Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

45
Cổ phiếu
2889.127B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.563M
Khối lượng
+0.25%
Thay đổi
+4.67%
Hiệu suất Tháng
+74.32%
Hiệu suất Năm
+67.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
63MOONS63 MOONS TECHNOLOG
657.90 INR+5.00%56.903K0.1030.228B INR25.2726.04 INR0.30%Dịch vụ Công nghệ
ACCELYAACCELYA SOLUTIONS
1390.55 INR−0.01%36.614K1.9120.791B INR16.5983.84 INR+31.64%4.67%Dịch vụ Công nghệ
AFFLEAFFLE (INDIA) LTD
1127.60 INR−1.04%280.055K0.68158.274B INR56.8219.85 INR+8.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AURUMAURUM PROPTECH LTD
129.90 INR−0.73%43.332K0.593.716B INR−8.93 INR−47.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AURUMPP.E1AURUM PROPTECH LTD
68.50 INR+0.15%9.886K1.333.716B INR−8.93 INR−47.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BCGBRIGHTCOM GROUP
21.60 INR+7.73%125.991M5.6943.587B INR3.087.02 INR+20.41%1.39%Dịch vụ Công nghệ
BSOFTBIRLASOFT (INDIA)
657.75 INR+0.37%1.855M1.05181.315B INR48.6513.52 INR−20.60%0.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CADSYSCADSYS INDIA LTD
250.00 INR−2.15%2K0.06Dịch vụ Công nghệ
DATAMATICSDATAMATICS GLOBAL
729.45 INR−0.10%111.718K0.1143.032B INR20.4835.61 INR+26.50%0.51%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DIGISPICEDIGISPICE TECHNOLOGIES LTD
29.25 INR−1.85%66.222K0.486.767B INR−1.86 INR−1171.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DRCSYSTEMSDRC SYSTEMS INDIA LTD
46.25 INR−3.14%141.912K0.471.994B INR24.971.85 INR+261.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EMUDHRAEMUDHRA LTD
442.60 INR−0.77%48.571K0.5834.539B INR52.558.42 INR+14.24%0.28%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GENESYSGENESYS INTL
433.30 INR+3.47%964.737K1.1416.403B INR1046.110.41 INR−94.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INFOBEANINFOBEANS TECHNO. LTD.
420.00 INR+0.14%24.133K1.0610.205B INR47.148.91 INR−61.56%0.24%Dịch vụ Công nghệ
INNOVANAINNOVANA THINKLABS
580.00 INR−0.85%4.8K2.6711.89B INR0.04%Dịch vụ Công nghệ
INTELLECTINTELLECT DESIGN A
748.55 INR+0.36%403.996K0.61102.251B INR33.0822.63 INR+1.62%0.33%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IZMOIZMO LTD
262.00 INR+0.38%29.227K0.923.489B INR14.0618.63 INR+42.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KELLTONTECKELLTON TECH SOLU
88.65 INR+2.78%2.179M1.308.567B INR−13.26 INR−283.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KFINTECHKFIN TECHNOLOGIES LTD
519.55 INR−3.62%201.345K0.7888.385B INR41.3712.56 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
KODYTECHKODY TECHNOLAB LIM
317.15 INR−2.40%11.2K1.06Dịch vụ Công nghệ
KPITTECHKPIT TECHNOLOGIES
1478.60 INR+1.35%585.545K0.48405.006B INR82.8817.84 INR+53.26%0.28%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KSOLVESKSOLVES INDIA LTD
1094.70 INR+0.18%13.934K0.7112.969B INR44.4824.61 INR+50.51%1.65%Dịch vụ Công nghệ
MICROPROMICROPRO SOFTWARE
58.65 INR+0.51%52.8K838.66M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MPHASISMPHASIS LTD
2427.05 INR+1.29%529.468K1.23457.941B INR28.6584.72 INR+2.41%2.06%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MUKTAARTSMUKTA ARTS
76.35 INR−2.37%11.389K0.591.754B INR−4.00 INR−260.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NAZARANAZARA TECHNOLOGIES LTD
813.60 INR+2.94%807.157K8.1559.581B INR89.639.08 INR+81.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NEWGENNEWGEN SOFTWARE
1391.30 INR−1.84%38.717K0.4297.628B INR48.1628.89 INR+32.16%0.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NINSYSNINTEC SYSTEMS LTD
446.95 INR+0.16%3.551K0.748.289B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
NPST.STNETWORK PEOPLE SER
2234.00 INR+0.11%1.6K0.5913.508B INR91.3124.47 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
OFSSORACLE FIN SERVICE
4131.35 INR−0.07%102.079K0.61357.866B INR19.55211.36 INR+1.36%5.45%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PANSARIPANSARI DEVELOPERS LTD
85.70 INR−3.33%7.928K0.221.495B INR74.361.15 INR−44.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PAYTMONE 97 COMMUNICATIONS LTD
651.25 INR−1.53%15.279M1.39413.735B INR−18.91 INR+55.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
QUICKHEALQUICK HEAL TECHNOL
366.55 INR+0.76%592.601K2.8519.488B INR−2.94 INR−126.42%0.68%Dịch vụ Công nghệ
RATEGAINRATEGAIN TRAVEL TECHN LTD
653.15 INR−0.19%257.102K0.2976.874B INR69.719.37 INR+206.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RSSOFTWARERS SOFTWARE (I)
63.70 INR+1.11%31.41K0.721.641B INR41.511.53 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SIGMASIGMA SOLVE LTD
463.25 INR+8.90%31.512K1.724.74B INR0.11%Dịch vụ Công nghệ
SILVERTUCSILVER TOUCH TECHNO LTD
674.80 INR+0.98%8.227K0.548.557B INR75.498.94 INR+212.16%0.15%Dịch vụ Công nghệ
SOFTTECHSOFTTECH ENGINEERS LTD
237.40 INR−4.37%5.639K0.402.435B INR79.023.00 INR+9.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SUBEXLTDSUBEX LTD
33.40 INR−2.34%8.124M1.1018.777B INR−1.50 INR−2546.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SYSTANGOSYSTANGO TECHNOLOG
234.25 INR+1.12%39.2K0.673.436B INR24.569.54 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
TRIDHYATRIDHYA TECH LTD
37.00 INR−1.46%18K0.49861.656M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
VISESHINFOVISESH INFOTECNICS
0.40 INR0.00%3.368M1.331.774B INR−0.01 INR+1.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
YUDIZYUDIZ SOLUTIONS LTD
130.35 INR+0.35%20.8K1.241.345B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ZAGGLEZAGGLE PREPA OCEAN SER L
236.10 INR−0.57%320.635K0.4528.785B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ZENSARTECHZENSAR TECHNOLOGIE
533.10 INR+1.22%976.549K1.72120.654B INR23.1323.05 INR+48.64%0.94%Dịch vụ Công nghệ
Mua