Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Israel

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính371.85 B ILS3.50%−0.86%978.255 K10140
Công nghệ Điện tử99.811 B ILS0.76%+0.77%111.489 K930
Dịch vụ Công nghệ85.853 B ILS0.89%−0.02%84.7 K353
Công nghệ Sức khỏe75.233 B ILS−1.45%991.553 K537
Công ty dịch vụ công cộng54.208 B ILS2.08%−0.28%260.871 K318
Năng lượng Mỏ49.558 B ILS7.66%−0.89%2.053 M319
Công nghiệp Chế biến39.759 B ILS4.61%+0.08%1.079 M623
Dịch vụ Công nghiệp36.551 B ILS1.62%−1.16%166.229 K224
Khách hàng Lâu năm30.29 B ILS2.03%−1.53%159.475 K322
Hàng tiêu dùng không lâu bền28.552 B ILS2.63%−0.93%54.88 K526
Sản xuất Chế tạo20.994 B ILS2.05%−0.57%22.679 K737
Truyền thông19.807 B ILS3.93%−1.48%4.172 M36
Dịch vụ Phân phối18.249 B ILS5.42%−0.54%73.226 K424
Dịch vụ Khách hàng16.753 B ILS1.08%−0.46%7.001 K614
Bán Lẻ14.806 B ILS3.83%+0.02%415.795 K512
Khoáng sản phi năng lượng9.776 B ILS1.23%−1.72%136.331 K58
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6.457 B ILS1.98%−1.83%69.891 K24
Vận chuyển6.034 B ILS0.53%−1.30%3.362 M49
Hỗn hợp2.367 B ILS5.23%−0.64%3.824 M1162
Dịch vụ Thương mại1.716 B ILS2.87%−0.31%77.157 K214