Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

21
Cổ phiếu
2018.600B
Giá trị vốn hóa thị trường
753.662K
Khối lượng
+0.19%
Thay đổi
+7.74%
Hiệu suất Tháng
+44.33%
Hiệu suất Năm
+46.19%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
360ONE360 ONE WAM LTD
585.80 INR+2.37%468.02K1.18205.043B INR30.6619.11 INR+6.33%2.84%Tài chính
Sức mua mạnh
AHLABANS HOLDINGS LTD
331.35 INR−2.23%86.704K0.5617B INR21.9915.07 INR0.00%Tài chính
ANANDRATHIANAND RATHI WEALTH LTD
2597.00 INR+0.06%60.498K0.70108.099B INR55.2247.03 INR+31.49%0.46%Tài chính
Sức mua mạnh
AVONMOREAVONMORE CAP&MGT SERV LTD
79.50 INR+4.47%39.679K1.581.774B INR15.455.15 INR−89.86%0.00%Tài chính
CENTRUMCENTRUM CAPITAL
28.15 INR−1.57%583.724K0.4311.874B INR−3.21 INR+43.46%0.00%Tài chính
CMSINFOCMS INFO SYSTEMS LTD
399.65 INR−1.31%842.729K0.7363.371B INR19.7620.23 INR+19.78%1.17%Tài chính
Sức mua mạnh
CORALFINACCORAL INDIA FIN
51.30 INR−0.19%237.028K0.332.073B INR8.685.91 INR+68.65%0.58%Tài chính
CRESTCREST VENTURES
302.65 INR−1.35%94.42K1.218.701B INR14.4720.92 INR−84.33%0.33%Tài chính
EMKAYEMKAY GLOBAL FIN
118.00 INR+3.33%611.798K2.632.81B INR22.575.23 INR−46.26%0.88%Tài chính
HDFCAMCHDFC ASSET MANAGEM
2928.05 INR−1.40%248.22K0.49632.574B INR37.6777.72 INR+20.07%1.62%Tài chính
Mua
IDFCIDFC LTD
119.00 INR+0.46%3.69M0.92189.358B INR4.5925.92 INR+419.42%0.00%Tài chính
JPOLYINVSTJINDAL POLY INV &
664.45 INR−0.35%13.041K0.497.016B INR2.30289.50 INR+33.90%0.00%Tài chính
NAHARCAPNAHAR CAPITAL AND
299.55 INR+0.74%5.056K0.345.027B INR21.2114.13 INR−88.07%0.50%Tài chính
NAM_INDIANIPPON L I A M LTD
429.15 INR+2.63%1.053M2.11261.133B INR30.3914.12 INR+32.96%3.11%Tài chính
Sức mua mạnh
NUVAMANUVAMA WEALTH MANAGE LTD
3176.05 INR+1.06%86.431K0.55110.227B INR0.00%Tài chính
ONELIFECAPONELIFE CAPITAL AD
20.00 INR+4.71%153.337K0.52252.905M INR−1.99 INR−303.92%0.00%Tài chính
PELPIRAMAL ENTERPRISE
929.15 INR+0.29%873.288K0.83221.205B INR5.68163.56 INR3.34%Tài chính
Theo dõi
PRUDENTPRUDENT CORP ADV SER LTD
1250.55 INR−1.30%33.348K0.5152.558B INR40.3930.96 INR0.12%Tài chính
Theo dõi
UTIAMCUTI ASSET MNGMT CO LTD
826.60 INR+0.35%176.922K1.01104.571B INR18.6644.31 INR+18.56%2.67%Tài chính
Mua
VHLVARDHAMAN HOLDINGS
3032.15 INR+0.10%1.072K0.609.619B INR5.39562.83 INR−49.68%0.17%Tài chính
WEALTHWEALTH FRST PORT. MG. LTD
395.00 INR−2.46%2010.244.315B INR17.3022.83 INR+420.48%0.74%Tài chính