Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
37.535B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.290K
Khối lượng
−0.00%
Thay đổi
+0.31%
Hiệu suất Tháng
+0.08%
Hiệu suất Năm
+0.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADMARCHER-DANIELS-MIDLAND
67.4 EUR0.00%00.0036.125B EUR9.926.79 EUR−8.11%2.44%Công nghiệp Chế biến
Mua
BFGB.F
4.00 EUR−0.25%64.736K0.24750.109M EUR93.900.04 EUR+3176.92%1.00%Công nghiệp Chế biến