Công nghệ Điện tử

Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: công nghệ điện tử

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ điện tử. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ELBIT SYSTEMS, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như QUALITAU và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ESLTELBIT SYSTEMS
29,982 B ILS66.900 ILA−0,06%38,149 K0,9135,5818,81 ILS−14,49%1,12%
Mua
NVMINOVA
21,591 B ILS76.720 ILA+3,54%53,04 K1,2247,9715,99 ILS+0,41%0,00%
Sức mua mạnh
CAMTCAMTEK
17,854 B ILS40.530 ILA+2,58%94,416 K1,1362,126,52 ILS+10,93%1,23%
Sức mua mạnh
TSEMTOWER
16,44 B ILS14.850 ILA−0,07%174,842 K1,359,0916,34 ILS+78,29%0,00%
Sức mua mạnh
BBSENBET SHEMESH
1,971 B ILS22.200 ILA0,00%17,393 K0,827,9327,99 ILS+1.170,39%8,90%
AIOTPOWERFLEET INC
1,941 B ILS1.778 ILA−0,11%1,429 K1,54−1,22 ILS−3,06%0,00%
Sức mua mạnh
TLSYTELSYS
1,786 B ILS19.210 ILA−0,31%3,585 K0,6311,1517,23 ILS+4,36%12,85%
AUDCAUDIOCODES
1,188 B ILS3.992 ILA+1,97%27,876 K0,9630,471,31 ILS−40,31%3,34%
Theo dõi
GILTGILAT
943,72 M ILS1.654 ILA−1,43%51,044 K0,7611,091,49 ILS+971,89%0,00%
Sức mua mạnh
AASHOASHOT
735,223 M ILS3.093 ILA+1,01%4,881 K0,8121,581,43 ILS+87,18%2,45%
QQLTUQUALITAU
626,949 M ILS14.350 ILA+3,76%11,628 K0,613,26%
OORBIORBIT
570,383 M ILS2.228 ILA−1,33%14,29 K1,3014,491,54 ILS+3,50%0,00%
UNITUNITRONICS
549,823 M ILS3.859 ILA−0,57%4,64 K0,6013,742,81 ILS+73,54%9,95%
TATTTAT TECHNO
544,032 M ILS5.251 ILA−0,53%8,567 K1,3922,192,37 ILS+791,88%0,00%
AAFHLAFCON HOLD
475,938 M ILS9.504 ILA+1,14%160,04350,830,27 ILS0,00%
AARYTARYT
449,555 M ILS452,0 ILA−3,71%251,81 K2,2141,020,11 ILS+398,64%2,54%
ALLTALLOT
427,458 M ILS1.102 ILA−3,25%7,232 K0,32−5,24 ILS−45,25%0,00%
Theo dõi
BVCBATM
427,026 M ILS95,1 ILA−0,52%19,138 K0,20−0,00 ILS−101,42%0,00%
RRPACRAPAC
382,691 M ILS2.477 ILA−0,88%1,68 K0,187,583,27 ILS−34,18%12,02%
PPCBTP.C.B TEC
268,896 M ILS372,6 ILA−0,16%17,894 K0,808,03%
SARNSARINE TECHNOLOGIE
236,495 M ILS70,4 ILA0,00%3,38 K0,04−0,03 ILS−120,69%6,69%
FFGASFIRE & GAS DETECTI
232,938 M ILS1.092 ILA−1,36%8,109 K1,09−0,33 ILS+66,33%0,00%
CCISYC I SYSTEMS
182,946 M ILS1.725 ILA0,00%10,001,16%
IIMCOIMCO
142,32 M ILS2.797 ILA−1,48%3,954 K0,443,16%
IINININTER INDSTRIES
109,336 M ILS248,2 ILA−1,74%63,098 K11,35−1,37 ILS−471,84%0,00%
CCLABC-LAB LTD
77,435 M ILS893,3 ILA−2,32%11,426 K1,560,00%
RRSELRSL
64,461 M ILS624,8 ILA−2,39%6,319 K2,333,88%
OORTCO.R.T.
51,885 M ILS1.161 ILA0,00%50,04−4,24 ILS−13.280,43%4,31%
AAICS-MAI CONVERSATION
3,17 M ILS42,1 ILA+1,94%5,305 K1,10
CCPIACIPIA VISION LTD
53,6 ILA+3,08%313,059 K0,33