Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
3851.246B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.204K
Khối lượng
+0.19%
Thay đổi
+0.68%
Hiệu suất Tháng
+53.00%
Hiệu suất Năm
+67.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1FBMETA PLATFORMS
296.20 EUR+1.13%1.181K0.92757.723B EUR27.6410.72 EUR+0.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
1GOOGALPHABET CLASSE C
122.50 EUR+0.10%1.044K1.781.526T EUR24.834.93 EUR−3.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
1GOOGLALPHABET CLASSE A
121.22 EUR−0.16%6.452K2.511.526T EUR24.574.93 EUR−3.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
1SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY
182.0 EUR−0.22%221.3235.125B EUR−3.79 EUR−137.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1TMVTEAMVIEWER
13.020 EUR−0.91%02.245B EUR20.990.62 EUR+69.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1UTDIUNITED INTERNET
20.50 EUR+0.59%00.003.813B EUR13.691.50 EUR−27.52%2.45%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CFMCROWDFUNDME
1.97 EUR+0.51%4500.603.36M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MQSPAMEGLIOQUESTO
0.491 EUR+1.24%85.38K0.9625.187M EUR−0.19 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh