Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
120.201B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.938K
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
+8.42%
Hiệu suất Tháng
+8.86%
Hiệu suất Năm
+8.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AXPAMERICAN EXPRESS
156.30 EUR+0.22%50.96113.845B EUR15.4910.09 EUR−0.65%1.38%Tài chính
Mua
1SIXSIXT
93.25 EUR+2.02%510.003.813B EUR13.436.94 EUR−23.28%4.50%Tài chính
Sức mua mạnh
BFFBFF BANK
10.62 EUR+1.24%208.098K0.481.957B EUR8.17%Tài chính
Sức mua mạnh
CNFCONAFI
0.266 EUR−0.75%4.83K0.059.9M EUR−0.02 EUR−568.57%0.00%Tài chính
DOVDOVALUE
3.185 EUR+1.43%251.934K0.32248.147M EUR−0.21 EUR−133.81%35.03%Tài chính
Mua
GFGENERALFINANCE
9.70 EUR−1.02%14.1K1.29123.824M EUR9.341.04 EUR+16.23%4.39%Tài chính
Sức mua mạnh
SBCSICILY BY CAR
6.46 EUR0.00%6.53K1.10204.653M EUR7.060.91 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh