Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
1557.197B
Giá trị vốn hóa thị trường
860.080K
Khối lượng
−1.27%
Thay đổi
+5.59%
Hiệu suất Tháng
+38.06%
Hiệu suất Năm
+37.89%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABSLAMCADIT BIRL SUN LIF AMC LTD
459.65 INR−1.52%80.063K0.86132.46B INR19.9823.01 INR+3.93%2.23%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALANKITALANKIT LTD
14.90 INR−1.32%1.838M1.183.348B INR17.930.83 INR1.34%Dịch vụ Công nghệ
CARTRADECARTRADE TECH LTD
730.75 INR+0.28%79.765K0.3434.222B INR71.7110.19 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CRISILCRISIL LTD
4235.10 INR−0.50%17.499K0.62309.837B INR51.0782.93 INR+5.32%1.13%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
EQUIPPPEQUIPPP SOC IMP TECH LTD
29.05 INR+4.87%378.72K10.643.07B INR−0.03 INR+87.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HOMESFYHOMESFY REALTY LIM
398.00 INR+3.70%1.8K0.671.216B INR−7.35 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
JUSTDIALJUST DIAL LTD
754.60 INR−1.29%117.698K0.5064.201B INR20.4336.94 INR+594.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MATRIMONYMATRIMONY COM LTD
540.15 INR−1.04%25.704K1.2212.044B INR24.1922.33 INR+8.90%0.92%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MOSMOS UTILITY LTD
91.80 INR−1.61%38.4K0.782.289B INR21.344.30 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MOXSHMOXSH OVERSEAS EDU
120.00 INR0.00%1.6K0.59Dịch vụ Công nghệ
NAUKRIINFO EDGE
4745.65 INR−1.25%269.968K1.18613.391B INR−2.08 INR−100.49%0.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
POLICYBZRPB FINTECH LTD
818.90 INR−2.10%2.714M2.50368.867B INR−2.90 INR+86.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PROPEQUITYP. E. ANALYTICS PR
244.05 INR+0.68%9.6K0.742.558B INR25.229.68 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SABEVENTSSAB EVENTS & GOV N
5.30 INR+4.95%20.796K5.8556.088M INR−0.96 INR+18.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TRACXNTRACXN TECHNOLOGIES LTD
93.55 INR−1.16%14.39M3.729.617B INR30.873.03 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