Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
355.921B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.408K
Khối lượng
+0.86%
Thay đổi
+12.77%
Hiệu suất Tháng
+23.37%
Hiệu suất Năm
+31.45%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1BKTHE BANK OF NEW YORK MELLON
44.70 EUR−0.33%034.503B EUR11.064.04 EUR3.26%Tài chính
Mua
1COINCOINBASE GLOBAL
131.32 EUR−2.84%6.795K1.6031.072B EUR−3.05 EUR+45.07%0.00%Tài chính
Theo dõi
1DB1DEUTSCHE BOERSE
180.10 EUR+0.53%1261.1532.942B EUR20.108.96 EUR+51.12%2.01%Tài chính
Mua
1DBKDEUTSCHE BANK
11.656 EUR+0.71%11.157K2.6223.586B EUR5.022.32 EUR2.59%Tài chính
Mua
1GSGOLDMAN SACHS GROUP
320.0 EUR+1.30%00.00103.241B EUR16.3719.55 EUR3.07%Tài chính
Mua
1HOODROBINHOOD MARKETS
10.43 EUR+11.67%1.98K2.398.436B EUR−0.78 EUR+48.27%0.00%Tài chính
Theo dõi
1MSMORGAN STANLEY
74.94 EUR+1.15%00.00121.893B EUR14.195.28 EUR4.05%Tài chính
Mua
DDIRECTA SIM
3.67 EUR+8.26%158K10.16Tài chính
Sức mua mạnh
EQUIEQUITA GROUP
3.58 EUR+0.56%34.561K1.00168.063M EUR14.440.25 EUR−43.99%9.83%Tài chính
Sức mua mạnh
INTINTERMONTE PARTNERS SIM
2.46 EUR0.00%2.775K0.4279.458M EUR23.080.11 EUR−70.13%10.57%Tài chính
Sức mua mạnh