Vận chuyển

Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: vận chuyển

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, vận chuyển. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như VERIDIS ENVIRONMEN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ETGA GROUP LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
VRDSVERIDIS ENVIRONMEN
2.408 B ILS1659 ILA−0.48%22.322 K0.400.00%
ELALEL AL
2.034 B ILS496.9 ILA+0.38%2.062 M0.326.420.77 ILS+56.48%0.00%
GGOLDGOLD
523.156 M ILS12990 ILA−1.89%6802.7018.756.93 ILS−26.26%1.20%
EETGAETGA GROUP LTD
256.89 M ILS1160 ILA+3.57%9.208 K0.119.591.21 ILS−24.81%4.23%
OORINORIAN
231.832 M ILS1372 ILA−6.16%8.438 K1.5110.341.33 ILS−29.39%0.00%
OOVRSOVERSEAS
211.244 M ILS384.0 ILA−3.08%3.131 K4.50−0.53 ILS−224.65%4.00%
KKNFMKNAFAIM
160.239 M ILS980.6 ILA0.00%490.013.492.81 ILS+117.68%7.14%
FFRDNFRIDENSON
91.365 M ILS5599 ILA−2.22%1400.649.106.16 ILS+22.60%7.11%
IISRGISRAIR GROUP LTD
55.164 M ILS148.5 ILA+2.34%156.229 K0.520.00%