Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: Commercial Services

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Commercial Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AMANAMANET
1662 ILA−0.30%2.838K0.66108.827M ILS−0.62 ILS−178.09%4.59%
BIMTBIO MEAT FOODTECH
48.3 ILA+1.90%61.176K0.42121.761M ILS−0.00 ILS0.00%
CMERMER
1671 ILA−1.82%3.939K0.27221.416M ILS19.170.87 ILS0.00%
GLTCGLILEO TECH
26.8 ILA+4.28%41.516K0.9810.601M ILS−0.27 ILS−165.15%0.00%
GOSSG 1 SECU
527.1 ILA+0.02%7.322K0.24421.27M ILS12.730.41 ILS+16.02%7.31%
GOTOGOTO LTD
605.0 ILA+1.85%4950.1441.807M ILS−18.38 ILS−183.23%0.00%
KVSRKVASIR EDUCATION L
853.0 ILA−0.23%17.117K5.4433.529M ILS−3.81 ILS+23.96%0.00%
MNRAMENARA VENTURES XL
550.0 ILA−0.69%1.5K1.9225.274M ILS−0.37 ILS0.00%
RAYG-MRAY TLV GROUP LTD
85.2 ILA+0.47%6430.066.446M ILS0.00%
SMAGSMART AGRO-LIMITED
54.2 ILA+1.31%20.883K1.5810.51M ILS−0.22 ILS0.00%
THESTHIRDEYE SYSTEMS L
318.1 ILA−0.34%36.871K0.3563.08M ILS−0.31 ILS+88.94%0.00%
TIGBURTGBR
3750 ILA+2.29%3.258K0.83368.916M ILS13.852.71 ILS+14.30%3.74%
TURBTURBOGEN LTD
672.9 ILA−3.43%7460.2396.344M ILS−1.51 ILS0.00%
WILKWILK TECHNOLOGIES
49.2 ILA−4.84%617.608K1.7335.503M ILS−0.24 ILS+94.78%0.00%