Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: Real Estate Development

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, Real Estate Development. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACROKVUTZAT ACRO LTD
4275 ILA+3.81%37.531K0.722.372B ILS2.22%Tài chính
ADGRADGAR INV.
497.6 ILA−0.14%20.624K1.38821.475M ILS−0.40 ILS−135.26%7.12%Tài chính
AFPRAFI PROPERTIES
16020 ILA+1.26%2.896K0.776.019B ILS0.00%Tài chính
AFREAFRICA RESIDENC
22900 ILA+1.78%9.197K0.652.845B ILS19.7511.59 ILS−52.37%2.74%Tài chính
ALHEALONY HETZ
2640 ILA+3.65%154.238K0.424.575B ILS−8.84 ILS−227.84%5.03%Tài chính
Sức mua mạnh
ALMAALMOGIM
750.5 ILA+0.11%38.135K1.90281.162M ILS7.15%Tài chính
ALRPRALROV PROPERT
14060 ILA+0.14%1.816K1.062.927B ILS0.65%Tài chính
ARGOARGO PROPERTIES NV
6768 ILA−0.82%1.903K0.281.235B ILS0.00%Tài chính
ARINARI REAL ESTATE (A
250.3 ILA+5.70%278.055K3.20742.378M ILS−0.07 ILS−148.24%0.00%Tài chính
ARPTAIRPORT CITY
6050 ILA+2.42%52.327K0.637.31B ILS0.00%Tài chính
ASGRASPEN GROUP
663.6 ILA+1.95%5.829K0.37399.969M ILS−0.97 ILS−159.71%6.22%Tài chính
AUISE.S. AUSTRALIA ISR
958.1 ILA0.00%320.0255.342M ILS5.741.67 ILS+4990.55%0.00%Tài chính
AVGDAV-GAD HOLDINGS
1318 ILA+6.46%110.773K7.07236.764M ILS0.00%Tài chính
AZRGAZRIELI GROUP
25490 ILA+3.41%85.446K0.7029.894B ILS20.9412.17 ILS−59.90%2.34%Tài chính
Sức mua mạnh
BCNV-MBRACK CAPITAL PROP
18700 ILA0.00%31.446B ILS−113.79 ILS−312.07%0.00%Tài chính
BHNYBEEIO HONEY LTD
70.5 ILA+1.00%55.623K1.2012.897M ILS−0.70 ILS+90.53%0.00%Tài chính
BLSRBLUE SQ REAL ES
25320 ILA+0.16%1.716K0.313.084B ILS9.0228.06 ILS−4.27%6.49%Tài chính
BOTIBONEI TICHON
3364 ILA+0.93%2.006K0.59523.161M ILS25.761.31 ILS−72.02%1.96%Tài chính
CNGLCANADA GLOBAL
393.6 ILA−1.40%5.01K0.31165.332M ILS−0.01 ILS+98.88%0.00%Tài chính
CTPL5CITRUS PLANT 5
101300 ILA0.00%51.1677.356M ILS6.73150.52 ILS+85.89%19.79%Tài chính
DIMRIDIMRI
27700 ILA+2.40%5.665K0.535.187B ILS20.2313.69 ILS−5.22%1.46%Tài chính
DRSHDORSEL HOLDINGS LT
1149 ILA−0.09%5.928K0.28Tài chính
EFCPEFFI CAPITAL NADLA
1100 ILA+1.10%556Tài chính
ELCREELECTRA REAL E.
