Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
2721.402B
Giá trị vốn hóa thị trường
746.980K
Khối lượng
+3.63%
Thay đổi
+15.45%
Hiệu suất Tháng
+96.28%
Hiệu suất Năm
+52.82%
Hiệu suất YTD
          
DMART AVENUE SUPERMARTS
4239.653.80%155.15Sức mua mạnh767.511K2643.472B230.8917.8347044.00
DPABHUSHAN D. P. ABHUSHAN LTD
211.35-2.67%-5.80Mua13.367K
IZMO IZMO LTD
95.90-1.79%-1.75Bán60.375K1.302B4.7320.67259.00
KALYANKJIL KALYAN JEWELLERS IND LTD
71.90-1.03%-0.75Mua1.764M
PRAXIS PRAXIS HOME RETAIL
31.20-1.42%-0.45Bán15.713K2.429B-13.311647.00
TBZ TRIBHOVANDAS BHIMJ
76.05-1.81%-1.40Bán366.507K5.165B9.558.11904.00
VMART V-MART RETAIL LTD
3423.45-2.03%-70.90Bán27.943K69.035B6194.560.567049.00
Tải thêm