Viễn thông (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
110.026B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.925K
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+0.10%
Hiệu suất Tháng
+13.92%
Hiệu suất Năm
+7.44%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1DTEDEUTSCHE TELEKOM19.922 EUR−0.31%12798.782B EUR5.083.92 EUR186.50%3.52%Truyền thông
Sức mua mạnh
INWINWIT11.275 EUR0.09%114.161K10.816B EUR34.340.33 EUR32.22%3.08%Truyền thông
Mua
ITDINTRED11.00 EUR0.00%44174.698M EUR21.000.52 EUR17.95%0.64%Truyền thông
Sức mua mạnh
PLNPLANETEL5.50 EUR0.00%50037.14M EUR1.27%Truyền thông
TSLTESSELLIS0.3535 EUR−0.70%90.694K83.328M EUR0.00%Truyền thông
UDUNIDATA42.9 EUR0.00%801132.504M EUR14.572.94 EUR311.04%0.23%Truyền thông
Sức mua mạnh