Thực phẩm: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
41.720B
Giá trị vốn hóa thị trường
4
Khối lượng
−0.51%
Thay đổi
+8.98%
Hiệu suất Tháng
+8.97%
Hiệu suất Năm
+8.97%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1BYNDBEYOND MEAT
8.337 EUR−5.79%00.00543.536M EUR−3.69 EUR+39.51%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
1KHCTHE KRAFT HEINZ
33.620 EUR−0.44%00.0041.17B EUR14.682.29 EUR+128.26%4.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HQFHIGH QUALITY FOOD
0.635 EUR+5.83%27K0.756.835M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh