Đặc sản Công nghiệp (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
100.962B
Giá trị vốn hóa thị trường
8
Khối lượng
+1.77%
Thay đổi
+12.47%
Hiệu suất Tháng
+12.47%
Hiệu suất Năm
+12.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1PPGPPG INDUSTRIES
133 EUR+0.76%031.454B EUR23.515.66 EUR+22.69%1.76%Công nghiệp Chế biến
Mua
1SHWSHERWIN-WILLIAMS
269.8 EUR+2.24%068.729B EUR30.558.83 EUR+16.87%0.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
FIREBIFIRE
3.24 EUR+0.62%13K1.1156.538M EUR9.820.33 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ICFINDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
4.66 EUR+2.19%7000.0732.623M EUR9.390.50 EUR−57.72%4.29%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MGSMAGIS
10.40 EUR0.00%7500.4655.457M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh