Hóa chất: Đặc biệt (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
159.389B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.793K
Khối lượng
+0.15%
Thay đổi
+1.47%
Hiệu suất Tháng
+1.55%
Hiệu suất Năm
+1.90%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
11COVCOVESTRO
49.12 EUR+2.85%5004.079.676B EUR−4.79 EUR−199.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
1APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS
248.9 EUR0.00%00.0055.652B EUR25.569.74 EUR−5.34%2.52%Công nghiệp Chế biến
Mua
1DOWDOW
47.39 EUR0.00%00.0033.697B EUR27.481.72 EUR−78.09%5.35%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1ECLECOLAB
165.30 EUR0.00%050.396B EUR40.634.07 EUR+1.61%1.10%Công nghiệp Chế biến
Mua
1SDFK+S
13.670 EUR+0.89%2.658K6.332.626B EUR3.663.73 EUR−52.06%7.29%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1VBKVERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE
31.75 EUR+0.09%4120.502.007B EUR26.461.20 EUR0.63%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DNRINDUSTRIE DE NORA
14.21 EUR−1.25%97.011K0.722.866B EUR12.821.11 EUR0.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
GRNGREEN OLEO
0.974 EUR0.00%00.0024.962M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SOLSOL
26.95 EUR−1.28%63.537K1.582.444B EUR16.451.64 EUR+29.05%1.22%Công nghiệp Chế biến
Mua