVEFINKURVE FINANCIAL SERVICES LT
7,747 B INR61,07 INR−4,14%2,589 K0,5257,711,06 INR−53,84%0,00%Tài chính
WTICABWISE TRAVEL INDIA6,552 B INR275,15 INR−4,96%80 K1,190,00%Tài chính
NIYOGINNIYOGIN FINTECH LIMITED
6,291 B INR66,12 INR−1,49%53,486 K0,98−1,78 INR+5,06%0,00%Tài chính
TARACHANDTARA CHAND INFRA SOLN LTD6,222 B INR410,00 INR−3,85%23,419 K0,7039,0110,51 INR+53,27%0,00%Tài chính
TRUTRUCAP FINANCE LTD5,473 B INR46,83 INR−1,64%9,303 M1,0550,230,93 INR+1.598,18%0,02%Tài chính
SRGHFLSRG HOUSING FINANCE L5,262 B INR387,10 INR+2,03%17,944 K0,5424,8115,60 INR+19,44%0,00%Tài chính
WWORTHWORTH INVESTMENT & TRADING CO
5,101 B INR34,40 INR+4,88%8,219 K0,1511,742,93 INR+1.963,31%0,00%Tài chính
MUTHOOTCAPMUTHOOT CAPITAL SE5,004 B INR304,05 INR−0,07%54,916 K1,864,0874,57 INR+55,89%0,00%Tài chính
UYFINCORPU. Y. FINCORP LIMITED
4,566 B INR24,00 INR−1,11%35,725 K0,267,033,42 INR+737,88%0,00%Tài chính
MANGINDMANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LT
4,451 B INR4,10 INR−1,68%1,554 M1,042.411,760,00 INR0,00%Tài chính
SAHLIBHFISHALIBHADRA FINANCE LTD.
4,356 B INR622,30 INR+0,07%23,819 K1,350,16%Tài chính
BOMOXY_B1BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMI
3,878 B INR25.850,65 INR−3,07%310,296,733.840,06 INR+1.069,66%0,06%Tài chính
STARHFLSTAR HOUSING FINANCE LIMITED
3,74 B INR47,47 INR−0,50%205,328 K1,7242,371,12 INR−1,41%0,11%Tài chính
SAKTHIFINSAKTHI FINANCE LTD.
3,634 B INR56,16 INR−0,95%7,93 K1,1223,112,43 INR+25,88%1,25%Tài chính
CTLCAPITAL TRADE LINKS LTD
3,587 B INR58,83 INR−4,99%11,313 K0,1432,631,80 INR+221,51%0,00%Tài chính
APOLLOFIAPOLLO FINVEST (INDIA) LTD.
3,247 B INR870,00 INR0,00%2200,5240,5321,47 INR−20,51%0,00%Tài chính
IIFINSECINDIA FINSEC LTD.
3,242 B INR130,00 INR0,00%5650,5618,407,06 INR+91,65%0,00%Tài chính
NDGLNAGA DHUNSERI GROU3,075 B INR3.075,00 INR+0,08%2140,689,09338,42 INR−51,94%0,08%Tài chính
CCROWNCROWN LIFTERS LTD2,951 B INR262,90 INR−4,50%38,464 K2,3949,755,28 INR+41,02%0,15%Tài chính
PPURPLEFINPURPLE FINANCE LIMITED
2,8 B INR83,31 INR+4,40%36,841 K1,27140,060,59 INR+65,31%0,00%Tài chính
STARTECKSTARTECK FINANCE LTD2,735 B INR283,10 INR+2,54%6480,2617,6416,05 INR−27,12%0,09%Tài chính
PRITHVIEXCHPRITHVI EXCHANGE (INDIA) LIMIT
2,596 B INR314,70 INR−2,98%2,33 K0,5019,8915,82 INR+182,03%0,79%Tài chính
STANCAPSTANDARD CAPITAL MARKETS LTD.
2,56 B INR1,48 INR+4,23%14,031 M1,8612,530,12 INR−11,47%0,68%Tài chính
AAVAILFCAVAILABLE FINANCE LTD.
