Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
5.281B
Giá trị vốn hóa thị trường
464.689K
Khối lượng
+1.59%
Thay đổi
+10.15%
Hiệu suất Tháng
−15.15%
Hiệu suất Năm
−11.53%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARNALERION
24.70 EUR+4.44%16.353K2.341.28B EUR17.071.45 EUR+66.92%2.75%Công ty dịch vụ công cộng
ERGERG
26.84 EUR+0.68%610.032K1.713.987B EUR76.230.35 EUR−58.95%3.75%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ESIGMESI
1.830 EUR+1.95%78.3K1.3714.05M EUR−0.23 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh