Công nghệ Điện tử (Khu vực)

6
Cổ phiếu
13245.668B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.619M
Khối lượng
−3.62%
Thay đổi
+5.82%
Hiệu suất Tháng
+67.20%
Hiệu suất Năm
+52.86%
Hiệu suất YTD
          
GMFI GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
93.00-3.12%-3.00Bán2.986M2710.417B-131.215008.00
IKBI SUMI INDO KABEL TBK
256.00-1.54%-4.00Mua80.700K318.240B125.192.08528.00
JSKY SKY ENERGY INDONESIA TBK
120.000.00%0.00Bán6.548M491.727B96.921.2461.00
MTDL METRODATA ELECTRONICS TBK
3150.00-4.83%-160.00Mua7.136M8127.298B17.99183.963160.00
PTSN SAT NUSAPERSADA TBK
264.000.00%0.00Bán2.084M1402.987B20.3712.96483.00
ZYRX ZYREXINDO MANDIRI BUANA TBK
595.001.71%10.00Mua11.108M195.000B61.00
Tải thêm