Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: dịch vụ công nghệ thông tin

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ công nghệ thông tin. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như NICE hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như CONTINUAL LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NICENICE
39.156 B ILS61400 ILA−1.41%85.33 K0.5729.7920.61 ILS+39.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FORTYFORMULA
4.111 B ILS26920 ILA+0.41%8.276 K0.5517.1515.70 ILS−12.13%0.86%Dịch vụ Công nghệ
ONEONE TECHNOLOGI
3.373 B ILS4630 ILA−1.82%78.944 K0.8818.672.48 ILS+13.16%3.54%Dịch vụ Công nghệ
MLTMMALAM TEAM
1.249 B ILS5577 ILA−2.23%4.598 K0.6918.682.98 ILS+10.95%4.38%Dịch vụ Công nghệ
ALARALARUM TECHNOLOGIE
889.871 M ILS1166 ILA−11.13%611.405 K1.97−0.50 ILS+48.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCMDRCOMPUTER DIRECT
880.211 M ILS25350 ILA−1.17%440.2712.2620.67 ILS+9.93%6.82%Dịch vụ Công nghệ
EEMCOE&M
416.513 M ILS933.1 ILA−0.71%2.87 K0.6220.890.45 ILS−44.67%2.88%Dịch vụ Công nghệ
TOPSTOP SYSTEMS
168.569 M ILS774.9 ILA−2.60%9.699 K7.903.56%Dịch vụ Công nghệ
SNELSYNEL
90.042 M ILS1580 ILA−0.69%2.678 K0.480.00%Dịch vụ Công nghệ
UTRNUTRON
86.954 M ILS423.9 ILA+0.26%1.549 K0.560.00%Dịch vụ Công nghệ
SSPDVSPEEDVALUE LTD
59.447 M ILS386.8 ILA−0.31%2.478 K0.6712.290.31 ILS+41.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TNDOTONDO SMART LTD
55.648 M ILS489.0 ILA+4.78%5820.17−0.68 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
OORADORAD
53.558 M ILS57.4 ILA+2.68%2.563 K0.110.00%Dịch vụ Công nghệ
DDM33DM DIGITAL MANUFA
37.5 M ILS405.1 ILA−7.34%258.36 K3.270.00%Dịch vụ Công nghệ
IIDNTIDENTI HEALTHCARE
15.413 M ILS125.7 ILA+2.78%5.333 K0.730.00%Dịch vụ Công nghệ
CCNTL-MCONTINUAL LTD
3.95 M ILS52.0 ILA+10.64%11.4 K0.00%Dịch vụ Công nghệ