Dịch vụ Xử lý Dữ liệu (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
290.279B
Giá trị vốn hóa thị trường
32
Khối lượng
+0.79%
Thay đổi
+3.57%
Hiệu suất Tháng
+27.25%
Hiệu suất Năm
+34.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING
213.80 EUR−0.44%088.228B EUR26.857.96 EUR+8.09%2.16%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
1AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES
107.00 EUR+0.28%016.155B EUR34.123.14 EUR−1.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1NBNORTHERN DATA
26.35 EUR+2.33%00.00816.234M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
1NFLXNETFLIX
416.45 EUR−0.50%2120.72184.539B EUR43.909.49 EUR−16.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CBBCLEANBNB
1.000 EUR0.00%4.8K0.878.624M EUR−0.00 EUR+97.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DHHDHH
15.4 EUR+1.32%1520.1968.614M EUR−0.04 EUR−106.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
WIITWIIT
17.78 EUR+1.25%9.755K0.41463.785M EUR1.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh