Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
57.239B
Giá trị vốn hóa thị trường
51.023K
Khối lượng
+1.24%
Thay đổi
+1.87%
Hiệu suất Tháng
+0.31%
Hiệu suất Năm
+9.00%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALARALARUM
66.2 ILA1.69%1.1 ILA
Mua
23.967K1.587M ILA21.449M ILS−1.57 ILS55
CMDRCOMPUTER DIRECT
22010 ILA2.75%590 ILA
Mua
1242.729M ILA735.053M ILS11.7118.37 ILS6.308K
CNTLCONTINUAL
77.7 ILA−2.26%−1.8 ILA
Bán
1.31K101.787K ILA5.221M ILS−4.82 ILS18
DM3DM3
281.2 ILA0.00%0.0 ILA
Bán
5014.06K ILA23.22M ILS−1.62 ILS11
EMCOE&M
660.0 ILA2.01%13.0 ILA
Theo dõi
420.097K277.264M ILA286.746M ILS10.780.60 ILS1.242K
FORTYFORMULA
23500 ILA−0.34%−80 ILA
Bán
13.453K316.146M ILA3.612B ILS13.4117.86 ILS
MLTMMALAM TEAM
6695 ILA−1.60%−109 ILA
Bán Mạnh
34.198K228.956M ILA1.49B ILS26.692.56 ILS4.472K
NICENICE
76540 ILA1.90%1430 ILA
Mua
49.471K3.787B ILA47.719B ILS56.0014.04 ILS
ONEONE TECHNOLOGI
3802 ILA−6.42%−261 ILA
Bán Mạnh
116.537K443.074M ILA2.906B ILS853
ORADORAD
52.0 ILA0.00%0.0 ILA
Mua
152 ILA48.519M ILS11.370.05 ILS222
SNELSYNEL
1157 ILA1.40%16 ILA
Bán
106122.642K ILA64.574M ILS1.0111.34 ILS237
SPDVSPEEDVALUE
489.0 ILA−2.00%−10.0 ILA
Bán
1.527K746.703K ILA
TNDOTONDO SMART
532.0 ILA1.24%6.5 ILA
Mua
18799.484K ILA
TOPSTOP SYSTEMS
1018 ILA−1.74%−18 ILA
Bán
121123.178K ILA219.504M ILS509
UTRNUTRON
530.9 ILA0.61%3.2 ILA
Bán
4.833K2.566M ILA108.528M ILS49.980.11 ILS126