Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
420.671M
Giá trị vốn hóa thị trường
5.181K
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
−1.74%
Hiệu suất Tháng
+15.93%
Hiệu suất Năm
+18.07%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EUKEUKEDOS
0.958 EUR+3.01%8.043K1.3721.15M EUR53.520.02 EUR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GHCGAROFALO HEALTH CARE
4.46 EUR+0.22%5.029K0.06399.521M EUR16.420.27 EUR+14.12%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh