Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
21.671B
Giá trị vốn hóa thị trường
40.681K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+10.35%
Hiệu suất Tháng
+51.64%
Hiệu suất Năm
+42.51%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1HEIHEIDELBERG MATERIALS
78.14 EUR+1.24%130.0914.56B EUR8.249.48 EUR+7.55%3.32%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BZUBUZZI
27.02 EUR+1.20%167.409K1.015.002B EUR6.244.33 EUR+56.61%1.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CALTCALTAGIRONE
4.10 EUR+1.23%1.002K0.07492.492M EUR3.931.04 EUR+50.96%3.66%Khoáng sản phi năng lượng
CEMCEMENTIR HOLDING
8.71 EUR−0.68%31.166K0.311.361B EUR7.281.20 EUR+45.81%2.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FUMFRANCHI UMBERTO MARMI
6.92 EUR−0.29%2000.18228.169M EUR13.900.50 EUR4.19%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VIAVIANINI
0.920 EUR+7.60%37.215K3.5727.697M EUR13.810.07 EUR−69.21%6.52%Khoáng sản phi năng lượng