Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Israel

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại4.084B ILS3.48%1.41%34.926K216
Truyền thông19.553B ILS2.83%−0.40%7.858M36
Khách hàng Lâu năm26.376B ILS2.25%1.12%65.924K325
Hàng tiêu dùng không lâu bền26.699B ILS1.72%1.69%28.829K523
Dịch vụ Khách hàng15.387B ILS0.38%−0.40%15.647K614
Dịch vụ Phân phối18.836B ILS6.79%0.60%61.091K425
Công nghệ Điện tử91.088B ILS0.64%0.03%74.472K932
Năng lượng Mỏ45.183B ILS7.20%0.38%880.708K318
Tài chính356.682B ILS3.65%0.41%1.359M10147
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6.615B ILS1.62%0.27%195.562K24
Công nghệ Sức khỏe35.636B ILS2.34%2.585M539
Dịch vụ Công nghiệp32.659B ILS1.59%1.00%127.528K220
Hỗn hợp4.634B ILS7.21%2.39%610.119K1137
Khoáng sản phi năng lượng11.793B ILS1.06%−0.99%369.266K58
Công nghiệp Chế biến43.293B ILS9.21%0.68%2.136M724
Sản xuất Chế tạo19.472B ILS2.20%1.20%38.811K838
Bán Lẻ13.204B ILS1.87%−0.50%323.004K512
Dịch vụ Công nghệ87.48B ILS0.95%0.72%65.617K353
Vận chuyển5.508B ILS1.54%0.65%88.504K49
Công ty dịch vụ công cộng54.184B ILS1.63%0.26%404.96K318