Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
86.486B
Giá trị vốn hóa thị trường
2
Khối lượng
+0.23%
Thay đổi
+5.22%
Hiệu suất Tháng
+20.60%
Hiệu suất Năm
+21.50%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1MUV2MUNICH RE
392.8 EUR+0.08%30.2153.7B EUR2.95%Tài chính
Mua
1PRUPRUDENTIAL FINANCIAL
91.60 EUR+0.48%032.786B EUR62.611.46 EUR+99.42%5.10%Tài chính
Theo dõi