2,546 B INR249,50 INR−4,11%13,426 K0,932,14116,45 INR+80,89%0,00%Tài chính
PMLPAUL MERCHANTS LTD.
2,488 B INR806,60 INR−1,17%1,483 K0,714,55177,12 INR+24,10%0,00%Tài chính
MMANCREDITMANGAL CREDIT AND FINCORP LTD.
2,461 B INR125,80 INR−0,12%20,012 K0,5223,055,46 INR+33,20%0,40%Tài chính
MMAHAPEXLTDMAHA RASHTRA APEX2,307 B INR162,58 INR−2,27%19,628 K0,340,66245,82 INR+10.424,77%0,00%Tài chính
IIELINDIABULLS ENT LTD2,142 B INR10,78 INR−0,28%141,616 K0,38−1,28 INR−717,76%0,00%Tài chính
CCAPTRUSTCAPITAL TRUST LTD.2,093 B INR127,19 INR+7,54%2,383 M36,7496,351,32 INR0,00%Tài chính
GGUJSTATFINGUJARAT STATE FINANCIAL CORPOR
2,085 B INR23,40 INR−2,38%41,325 K1,03−13,38 INR+4,75%0,00%Tài chính
BAIDFINBAID FINSERV LTD2,076 B INR17,34 INR−10,71%2,565 M0,9616,191,07 INR+23,94%0,58%Tài chính
INDINFOINDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD
1,888 B INR1,49 INR−2,61%4,216 M0,48179,520,01 INR+50,91%0,00%Tài chính
MMMLFMONEY MASTERS LEASING & FINANC
1,82 B INR181,30 INR+2,89%39,055 K0,24170,941,06 INR+178,81%0,00%Tài chính
SRSOLTDSILICON RENTAL SOLUTIONS LIMIT
1,799 B INR175,10 INR−7,84%15,2 K1,010,57%Tài chính
RHFLRELIANCE HOME FIN1,774 B INR3,65 INR−1,35%528,833 K0,55−0,07 INR−100,07%0,00%Tài chính
KKIFSKIFS FINANCIAL SERVICES LTD.
1,591 B INR147,05 INR−9,23%1,303 K3,7822,346,58 INR+11,56%0,92%Tài chính
AACMEACME RESOURCES LIMITED
1,497 B INR58,13 INR+4,98%14,569 K1,4787,680,66 INR−86,26%0,00%Tài chính
IIBLFLIBL FINANCE LTD1,309 B INR52,95 INR0,00%12 K0,4344,411,19 INR0,00%Tài chính
AABHICAPABHINAV CAPITAL SERVICES LTD.
1,261 B INR182,05 INR−3,45%5721,3913,6113,37 INR−4,35%0,00%Tài chính
VVLLVIRAT LEASING LIMITED
1,194 B INR92,00 INR−2,57%340,27−0,10 INR−156,54%0,00%Tài chính
RTFLREAL TOUCH FINANCE LIMITED
1,108 B INR87,29 INR−5,00%6340,2942,182,07 INR−0,61%0,00%Tài chính
SANGAMFINSANGAM FINSERV LIMITED
976,537 M INR104,75 INR+4,96%1800,6312,368,48 INR+22,65%0,00%Tài chính
BBANASFNBANAS FINANCE LTD.
892,194 M INR9,96 INR−1,39%81,406 K0,7016,090,62 INR0,00%Tài chính
KKREONFINKREON FINNANCIAL SERVICES LTD.
875,208 M INR43,28 INR+4,34%1,951 K1,11139,520,31 INR−88,10%0,00%Tài chính
KKALYANCAPKALYAN CAPITALS LIMITED
858,064 M INR16,34 INR+0,74%50,354 K0,8513,111,25 INR+83,90%0,00%Tài chính
AAKIKOAKIKO GLOBAL SERVI817,413 M INR75,90 INR−1,24%28,8 K0,00%Tài chính
CCEEJAYCEEJAY FINANCE LTD.
808,335 M INR234,30 INR+1,32%2,055 K1,3312,3019,05 INR−3,99%0,51%Tài chính