Bán Lẻ (Khu vực)

12
Cổ phiếu
13.997B
Giá trị vốn hóa thị trường
236.207K
Khối lượng
−1.34%
Thay đổi
−3.68%
Hiệu suất Tháng
−25.29%
Hiệu suất Năm
−3.53%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BRMGBRIMAG
2232ILA2.15%47ILA
Mua
1.181K2.636M220.937MILS3.80ILS
DISIDISCOUNT INV
578.9ILA−1.18%−6.9ILA
Bán
19.997K11.576M829.039MILS6.08ILS59
MRGMULTI RETAIL
1504ILA−1.18%−18ILA
Theo dõi
4.244K6.383M347.671MILS0.15ILS991
MSBIHAMASHBIR 365
87.2ILA−0.68%−0.6ILA
Bán
8.616K751.315K153.518MILS0.21ILS2.3K
QUIKQUIK TECHNO
98.0ILA0.31%0.3ILA
Bán
11210.976K44.043MILS−0.37ILS119
RLCORALCO
3694ILA−2.02%−76ILA
Bán Mạnh
7092.619M153.914MILS44
RMLIRAMI LEVI
21750ILA−0.68%−150ILA
Bán Mạnh
20.139K438.023M3.017BILS13.10ILS7.285K
SAESHUFERSAL
1929ILA−2.87%−57ILA
Bán Mạnh
597.054K1.152B5.276BILS0.37ILS16.662K
TTAMTIV TAAM
645.0ILA0.73%4.7ILA
Theo dõi
61.254K39.509M681.809MILS0.61ILS1.452K
UPSLUPSELLON BRANDS
35.3ILA−2.49%−0.9ILA
Bán
36.479K1.288M28.181MILS−0.62ILS24
VCTRVICTORY
3790ILA−1.92%−74ILA
Bán Mạnh
7.42K28.122M554.928MILS2.56ILS3.086K
YHNFYOCHANANOF
18600ILA0.16%30ILA
Bán Mạnh
10.703K199.076M2.69BILS10.45ILS2.946K