Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
208.967M
Giá trị vốn hóa thị trường
10.210K
Khối lượng
+0.21%
Thay đổi
−0.99%
Hiệu suất Tháng
−3.97%
Hiệu suất Năm
−7.22%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
REVOREVO INSURANCE
8.30 EUR+0.24%11.555K1.38184.644M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
YOLOYOLO GROUP
2.78 EUR0.00%00.0024.323M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh