Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

243
Cổ phiếu
10334.341B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.099M
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
+5.75%
Hiệu suất Tháng
+75.71%
Hiệu suất Năm
+29.37%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
13.131B-0.74%53.896K4
8737.586B0.45%1.035M207
48.910B1.12%158.822K5
1435.871B1.78%1.559M4
98.843B3.53%739.711K23
Tải thêm