Khách hàng Lâu năm

Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: khách hàng lâu năm

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khách hàng lâu năm. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NEXT VISION STABIL, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SARFATI và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
NNXSNNEXT VISION STABIL
4.454 B ILS5528 ILA−3.53%201.017 K0.5531.881.73 ILS+192.15%1.14%
AAURAAURA
3.722 B ILS1291 ILA−0.69%389.132 K1.0019.900.65 ILS+43.21%0.82%
AZRMAZORIM
3.298 B ILS1550 ILA−0.64%119.088 K0.9618.530.84 ILS+2.79%0.00%
VILRVILLAR
2.652 B ILS14140 ILA−3.08%1.271 K0.7310.1613.92 ILS−41.27%1.51%
DNYADNYA CEBUS
2.349 B ILS7509 ILA+0.44%11.203 K0.5312.605.96 ILS+1.18%6.82%
MTRNMAYTRONICS
2.249 B ILS1872 ILA−4.97%1.543 M3.0920.270.92 ILS−47.37%4.18%
PRSKPRASHKOVSKY
1.664 B ILS7945 ILA+0.80%19.848 K0.561.58%
DDUNIDUNIEC
1.461 B ILS18700 ILA−0.85%19.133 K3.56−0.46 ILS−103.65%0.00%
FFBRTFMS
1.415 B ILS15310 ILA−0.46%15.171 K2.0710.0415.25 ILS+67.21%4.02%
CCRSRCARASSO REAL ESTAT
1.39 B ILS2503 ILA−3.17%22.597 K1.031.44%
MDTRMEDITR TOWER
1.19 B ILS782.6 ILA−1.76%45.613 K0.578.150.96 ILS−60.89%6.72%
KKAREKARDAN REAL ES
779.229 M ILS421.9 ILA−0.12%72.064 K0.2013.460.31 ILS−52.88%3.87%
SSRFTSARFATI
450.562 M ILS2963 ILA+2.07%10.892 K1.395.515.38 ILS−37.26%1.99%
BBVGGBAIT VEGAG R/EST
418.198 M ILS768.1 ILA+0.17%49.865 K20.48−0.12 ILS0.00%
KKRDIKARDEN ISRAEL
321.601 M ILS215.8 ILA−0.19%43.519 K1.428.710.25 ILS−35.81%1.55%
NNTGRNETANEL GROUP
285.65 M ILS1012.0 ILA+0.10%3.013 K0.112.224.56 ILS+4433.20%8.75%
RRTSNROTEM SHANI ENTREP
266.999 M ILS1755 ILA−0.62%4.391 K0.338.412.09 ILS+21.77%5.62%
AAVIVAVIV
164.943 M ILS1222 ILA−1.45%4420.631.03%
TMISTHEMIS G.R.E.N. LT
74.787 M ILS1206 ILA+0.50%240.01−0.78 ILS−18.00%0.00%
HHMGSHOMEBIOGAS LTD
63.36 M ILS253.3 ILA+0.48%2.558 K0.170.00%
HHNMRHANAN MOR
20.014 M ILS101.3 ILA−3.98%110.26 K0.70−49.25 ILS−841.24%0.00%
BBLTZBLITZ TECHNOLOGIES
6.37 M ILS308.8 ILA−4.78%4.65 K0.210.00%
AAMRMAMRAM AVRAHAM CONS
2374 ILA−0.42%15.53 K