Công nghệ Điện tử (Khu vực)

31
Cổ phiếu
76.571B
Giá trị vốn hóa thị trường
55.103K
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
+0.62%
Hiệu suất Tháng
+12.97%
Hiệu suất Năm
+0.67%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFHLAFCON HOLD
14240ILA8.29%1090ILA
Bán
571.2K665.523MILS−9.77ILS1.301K
AICSAI SYSTEMS
57.1ILA1.78%1.0ILA
Bán
2.851K162.792K6.777MILS−0.90ILS2
ALLTALLOT
1316ILA8.22%100ILA
Mua
7.518K9.894M485.945MILS−2.83ILS741
ARYTARYT
102.0ILA−1.73%−1.8ILA
Mua
6.105K622.71K100.265MILS0.08ILS52
ASHOASHOT
1405ILA0.36%5ILA
Bán
205288.025K331.192MILS0.55ILS422
AUDCAUDIOCODES
6512ILA0.54%35ILA
Mua
1.568K10.211M2.03BILS3.13ILS885
BSENBET SHEMESH
8298ILA3.02%243ILA
Bán
6565.443M681.97MILS1.45ILS1.088K
BVCBATM
117.3ILA−1.92%−2.3ILA
Bán
4.617K541.574K535.905MILS0.02ILS
CAMTCAMTEK
9170ILA0.55%50ILA
Mua
1.29K11.829M4.048BILS5.75ILS404
CISYC I SYSTEMS
990.5ILA−3.83%−39.5ILA
Bán
300297.15K104.65MILS139
CLABC-LAB LTD
1623ILA0.62%10ILA
Bán
364590.772K137.638MILS0.31ILS106
CPIACIPIA VISION LTD
63.2ILA−2.17%−1.4ILA
Bán
7.217K456.114K
DRSLEONARDO DRS INC
4600ILA3.37%150ILA
Mua
12.305K56.603M11.981BILS9.76ILS6.575K
ESLTELBIT SYSTEMS
56530ILA0.36%200ILA
Bán
3.085K174.395M24.979BILS14.84ILS17.787K
FGASFIRE & GAS DETECTI
746.4ILA0.00%0.0ILA
Mua
53.732K130.878MILS−0.72ILS38
GILTGILAT
1877ILA−0.42%−8ILA
Bán
3.886K7.294M1.081BILS0.16ILS796
IMCOIMCO
1205ILA3.43%40ILA
Mua
220265.1K60.365MILS−1.61ILS401
NVMINOVA
31750ILA0.22%70ILA
Mua
1.683K53.435M9.144BILS15.72ILS819
ONDSONDAS
621.1ILA0.00%0.0ILA515319.867K300.326MILS
ORBIORBIT
1831ILA0.33%6ILA
Bán
34.006K62.265M452.09MILS1.65ILS188
ORTCO.R.T.
2199ILA−2.40%−54ILA
Bán Mạnh
375824.625K100.686MILS2.29ILS14
PCBTP.C.B TEC
278.0ILA0.58%1.6ILA
Bán
912253.536K199.235MILS0.04ILS737
PWFLPOWERFLEET
925.7ILA−0.04%−0.4ILA
Bán
834772.034K348.451MILS−1.71ILS669
QLTUQUALITAU
3380ILA−1.97%−68ILA
Bán
5841.974M148.618MILS5.48ILS68
RPACRAPAC
3165ILA1.51%47ILA
Mua
2269.63K478.057MILS4.35ILS565
RSELRSL
338.7ILA0.18%0.6ILA
Mua
17559.273K34.286MILS0.51ILS37
SARNSARINE TECHNOLOGIE
119.7ILA0.17%0.2ILA
Mua
11.273K1.349M440.417MILS0.10ILS
TATTTAT TECHNO
1977ILA0.00%0ILA
Bán
917.793K180.32MILS−1.10ILS413
TLSYTELSYS
18000ILA−1.48%−270ILA
Bán
861.548M1.186BILS11.01ILS126
TSEMTOWER
14550ILA−1.02%−150ILA
Bán
4.289K62.405M15.971BILS7.61ILS
UNITUNITRONICS
1642ILA−0.97%−16ILA
Bán
2.353K3.864M226.701MILS1.24ILS142