Xuất bản / Dịch vụ Tài chính (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
80.860B
Giá trị vốn hóa thị trường
35.336K
Khối lượng
+0.58%
Thay đổi
+0.72%
Hiệu suất Tháng
+37.27%
Hiệu suất Năm
+29.50%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CARERATINGCARE RATINGS LTD
906.60 INR−0.90%24.146K0.3827.275B INR30.4629.76 INR+4.05%2.62%Dịch vụ Thương mại
ICRAICRA LTD
5475.90 INR+0.29%1.901K0.5452.791B INR35.27155.24 INR+22.14%0.73%Dịch vụ Thương mại
Mua
SECURCREDSECUR CREDENTIALS LTD
23.25 INR+19.85%3.305M7.77793.743M INR11.831.97 INR+829.90%0.32%Dịch vụ Thương mại