Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: Miscellaneous

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Miscellaneous. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ALUMAALUMA INFRASTRUCTU
34.3 ILA0.00%76.945K1.22105.436M ILS5.150.07 ILS−63.49%0.00%
CDEVCOHEN DEV
11010 ILA−0.09%1.367K0.60707.979M ILS9.3011.83 ILS+32.06%9.64%
EMTC-MELBIT MEDICAL TECH
28.4 ILA−5.33%3.23K0.1825.763M ILS−0.14 ILS−103.44%0.00%
GNRSGENERATION CAP
69.4 ILA+1.46%3.336M0.88877.879M ILS2.850.24 ILS+292.12%6.27%
HRL.F11HRL.TA-90
2003 ILA+1.32%151.96K2.74
HRL.F12HRL.TA-BANK5
3519 ILA+2.27%150.063K1.39
HRL.F15HRL.TA-REAL
900.1 ILA+1.20%159.444K1.25
HRL.F16HRL.TA-FIN
3180 ILA+1.60%8.526K0.59
HRL.F204HRL.ISECYBER MM
501.4 ILA+1.54%54.43K1.81
HRL.F205HRL.MSCIACWORMM
724.3 ILA+0.81%32.514K0.54
HRL.F220HRL.TA-TECHNOLO
133.2 ILA+0.08%379.23K1.13
HRL.F221HAREL SAL TEL BOND COMPOSITE
380.53 ILA+0.04%11.475K0.11
HRL.F224HAREL MUTUAL FUNDS
6087 ILA+0.93%2.774K0.44
HRL.F226HAREL MUTUAL FUNDS
180.6 ILA+2.03%287K0.36
HRL.F227HAREL MUTUAL FUNDS
340.51 ILA−0.06%117.384K1.50
HRL.F25HRL.SP500
2106 ILA−0.38%151.835K0.34
HRL.F26HRL.NDX 100
6818 ILA−0.25%57.149K2.69
HRL.F49HRL.NDX 100 MM
15930 ILA+0.70%16.166K1.12
HRL.F50HRL.SP500 MM
5015 ILA+0.42%26.809K1.07
HRL.F53HRL.DAX 30 MM
15680 ILA+0.84%6.658K6.74
HRL.F65HRL.EU STOXX50
2369 ILA−0.80%6.326K1.07
HRL.F67HRL.NIKKEI225MM
3945 ILA+0.03%13.482K1.58
HRL.F68HRL.SPINDUST
4828 ILA−2.09%1.192K0.30
HRL.F69HRL.TEL-YLD
388.63 ILA+0.10%1.289M3.92
HRL.F7HRL.TA-35
1930 ILA+0.78%26.492K0.11
HRL.F72HRL.MSCI EM
4204 ILA−0.94%1.53K0.61
HRL.F73HRL.MSCIACWORLD
3061 ILA+0.03%43.53K1.83
HRL.F74HRL.SPHEALTHCAR
5750 ILA−1.52%2.7K0.98
HRL.F75HRL.SPFINANCE
1976 ILA−1.25%8.601K0.65
HRL.F77HRL.STOXX600
2453 ILA−0.57%8.595K0.48
HRL.F80HRL.STOXX600 MM
615.7 ILA−0.03%2.861K0.21
HRL.F81HRL.SPFINANCEMM
472.7 ILA+0.79%4.44K0.25
HRL.F82HRL.SP500LV MM
1012 ILA−0.10%9.736K1.12
HRL.F95HRL.SP500 EW MM
6723 ILA+0.72%5.895K1.09
HRL.F96HRL.SPENERGY
5819 ILA−0.31%1.83K2.44
IN.FF1INVESCO MARKETS PL
353400 ILA−0.39%3.005K1.42
IN.FF10INVESCO MARKETS II
8878.70 ILA−0.83%550.07
IN.FF11INVESCO MARKETS II
34090 ILA−3.84%890.22
IN.FF12INVESCO MARKETS PL
19890 ILA−0.10%6.785K0.67
IN.FF13INVESCO MARKETS II
7670 ILA+3.93%2000.79
IN.FF2INVESCO MARKETS PL
24710 ILA−0.68%7956.27
IN.FF3INVESCO MARKETS PL
110610 ILA+1.10%90.18
IN.FF4INVESCO MARKETS PL
250700 ILA−0.91%90.26
IN.FF5INVESCO MARKETS PL
15950 ILA−0.56%1871.17
IN.FF6INVESCO MARKETS PL
17280 ILA−0.40%1440.45
IN.FF7INVESCO MARKETS PL
36580 ILA−0.30%4.678K1.13
IN.FF8INVESCO MARKETS PL
45380 ILA−0.68%8021.29
IN.FF9INVESCO MARKETS PL
194810 ILA−1.08%200.27
IS.FF101ISH.FRF MSCI EM
11360 ILA−0.53%7.074K0.90
IS.FF102ISH.FRF T BD 13
1925.65 ILA−0.92%6.632K0.64
IS.FF103ISH.FRF LQDA US
2020.90 ILA−1.15%77.729K1.36
IS.FF201ISH.FRF JPEMD $
1927.72 ILA+0.68%2.544K1.17
IS.FF202ISH.FRF TIPS US
82949 ILA−0.39%750.82
IS.FF203ISH.FRF HIGH YL
2240.41 ILA−0.53%6430.13
IS.FF204ISH.FRF FLOT US
2084.80 ILA−0.39%1.125K0.18
IS.FF301ISH.FRF MS EURO
28890 ILA−0.48%6.6K1.30
IS.FF302ISH.FRF GLB AGG
1921.99 ILA−0.42%4130.08
IS.FF401ISH.FRF MS CNYA
1475 ILA+0.82%10.825K1.46
IS.FF402ISH.FRF HEAL GL
2748 ILA−1.43%1000.07
IS.FF404ISH.FRF RBOT GL
4832 ILA−0.96%4.543K2.21
IS.FF405ISH.FRF SDIG GL
2024.11 ILA−1.31%2.912K0.67
IS.FF501ISH.FRF SP TECH
9698 ILA+0.01%2.091K0.38
IS.FF502ISH.FRF SP CARE
4077 ILA−0.51%1.66K0.65
IS.FF503ISH.FRF SP FINA
4150 ILA−0.17%1200.20
IS.FF504ISH.FRF SP CONS
4460 ILA−0.51%690.16
IS.FF505ISH.FRF MS ACWI
28230 ILA−0.60%30.072K1.00
IS.FF701ISH.FRF NDX 100
365900 ILA−0.05%9431.49
IS.FF702ISH.FRF SPX 500
190430 ILA−0.45%8.122K0.90
IS.FF703ISH.FRF T BD710
50134 ILA−0.71%1.227K5.91
IS.FF704ISH.FRF T BD 37
46250 ILA−0.87%1.2K3.65
KSM.F128KSM.MDAXNR
9400 ILA−0.79%1.338K0.69
KSM.F188KSM.SHTA-125
13030 ILA+0.46%1520.70
KSM.F190KSM.SHTEL-BGLO
3346.98 ILA−0.16%2420.53
KSM.F203KSM MUTUAL FUNDS
29830 ILA+0.67%7230.30
KSM.F207KSM MUTUAL FUNDS
3785.19 ILA+0.15%21K1.11
KSM.F208KSM MUTUAL FUNDS
11860 ILA−0.92%1.469K1.16
KSM.F210KSM MUTUAL FUNDS
4931 ILA−3.09%202.83K9.17
KSM.F211KSM MUTUAL FUNDS
6058 ILA−2.40%132.1K2.94
KSM.F212KSM MUTUAL FUNDS
4080 ILA+0.64%120.00
KSM.F213KSM MUTUAL FUNDS
1109.90 ILA+1.17%45.05K0.29
KSM.F214KSM MUTUAL FUNDS
1185.20 ILA+0.54%42.19K0.20
KSM.F215KSM MUTUAL FUNDS
1074.26 ILA+0.04%26.018K0.46
KSM.F216KSM MUTUAL FUNDS
1060.56 ILA+0.05%28K1.23
KSM.F217KSM MUTUAL FUNDS
3659.63 ILA+0.03%46.73K8.07
KSM.F224KSM MUTUAL FUNDS
4443 ILA+1.09%6.188K5.60
KSM.F233KSM MUTUAL FUNDS
4175 ILA−0.14%4.398K0.18
KSM.F234KSM MUTUAL FUNDS
1092.40 ILA+0.14%45.77K0.85
KSM.F235KSM MUTUAL FUNDS
1039.50 ILA+0.03%48.1K
KSM.F55KSM.TA-SME60
5682 ILA−0.02%3.989K0.74
KSM.F59KSM.TA-35
19180 ILA+0.89%15.664K0.48
KSM.F64KSM.KOSPI2T
9200 ILA−0.92%2600.79
KSM.F67KSM.M1WO
11340 ILA−1.05%8641.15
KSM.F72KSM.TA-90
19210 ILA+1.27%10.262K0.24
KSM.F75KSM.TA-BLUE
2834 ILA−0.70%2.7K1.11
KSM.F89KSM.M1WD
1289 ILA−1.07%6.998K0.15
MORE.S11MORE MUTUAL FDS 13
5255.00 ILA−0.04%19K0.46
MORE.S12MORE MUTUAL FDS 13
5039.90 ILA−0.02%94.5K6.65
MORE.S13MORE MUTUAL FDS 13
4976.37 ILA+0.04%3670.09
MORE.S2MORE SAL S&P500CH
8058 ILA+0.54%97.868K2.56
MORE.S6MORE MUTUAL FDS 13
5623 ILA+2.31%306.685K5.27