Hỗn hợp (Khu vực)

128
Cổ phiếu
2.850B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.781M
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
+0.46%
Hiệu suất Tháng
−2.44%
Hiệu suất Năm
+1.37%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CDEVCOHEN DEV
8227ILA0.49%40ILA
Theo dõi
4543.735M529.023MILS8.96ILS
EMTC-MELBIT MEDITEC-M
88.0ILA26.26%18.3ILA
Mua
22.222K1.956M79.83MILS615
GNRSGENERATION CAP
110.0ILA−0.54%−0.6ILA
Bán
3.624M398.617M1.391BILS0.23ILS
HRL.F11HRL.TA-90
Quỹ ETF
1805ILA−1.26%−23ILA
Bán Mạnh
98.135K177.134M
HRL.F12HRL.TA-BANK5
Quỹ ETF
3043ILA−1.62%−50ILA
Bán Mạnh
174.509K531.031M
HRL.F15HRL.TA-REAL
Quỹ ETF
834.2ILA−3.03%−26.1ILA
Bán Mạnh
96.753K80.711M
HRL.F16HRL.TA-FIN
Quỹ ETF
2775ILA−2.36%−67ILA
Bán Mạnh
25.494K70.746M
HRL.F18HRL.TA-GROWTH
Quỹ ETF
1270ILA−2.01%−26ILA
Bán
2.36K2.997M
HRL.F204HRL.ISECYBER MM
Quỹ ETF
413.1ILA1.95%7.9ILA
Mua
120.23K49.667M
HRL.F205HRL.MSCIACWORMM
Quỹ ETF
618.2ILA1.21%7.4ILA
Mua
567.778K351M
HRL.F220HRL.TA-TECHNOLO
Quỹ ETF
114.8ILA−0.35%−0.4ILA
Bán
446.582K51.268M
HRL.F227HRL.TEL-BCLBKIL
Quỹ ETF
329.63ILA0.15%0.50ILA
Sức mua mạnh
180.17K59.389M
HRL.F25HRL.SP500
Quỹ ETF
1573ILA2.74%42ILA
Sức mua mạnh
1.354M2.131B
HRL.F26HRL.NDX 100
Quỹ ETF
4296ILA3.44%143ILA
Mua
34.539K148.38M
HRL.F28HRL.DAX 30
Quỹ ETF
5224ILA1.06%55ILA
Mua
50261.2K
HRL.F29HRL.HANGSENG
Quỹ ETF
1245ILA1.63%20ILA
Mua
3.826K4.763M
HRL.F30HRL.NIFTY INDIA
Quỹ ETF
730.0ILA0.40%2.9ILA
Bán
16.109K11.76M
HRL.F49HRL.NDX 100 MM
Quỹ ETF
10730ILA2.39%250ILA
Mua
3.938K42.255M
HRL.F50HRL.SP500 MM
Quỹ ETF
4033ILA1.79%71ILA
Sức mua mạnh
493.484K1.99B
HRL.F53HRL.DAX 30 MM
Quỹ ETF
13540ILA0.67%90ILA
Sức mua mạnh
1421.923M
HRL.F65HRL.EU STOXX50
Quỹ ETF
1880ILA1.95%36ILA
Mua
20.796K39.096M
HRL.F67HRL.NIKKEI225MM
Quỹ ETF
2636ILA0.76%20ILA
Mua
13.327K35.13M
HRL.F68HRL.SPINDUST
Quỹ ETF
3729ILA−0.05%−2ILA
Theo dõi
6K22.374M
HRL.F69HRL.TEL-YLD
Quỹ ETF
353.76ILA−0.56%−2.01ILA
Theo dõi
172.673K61.085M
HRL.F7HRL.TA-35
Quỹ ETF
1758ILA−1.79%−32ILA
Bán Mạnh
1.072M1.884B
HRL.F72HRL.MSCI EM
Quỹ ETF
4024ILA1.44%57ILA
Sức mua mạnh
1.6K6.438M
HRL.F73HRL.MSCIACWORLD
Quỹ ETF
2440ILA2.31%55ILA
Sức mua mạnh
240.97K587.967M
HRL.F74HRL.SPHEALTHCAR
Quỹ ETF
4871ILA−1.20%−59ILA
Bán
1.829K8.909M
HRL.F75HRL.SPFINANCE
Quỹ ETF
1657ILA2.22%36ILA
Sức mua mạnh
3.172K5.256M
HRL.F77HRL.STOXX600
Quỹ ETF
2093ILA1.70%35ILA
Sức mua mạnh
58.107K121.618M
HRL.F80HRL.STOXX600 MM
Quỹ ETF
550.5ILA0.94%5.1ILA
Sức mua mạnh
4.5K2.477M
HRL.F81HRL.SPFINANCEMM
Quỹ ETF
426.5ILA1.50%6.3ILA
Sức mua mạnh
60.379K25.752M
HRL.F82HRL.SP500LV MM
Quỹ ETF
990.0ILA−3.13%−32.0ILA
Bán
11.571K11.455M
HRL.F95HRL.SP500 EW MM
Quỹ ETF
6264ILA1.47%91ILA
Sức mua mạnh
3.647K22.845M
HRL.F96HRL.SPENERGY
Quỹ ETF
5714ILA2.24%125ILA
Sức mua mạnh
3.944K22.536M
IN.FF1INV.FRFS&P 500
Quỹ ETF
263300ILA2.41%6200ILA
Sức mua mạnh
16543.445M
IN.FF10INV.FRFIBOXX
Quỹ ETF
8470.00ILA−0.59%−50.00ILA
Bán
1751.482M
IN.FF11INV.FRFBLOCK
Quỹ ETF
21020ILA−1.96%−420ILA
Mua
2.89K60.748M
IN.FF12INV.FRFNASDAQ
Quỹ ETF
12390ILA2.48%300ILA
Mua
56693.84K
IN.FF2INV.FRFS&P.ESG
Quỹ ETF
18170ILA1.06%190ILA
Mua
1652.998M
IN.FF7INV.FRF.WORLD
Quỹ ETF
28270ILA1.00%280ILA
Sức mua mạnh
1.202K33.981M
IN.FF8INV.FRFSTOXX600
Quỹ ETF
38770ILA2.00%760ILA
Sức mua mạnh
25969.25K
IN.FF9INV.FRFS&PTEC
Quỹ ETF
110270ILA2.29%2470ILA
Theo dõi
262.867M
IS.FF101ISH.FRF MSCI EM
Quỹ ETF
10720ILA1.52%160ILA
Sức mua mạnh
5.577K59.785M
IS.FF102ISH.FRF T BD 13
Quỹ ETF
1775.28ILA1.34%23.47ILA
Bán
14.205K25.218M
IS.FF103ISH.FRF LQDA US
Quỹ ETF
1859.16ILA−0.53%−9.84ILA
Bán
1.146K2.131M
IS.FF202ISH.FRF TIPS US
Quỹ ETF
77804ILA0.00%0ILA
Bán Mạnh
141.089M
IS.FF203ISH.FRF HIGH YL
Quỹ ETF
1967.20ILA−0.74%−14.64ILA
Theo dõi
8001.574M
IS.FF204ISH.FRF FLOT US
Quỹ ETF
1841.84ILA0.57%10.44ILA
Theo dõi
9.436K17.38M
IS.FF301ISH.FRF MS EURO
Quỹ ETF
24670ILA1.98%480ILA
Mua
3.668K90.49M
IS.FF302ISH.FRF GLB AGG
Quỹ ETF
1735.00ILA−1.76%−31.00ILA
Bán Mạnh
11.7K20.3M
IS.FF401ISH.FRF MS CNYA
Quỹ ETF
1824ILA1.79%32ILA
Sức mua mạnh
1.851K3.376M
IS.FF402ISH.FRF HEAL GL
Quỹ ETF
2562ILA−1.16%−30ILA
Bán
5211.335M
IS.FF403ISH.FRF DGTL GL
Quỹ ETF
2445ILA1.24%30ILA
Mua
1.453K3.553M
IS.FF404ISH.FRF RBOT GL
Quỹ ETF
3529ILA0.14%5ILA
Mua
621.174K
IS.FF405ISH.FRF SDIG GL
Quỹ ETF
1826.00ILA−0.44%−8.00ILA
Bán Mạnh
5651.032M
IS.FF501ISH.FRF SP TECH
Quỹ ETF
5746ILA2.48%139ILA
Mua
53304.538K
IS.FF502ISH.FRF SP CARE
Quỹ ETF
3474ILA−0.23%−8ILA
Bán
1.157K4.019M
IS.FF503ISH.FRF SP FINA
Quỹ ETF
3478ILA2.63%89ILA
Sức mua mạnh
4921.711M
IS.FF504ISH.FRF SP CONS
Quỹ ETF
3170ILA1.70%53ILA
Theo dõi
5.45K17.277M
IS.FF505ISH.FRF MS ACWI
Quỹ ETF
22490ILA2.27%500ILA
Sức mua mạnh
13.248K297.948M
IS.FF701ISH.FRF NDX 100
Quỹ ETF
230860ILA3.53%7880ILA
Mua
23053.098M
IS.FF702ISH.FRF SPX 500
Quỹ ETF
142080ILA2.64%3650ILA
Sức mua mạnh
2.896K411.464M
IS.FF703ISH.FRF T BD710
Quỹ ETF
48510ILA−0.10%−47ILA
Bán
311.504M
IS.FF704ISH.FRF T BD 37
Quỹ ETF
43297ILA−1.32%−581ILA
Bán
12519.564K
KSM.F128KSM.MDAXNR
Quỹ ETF
9726ILA−0.76%−74ILA
Mua
2.071K20.143M
KSM.F188KSM.SHTA-125
Quỹ ETF
13640ILA2.17%290ILA
Sức mua mạnh
6.238K85.086M
KSM.F203KSM.MVSMHTR
Quỹ ETF
16190ILA4.18%650ILA
Sức mua mạnh
43.262K700.412M
KSM.F207KSM.TEL-SH51IL
Quỹ ETF
3684.60ILA−0.32%−11.69ILA
Mua
1.11K4.09M
KSM.F208KSM.SHTAREALIL
Quỹ ETF
11970ILA2.84%330ILA
Sức mua mạnh
5.408K64.734M
KSM.F210KSM.IN WOR VALU
Quỹ ETF
4422ILA2.01%87ILA
Mua
7053.118M
KSM.F211KSM.IN WOR GROW
Quỹ ETF
4541ILA1.86%83ILA
Sức mua mạnh
2.611K11.857M
KSM.F55KSM.TA-SME60
Quỹ ETF
4963ILA−0.78%−39ILA
Bán Mạnh
2.566K12.735M
KSM.F59KSM.TA-35
Quỹ ETF
17520ILA−1.46%−260ILA
Bán Mạnh
231.478K4.055B
KSM.F64KSM.KOSPI2T
Quỹ ETF
8630ILA2.79%234ILA
Sức mua mạnh
1.982K17.105M
KSM.F67KSM.M1WO
Quỹ ETF
8836ILA0.89%78ILA
Mua
2642.333M
KSM.F72KSM.TA-90
Quỹ ETF
17250ILA−1.71%−300ILA
Bán Mạnh
257.256K4.438B
KSM.F75KSM.TA-BLUE
Quỹ ETF
2478ILA−0.32%−8ILA
Bán
2664.428K
KSM.F89KSM.M1WD
Quỹ ETF
1017ILA−0.39%−4ILA
Mua
439446.463K
LY.FF1LYX.FRF SG ROBO
Quỹ ETF
9487ILA2.26%210ILA
Mua
15142.305K
LY.FF2LYX.FRFSSS&P500
Quỹ ETF
95140ILA2.02%1880ILA
Mua
353.33M
MORE.S2MORE SAL S&P500CH
Quỹ ETF
6399ILA1.64%103ILA
Mua
1.169M7.481B
MORE.S6MO.BANKSEWIL
Quỹ ETF
4867ILA−1.56%−77ILA
Bán Mạnh
33.691K163.974M
MRINMOR INDUS
955.2ILA−1.20%−11.6ILA
Bán Mạnh
47.398K45.275M678.122MILS0.57ILS257
MTF.F1MTF.TANLCFXG
Quỹ ETF
363.36ILA−0.53%−1.93ILA
Bán
12.27K4.458M
MTF.F100MTF.TA-REALE IL
Quỹ ETF
902.5ILA−3.01%−28.0ILA
Bán Mạnh
8.292K7.484M
MTF.F102MTF.TA-COMM LI
Quỹ ETF
1359ILA−1.95%−27ILA
Bán Mạnh
3.309K4.497M
MTF.F103MTF.NDX100X2SL
Quỹ ETF
7807ILA−6.60%−552ILA
Bán
4.316K33.695M
MTF.F104MTF.NDX100X3L
Quỹ ETF
3442ILA8.07%257ILA
Mua
21.172K72.874M
MTF.F16MTF.TA-35
Quỹ ETF
2396ILA−1.84%−45ILA
Bán Mạnh
845.224K2.025B
MTF.F31MTF.SXXR
Quỹ ETF
3870ILA1.28%49ILA
Mua
2.278K8.816M
MTF.F42MTF.IXYNTRHD
Quỹ ETF
4764ILA3.97%182ILA
Mua
2.605K12.41M
MTF.F46MTF.IXVNTRHD
Quỹ ETF
5446ILA0.83%45ILA
Theo dõi
18.813K102.456M
MTF.F5MTF.TEL-BSH
Quỹ ETF
427.78ILA−0.26%−1.12ILA
Theo dõi
113.225K48.435M
MTF.F51MTF.RU20N30UHD
Quỹ ETF
3412ILA0.71%24ILA
Mua
5171.764M
MTF.F58MTF.BNKBITBOND2
Quỹ ETF
430.71ILA−0.49%−2.10ILA
Bán
16.386K7.058M
MTF.F6MTF.TAR25GV
Quỹ ETF
344.40ILA−0.02%−0.07ILA
Theo dõi
156.358K53.85M
MTF.F68MTF SAL (4D) BLUESTAR TOP 10 US BANKS
Quỹ ETF
2300ILA2.86%64ILA
Sức mua mạnh
207.729K477.777M
MTF.F73MTF SAL INDXX RENEWABLE ENERGY
Quỹ ETF
1985ILA1.33%26ILA
Bán
349692.765K
MTF.F78MTF.BCHNQNTR
Quỹ ETF
1080ILA2.47%26ILA
Mua
3.244K3.504M