Vận chuyển (Khu vực)

9
Cổ phiếu
6.859B
Giá trị vốn hóa thị trường
92.598K
Khối lượng
−0.78%
Thay đổi
−3.26%
Hiệu suất Tháng
−18.72%
Hiệu suất Năm
−4.02%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ELALEL AL
388.2 ILA−0.51%−2.0 ILA
Mua
30.053K11.667M759.495M ILS0.01 ILS3.485K
ETGAETGA GROUP LTD
2140 ILA−1.11%−24 ILA
Bán
278594.92K481.384M ILS186
FRDNFRIDENSON
6785 ILA0.00%0 ILA
Bán
533.925K110.718M ILS13.555.05 ILS406
GOLDGOLD
13050 ILA−1.95%−260 ILA
Bán
452.2K540.474M ILS15.798.48 ILS203
KNFMKNAFAIM
850.8 ILA−2.26%−19.7 ILA
Theo dõi
2.338K1.989M143.506M ILS−1.27 ILS
MMANMAMAN
1016.0 ILA1.75%17.5 ILA
Mua
3.198K3.249M476M ILS8.981.12 ILS2.407K
ORINORIAN
2673 ILA−0.26%−7 ILA
Bán Mạnh
140374.22K464.677M ILS12.632.14 ILS965
OVRSOVERSEAS
534.4 ILA−0.85%−4.6 ILA
Mua
484258.65K299.868M ILS449
VRDSVERIDIS ENVIRONMEN
2720 ILA0.74%20 ILA
Bán
36.853K100.24M3.583B ILS20.651.31 ILS816