3790 ILA−0.13%13.086K0.262.28B ILS−1.99 ILS−115.58%2.81%Tài chính
EMITF-MELBIT IMAGING LTD
388.1 ILA−0.61%1.223K0.1741.109M ILS−0.60 ILS+98.94%7.51%Tài chính
EQTLEQUITAL
11740 ILA+0.69%3.423K0.333.51B ILS12.329.53 ILS−63.77%0.00%Tài chính
GCTG CITY LTD
1158 ILA−0.60%248.182K0.742.169B ILS−10.85 ILS−2249.98%10.99%Tài chính
Mua
GVYMGAV-YAM LANDS CORP
2820 ILA+2.73%42.745K0.595.904B ILS4.67%Tài chính
HGGHAGAG
1477 ILA+1.30%111.646K1.08860.837M ILS0.00%Tài chính
HGGEHAGAG EUROPE DEVEL
525.2 ILA−3.95%6.836K2.09232.378M ILS36.020.15 ILS0.00%Tài chính
HRONHIRON
187500 ILA0.00%10.04902.169M ILS6.92270.90 ILS−21.74%2.13%Tài chính
IESIES
22960 ILA+0.66%8360.561.322B ILS0.00%Tài chính
ILDCLAND DEV
3229 ILA+2.28%13.786K0.421.164B ILS4.25%Tài chính
ILDRILD RENEWAL
580.2 ILA+0.03%11.188K1.03327.363M ILS−0.57 ILS−77.37%0.00%Tài chính
INTRINTERGAMA
5723 ILA−1.33%850.13117.691M ILS3.7715.20 ILS+622.23%1.72%Tài chính
ISHOISRAS HOLDINGS LTD
31880 ILA+0.76%1.008K0.54Tài chính
ISRSISRAS
73880 ILA−0.32%6120.433.884B ILS8.9982.20 ILS−49.27%4.05%Tài chính
LAHAVLAHAV
350.6 ILA+0.17%90.436K1.12871.028M ILS6.920.51 ILS4.82%Tài chính
LBTLLIBENTAL
1346 ILA−0.96%9.876K0.73135.424M ILS−1.25 ILS−152.73%0.00%Tài chính
LEOFLEVINSKI OFER
257.1 ILA−1.49%5.295K0.4765.974M ILS−0.57 ILS−22.82%0.00%Tài chính
LODZLODZIA
2403 ILA+0.04%420.0497.932M ILS0.00%Tài chính
MDPRMEDIPOWER 0.1$
614.8 ILA+1.70%1.015K0.31309.124M ILS0.00%Tài chính
MGORMEGA OR
9300 ILA+3.41%6.83K0.353.292B ILS−7.92 ILS−164.74%1.07%Tài chính
MGRTMGURIT
REIT
499.4 ILA+4.59%56.455K1.23625.371M ILS0.00%Tài chính
MLSRMELISRON
27700 ILA+2.71%18.253K0.5712.816B ILS13.3420.76 ILS−42.33%3.44%Tài chính
Sức mua mạnh
MSHRMISHORIM
662.5 ILA−0.44%20.574K1.25231.043M ILS6.770.98 ILS−24.54%0.00%Tài chính
MSLAMASLAVI
1255 ILA+2.78%5090.77275.475M ILS4.44%Tài chính
MVNEMIVNE
960.0 ILA+2.73%731.335K0.586.607B ILS10.250.94 ILS−43.07%4.07%Tài chính
NSTRNORSTAR
1018.0 ILA+1.70%84.657K1.11628.761M ILS−21.16 ILS−869.13%0.00%Tài chính
NTNBNETANEL MENIVIM LT
242.5 ILA−1.38%5.358K0.26Tài chính
PLAZ-LPLAZA CENTERS-L
265.0 ILA0.00%30.0018.452M ILS−1.77 ILS+91.00%0.00%Tài chính
PNAXPANAXIA ISRAEL
86.2 ILA+0.58%4.503K0.4012.967M ILS0.00%Tài chính
POLYPOLYGON
3810 ILA−1.12%1.348K0.28198.307M ILS16.212.35 ILS+50.95%0.00%Tài chính
PTBLPROPERT & BUIL
20500 ILA+0.79%32.189K2.521.502B ILS−71.78 ILS−157.99%0.00%Tài chính
RAVDRAVAD
784.1 ILA+0.03%3.827K1.16205.153M ILS0.00%Tài chính
SFRNSUFRIN HLDGS LTD
830.3 ILA−0.79%2.624K1.01Tài chính
SMTSUMMIT
4766 ILA+0.13%14.52K0.553.303B ILS−0.91 ILS−109.94%0.14%Tài chính
VTNAVITANIA
2024 ILA+0.60%2.316K0.19947.113M ILS7.872.57 ILS−27.87%4.54%Tài chính
YBOXYBOX
81.7 ILA+3.29%533.689K0.74275.147M ILS0.00%Tài chính
ZMHZMH
2973 ILA+2.59%8.983K3.25580.253M ILS11.052.69 ILS−25.65%2.90%Tài chính