Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

50
Cổ phiếu
136.547B
Giá trị vốn hóa thị trường
83.863K
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
−10.75%
Hiệu suất Tháng
+17.64%
Hiệu suất Năm
−8.92%
Hiệu suất YTD
           
ACRO KVUTZAT ACRO LTD
5284.000.74%39.00Bán1.680K8877120.002.970B57.00
ADGR ADGAR INV.
697.70-1.30%-9.20Bán13.147K9172661.901.157B121.00
AFPR AFI PROPERTIES
17760.002.66%460.00Bán11.657K207028320.006.537B7.9321.82313.00
AFRE AFRICA RESIDENC
20990.00-0.05%-10.00Bán22.886K480377140.002.655B12.0817.3858.00
ALHE ALONY HETZ
4900.00-1.69%-84.00Bán181.887K891246300.008.688B5.568.96294.00
ALRPR ALROV PROPERT
19500.001.09%210.00Bán2053997500.004.447B20.559.381042.00
ARGO ARGO PROPERTIES NV
9450.000.00%0.00Bán9.861K93186450.001.711B8.0812.7342.00
ARIN ARI REAL ESTATE (A
388.000.05%0.20Mua122.482K47523016.001.061B2.871.3518.00
ARPT AIRPORT CITY
6325.00-1.48%-95.00Bán58.527K370183275.007.992B5.6911.28133.00
ASHG ASHTROM GROUP
8026.00-1.50%-122.00Bán49.266K395408916.008.248B6.6812.211482.00
AVGD AV-GAD HOLDINGS
1079.000.84%9.00Mua23.909K25797811.00180.399M-1674.1629.00
AVLN AVIV ARLON
202.10-2.37%-4.90Mua2.979K602055.9075.639M14.880.14
AZRG AZRIELI GROUP
26080.00-0.46%-120.00Bán70.312K1833736960.0031.773B10.9923.85391.00
BCNV BRACK CAPIT N V
40000.00-0.87%-350.00Bán642560000.003.119B9.1945.26140.00
BHNY BEEIO HONEY LTD
785.10-0.52%-4.10Bán12.098K9498139.80132.620M-7.7019.00
BLSR BLUE SQ REAL ES
26240.000.92%240.00Bán4.445K116636800.003.172B5.4347.8447.00
BOTI BONEI TICHON
4219.00-2.13%-92.00Bán2.512K10598128.00659.988M12.083.6388.00
DRSL DORSEL
1494.001.63%24.00Bán4.386K6552684.00331.536M6.112.4114.00
ELCRE ELECTRA REAL E.
5753.00-2.66%-157.00Mua37.369K214983857.003.361B8.207.2612.00
EMITF ELBIT IMAGING
576.002.13%12.00Bán11.306K6512256.0051.567M
EQTL EQUITAL
12120.00-0.66%-80.00Bán3.810K46177200.003.673B4.1829.15423.00
FRSX FORESIGHT
47.703.92%1.80Bán1.516M72305377.20148.158M-0.1573.00
GVYM GAV-YAM LANDS CORP
3022.000.17%5.00Bán314.361K949998942.006.472B6.035.1054.00
GZT GAZIT GLOBE
2725.00-1.70%-47.00Bán165.514K451025650.004.611B6.524.26251.00
HGG HAGAG
2317.00-4.26%-103.00Bán Mạnh137.201K317894717.001.453B1.7442.00
HGGE HAGAG EUROPE DEVEL
1187.002.06%24.00Bán2.562K3041094.00494.249M
HRON HIRON
214600.000.00%0.00Bán1214600.001.033B6.68321.4330.00
IES IES
29020.00-1.46%-430.00Bán11.938K346440760.001.714B4.9359.785.00
ILDC LAND DEV
5627.00-1.28%-73.00Mua68.062K382984874.002.045B9.466.3587.00
KRDI KARDEN ISRAEL
279.802.98%8.10Bán3.656K1022948.80400.271M
KRNV KARDAN NV
5.100.00%0.00Bán707.411K3607796.106.274M-3.02618.00
LAHAV LAHAV
518.000.48%2.50Bán153.440K79481920.001.222B0.73
LBTL LIBENTAL
2000.00-2.15%-44.00Mua11.809K23618000.00203.685M-0.17
LODZ LODZIA
3787.003.47%127.00Sức mua mạnh55208285.00149.222M3.00
MDPR MEDIPOWER 0.1$
730.10-0.53%-3.90Theo dõi2.077K1516417.70375.347M35.150.21
MGRT MGURIT
711.50-0.24%-1.70Bán44.109K31383553.50932.027M5.081.5214.00
MLSR MELISRON
24950.000.56%140.00Bán81.756K2039812200.0011.778B7.9931.04240.00
MSHR MISHORIM
1000.00-1.57%-16.00Bán8.900K8900000.00353.583M3.412.98845.00
MSLA MASLAVI
1518.001.34%20.00Sức mua mạnh6.030K9153540.00323.748M14.291.0936.00
NSTR NORSTAR
4190.00-4.75%-209.00Bán92.620K388077800.001.579B4.0610.86103.00
PNAX PANAXIA ISRAEL
63.80-0.62%-0.40Bán85.604K5461535.2096.117M-0.14130.00
POLY POLYGON
3330.00-0.51%-17.00Mua6.282K20919060.00172.264M16.242.065.00
PTBL PROPERT & BUIL
30600.000.76%230.00Bán25.183K770599800.002.242B3.7381.46140.00
RANI RANI ZIM
598.001.49%8.80Bán80.636K48220328.00856.514M10.290.5740.00
RAVD RAVAD
911.005.03%43.60Bán25.433K23169463.00227.006M30.880.28
SFRN SUFRIN HLDGS LTD
1016.00-2.59%-27.00Bán606615696.00
SMT SUMMIT
6407.00-2.18%-143.00Bán73.384K470171288.004.542B11.435.74124.00
SRFT SARFATI
3040.000.00%0.00Mua15.719K47785760.00473.620M3.857.9042.00
ZMH ZMH
2941.00-2.71%-82.00Bán9.246K27192486.00605.281M9.123.32158.00
Tải thêm