Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

28
Cổ phiếu
3130.165B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.951M
Khối lượng
−0.36%
Thay đổi
+13.40%
Hiệu suất Tháng
+147.21%
Hiệu suất Năm
+86.59%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AFFLE AFFLE (INDIA) LTD
1097.10-1.52%-16.90Bán336.277K368929496.70148.488B83.7413.30403.00
BCG BRIGHTCOM GROUP
126.000.84%1.05Mua4.622M582327900.00129.683B15.978.10
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
482.95-1.20%-5.85Mua2.563M1237748691.40135.794B33.7814.8611828.00
CADSYS CADSYS INDIA LTD
26.25-4.72%-1.30Mua2.000K52500.00
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
300.65-0.56%-1.70Bán100.795K30304016.7517.817B14.1821.32
DIGISPICE DIGISPICE TECHNOLOGIES LTD
38.901.30%0.50Bán107.101K4166228.908.810B-0.09208.00
DRCSYSTEMS DRC SYSTEMS INDIA LTD
200.350.12%0.25Bán224407.70935.803M160.801.24110.00
GENESYS GENESYS INTL
315.05-4.23%-13.90Mua91.875K28945218.7510.255B-8.051278.00
INFOBEAN INFOBEANS TECHNO. LTD.
418.20-0.12%-0.50Mua55.256K23108059.20
INNOVANA INNOVANA THINKLABS
230.05-2.93%-6.95Mua7.000K1610350.002.429B10.3422.92105.00
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
48.30-2.33%-1.15Mua662.085K31978705.504.791B6.397.741046.00
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES
497.851.77%8.65Sức mua mạnh1.380M687107179.65134.029B62.247.946366.00
KSOLVES KSOLVES INDIA LTD
313.000.38%1.20Theo dõi6.400K2003200.00
NAZARA NAZARA TECHNOLOGIES LTD
2376.252.67%61.70Mua36.492K86714115.0070.189B83.00
NEWGEN NEWGEN SOFTWARE
577.303.24%18.10Mua113.712K65645937.6039.322B26.6221.233341.00
NPST NETWORK PEOPLE SER
63.00-0.16%-0.10Bán1.600K100800.00407.752M
PALREDTEC PALRED TECHNOLOGIE
214.55-2.50%-5.50Mua40.971K8790328.052.136B131.311.68
PANSARI PANSARI DEVELOPERS LTD
194.504.99%9.25Sức mua mạnh6.991K1359749.503.232B100.00
PAYTM ONE 97 COMMUNICATIONS LTD
1648.352.97%47.50Mua1.322M2179178040.601037.530B9865.00
QUICKHEAL QUICK HEAL TECHNOL
224.50-0.16%-0.35Mua200.733K45064558.5013.022B14.7715.231065.00
RSYSTEMS R SYSTEMS INTERNAT
318.850.39%1.25Mua172.465K54990465.2537.668B27.5311.542288.00
SASKEN SASKEN TECHNOLOGIE
1103.150.50%5.45Bán42.657K47057069.5516.640B12.3089.221477.00
SILVERTUC SILVER TOUCH TECHN
155.90-0.38%-0.60Bán3.000K467700.001.964B54.652.86563.00
SOFTTECH SOFTTECH ENGINEERS
127.35-0.51%-0.65Mua8.000K1018800.001.293B46.612.75422.00
SUBEXLTD SUBEX LTD
51.703.50%1.75Mua9.094M470157525.2028.072B64.850.791290.00
VISESHINFO VISESH INFOTECNICS
0.15-25.00%-0.05Bán16.784M2517565.95717.143M
ZENSARTECH ZENSAR TECHNOLOGIE
439.45-0.19%-0.85Bán756.015K332230791.7599.510B23.7918.6912057.00
ZOMATO ZOMATO LTD
144.90-3.82%-5.75Bán26.453M3833024630.401185.431B
Tải thêm