Cửa hàng Đặc sản

Các công ty của Các công ty Ấn Độ hoạt động trong một ngành: cửa hàng đặc sản

Danh sách sau có Các công ty Ấn Độ hoạt động trong cùng ngành, cửa hàng đặc sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như AVENUE SUPERMARTS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SPECTRA INDUSTRIES LTD., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DMARTAVENUE SUPERMARTS2.908 T INR4459.00 INR−0.35%56.233 K0.19114.5738.92 INR+6.81%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
KALYANKJILKALYAN JEWELLERS IND LTD415.214 B INR397.60 INR−1.21%267.537 K0.2868.515.80 INR+38.02%0.12%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
HHONASAHONASA CONSUMER LTD138.177 B INR425.70 INR+1.26%61.442 K0.06120.423.54 INR0.00%Bán Lẻ
Mua
VMARTV-MART RETAIL LTD43.981 B INR2200.10 INR−1.31%2.932 K0.07−49.00 INR−1129.48%0.00%Bán Lẻ
Mua
DPABHUSHAND. P. ABHUSHAN LTD27.806 B INR1267.70 INR+1.21%3.107 K0.0745.6027.80 INR+36.52%0.08%Bán Lẻ
LANDMARKLANDMARK CARS LTD27.697 B INR691.95 INR+2.78%33.086 K0.2450.4313.72 INR0.34%Bán Lẻ
Mua
CONFIPETCONFIDENCE PETRO IND LTD.24.552 B INR84.90 INR−0.06%213.891 K0.2021.653.92 INR+41.07%0.12%Bán Lẻ
MOTISONSMOTISONS JEWELLERS LTD18.631 B INR183.65 INR−0.78%115.985 K0.190.00%Bán Lẻ
PPVSLPOPULAR VEHICLES A15.934 B INR222.70 INR−0.58%27.743 K0.300.00%Bán Lẻ
PANORAMAPANORAMA STUDIOS INTERNATIONAL
12.244 B INR919.85 INR+1.67%34.837 K4.3468.1413.50 INR−47.56%0.00%Bán Lẻ
MVGJLMANOJ VAIBHAV GEM N JEW L11.887 B INR240.20 INR−1.64%15.162 K0.260.00%Bán Lẻ
DENTALKARTVASA DENTICITY LTD8.762 B INR540.00 INR−0.26%5.75 K0.2355.569.72 INR0.00%Bán Lẻ
GARGIPNGS GARGI FASHION JEWELLERY L
5.026 B INR500.00 INR+0.02%2.5 K0.4356.918.79 INR+81.62%0.00%Bán Lẻ
COMPEAUCOMPETENT AUTOMOBILES CO.LTD.
3.628 B INR574.00 INR+1.41%2330.0713.0743.92 INR+26.75%0.17%Bán Lẻ
RRETAILRAJNISH RETAIL LIMITED
2.873 B INR91.82 INR−2.00%2410.02−0.03 INR+89.88%0.00%Bán Lẻ
LLLOYDSLLOYDS LUXURIES LI2.546 B INR102.15 INR−4.98%39 K2.23−15.74 INR0.00%Bán Lẻ
PRAXISPRAXIS HOME RETAIL1.933 B INR15.40 INR+1.99%5.095 K0.04−7.72 INR−243.17%0.00%Bán Lẻ
AARCHIESARCHIES LTD.920.505 M INR27.70 INR+2.40%3.013 K0.1432.860.84 INR0.00%Bán Lẻ
WOMANCARTWOMANCART LTD605.742 M INR143.75 INR−2.61%6.4 K0.240.00%Bán Lẻ
DDARSHANORNADARSHAN ORNA LIMITED
198.116 M INR3.98 INR+0.51%11.876 K0.13−0.06 INR−113.13%0.00%Bán Lẻ
DDUKEOFSDUKE OFFSHORE LTD.
126.172 M INR12.80 INR0.00%2.362 K1.06−1.02 INR+10.02%0.00%Bán Lẻ
HHARIAEXPOHARIA EXPORTS LTD.
62.37 M INR5.40 INR−2.17%10.122 K1.1867.420.08 INR−85.38%0.00%Bán Lẻ
SPECTRASPECTRA INDUSTRIES LTD.
32.844 M INR4.64 INR+4.98%3.627 K4.09−3.49 INR+73.50%0.00%Bán Lẻ
DDDILDEEP DIAMOND INDIA LIMITED
6.12 INR+0.66%12.14 K0.19Bán Lẻ
RAJPUTANARAJPUTANA INVESTMENT AND FINAN
39.90 INR−5.00%5532.12Bán Lẻ
AAAYUSHAAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED
246.05 INR+1.55%1.619 K0.41Bán Lẻ
VEERKRUPAVEERKRUPA JEWELLERS LIMITED
1.35 INR−2.88%150.3 K0.59Bán Lẻ
AALANSCOTTALAN SCOTT INDUSTRIES LTD.
60.67 INR−4.86%0.998 K0.23Bán Lẻ
UHZAVERIU. H. ZAVERI LIMITED
23.41 INR−1.60%1.73 K0.15Bán Lẻ
DDIGIDRIVEDIGIDRIVE DISTRIBUTORS L36.40 INR−1.49%17.669 K0.34Bán Lẻ