Dịch vụ y tế / Điều dưỡng (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
433.386B
Giá trị vốn hóa thị trường
116.225K
Khối lượng
−0.05%
Thay đổi
+3.27%
Hiệu suất Tháng
+14.66%
Hiệu suất Năm
+23.05%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JSLL.STJEENA SIKHO LIFECA
602.45 INR−2.59%88.92K5.86Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KRSNAAKRSNAA DIAGNOSTICS LTD
668.65 INR−0.07%76.947K1.3920.997B INR37.1817.98 INR−12.70%0.41%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
LALPATHLABDR LAL PATHLABS LTD
2683.60 INR−0.54%122.19K0.54225.311B INR74.0936.22 INR+21.38%0.44%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
LOTUSEYELOTUS EYE HOSPITA
88.60 INR+0.62%26.804K0.361.838B INR45.611.94 INR−3.78%0.57%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MADHAVBAUGVAIDYA SANE AYURVE
232.40 INR−3.99%16.8K1.47Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAXINDMAX INDIA LTD
143.05 INR−0.31%60.339K1.256.221B INR−5.08 INR−118.77%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
METROPOLISMETROPOLIS HEALTHC
1667.80 INR−0.15%186.843K0.6985.49B INR64.2225.97 INR−13.72%0.72%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
NIDANNIDAN LABORATORIES
33.60 INR−0.59%6K0.37Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
THYROCARETHYROCARE TECHNOL
617.80 INR+5.53%729.286K11.1431.006B INR54.3311.37 INR−24.66%3.07%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
UNIHEALTHUNIHEALTH CONSULTA
131.00 INR−0.53%116K1.82Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VIJAYAVIJAYA DIAGNOSTIC CEN LTD
607.85 INR−2.34%179.998K0.5363.672B INR60.1910.10 INR+15.35%0.16%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua