Công nghiệp Chế biến

Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ICL, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như TIKUN OLAM - CANNB và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ICLICL
22.801 B ILS1768 ILA−0.28%1.523 M0.899.701.82 ILS−67.37%5.84%
Theo dõi
ILCOISRAEL CORP
6.658 B ILS88800 ILA+0.91%6.199 K0.716.82130.23 ILS−77.18%0.00%
PZOLPAZ OIL
3.86 B ILS36180 ILA+0.22%9.615 K0.5953.606.75 ILS−78.02%1.95%
INRMINROM CONST
1.749 B ILS1200 ILA+0.50%184.965 K1.142.85%
PPLRMPALRAM
1.277 B ILS4965 ILA−0.66%31.774 K1.773.13%
PPOLPPOLYRAM PLASTIC IN
1.134 B ILS1061 ILA−1.30%12.964 K0.3314.210.75 ILS−20.84%5.12%
MMEDNMEHADRIN
484.599 M ILS14430 ILA−0.14%1060.38−55.70 ILS−308.34%0.00%
KKAFRKAFRIT
442.275 M ILS1850 ILA+0.49%1.75 K0.129.421.96 ILS+6.67%3.62%
AAVGLAVGOL
374.332 M ILS126.1 ILA+0.16%24.738 K0.3425.790.05 ILS−43.79%0.00%
PPENPENINSULA GROUP
344.48 M ILS155.0 ILA+0.45%92.779 K0.676.580.24 ILS+14.42%10.35%
SSPNTCSPUNTECH
321.675 M ILS484.4 ILA+0.06%12.387 K1.9464.670.07 ILS6.19%
RRMNRAM ON
173.91 M ILS1043 ILA+0.97%1.172 K0.1036.020.29 ILS−87.62%4.18%
GGEFRGEFFEN RESIDENCE
129.382 M ILS60.0 ILA+0.50%3.178 K0.030.00%
NISANISSAN
127.169 M ILS1400 ILA−0.14%2.239 K0.4522.510.62 ILS0.00%
NNURINUR INK INNOVATION
88.377 M ILS1739 ILA0.00%1360.16−2.53 ILS−37.80%0.00%
PPPILPLASTOPIL HAZOREA
76.17 M ILS507.5 ILA+1.50%3000.010.00%
GGRACGRACE BREEDING LTD
44.023 M ILS1110 ILA+0.27%6210.17−2.32 ILS0.00%
BBRAMBRAM INDUS
30.735 M ILS150.8 ILA−0.40%3300.08−0.17 ILS−138.88%0.00%
HHICNHIGHCON SYSTEMS
25.383 M ILS116.0 ILA−3.33%26.356 K0.310.00%
TKUNTIKUN OLAM - CANNB
24.356 M ILS30.1 ILA+4.51%245.426 K1.320.00%
PPLCRPLASTO CARGAL
23.1 M ILS339.5 ILA+3.60%10.416 K5.100.00%
WWATRWATER.IO LTD
10.227 M ILS111.7 ILA+1.27%18.41 K1.70−1.02 ILS−4.15%0.00%
IINFR-MINFIMER LTD
1.109 M ILS60.4 ILA0.00%2.611 K0.880.00%