Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
1320.040B
Giá trị vốn hóa thị trường
665.988K
Khối lượng
+0.28%
Thay đổi
+6.49%
Hiệu suất Tháng
+8.79%
Hiệu suất Năm
+16.25%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ABSLAMCADIT BIRL SUN LIF AMC LTD373.10 INR−0.25%−0.95 INR
Mua
47.598K17.759M INR107.75B INR18.0720.71 INR
ALANKITALANKIT LTD9.05 INR0.00%0.00 INR
Mua
117.371K1.062M INR2.032B INR−2.77 INR
CARTRADECARTRADE TECH LTD539.35 INR11.30%54.75 INR
Sức mua mạnh
3.188M1.719B INR22.691B INR80.747.27 INR
CRISILCRISIL LTD3863.10 INR−3.26%−130.10 INR
Mua
35.516K137.202M INR292.157B INR47.9780.59 INR5.477K
EQUIPPPEQUIPPP SOC IMP TECH LTD28.50 INR−4.36%−1.30 INR
Bán
9.957K283.775K INR3.087B INR1135.460.03 INR
HOMESFYHOMESFY REALTY LIM410.25 INR−2.75%−11.60 INR
Bán
2.4K984.6K INR1.289B INR
JUSTDIALJUST DIAL LTD723.75 INR−0.22%−1.60 INR
Mua
187.342K135.589M INR61.583B INR37.9119.29 INR15.32K
MATRIMONYMATRIMONY COM LTD644.90 INR−2.88%−19.10 INR
Mua
11.3K7.287M INR14.765B INR31.1320.82 INR
MOXSHMOXSH OVERSEAS EDU122.50 INR−4.67%−6.00 INR
Bán
1.6K196K INR
NAUKRIINFO EDGE4120.90 INR−1.52%−63.45 INR
Mua
182.652K752.691M INR540.5B INR−8.31 INR
POLICYBZRPB FINTECH LTD628.45 INR−2.38%−15.35 INR
Mua
1.887M1.186B INR289.717B INR−11.09 INR
PROPEQUITYP. E. ANALYTICS PR147.85 INR−2.86%−4.35 INR
Bán Mạnh
22.8K3.371M INR4.874M INR
TRACXNTRACXN TECHNOLOGIES LTD75.65 INR0.93%0.70 INR
Mua
761.8K57.63M INR7.524B INR25.393.30 INR