Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
121.382M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.576K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
+22.04%
Hiệu suất Tháng
−29.14%
Hiệu suất Năm
−29.91%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BWZBEEWIZE
0.544 EUR+2.64%9700.066.083M EUR−0.11 EUR+21.68%0.00%Dịch vụ Thương mại
DGTDIGITOUCH
2.15 EUR+1.90%8.5K1.2929.187M EUR11.750.18 EUR1.16%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PMTPROMOTICA
2.32 EUR−1.69%1K0.2639.352M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PORPORTOBELLO
10.20 EUR−0.97%3.75K0.0835.819M EUR−4.90 EUR−316.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TLSTELESIA
2.22 EUR−2.63%7500.865.827M EUR−0.08 EUR−728.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
TMPTMP GROUP
5.18 EUR+1.57%8000.472.59M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
VLCVALICA
7.10 EUR0.00%00.00Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
YSFTSOFTEC
1.01 EUR0.00%00.002.523M EUR−0.09 EUR+79.10%0.00%Dịch vụ Thương mại