Truyền thông (Khu vực)

13
Cổ phiếu
183.901B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.889M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
+3.36%
Hiệu suất Tháng
+18.04%
Hiệu suất Năm
+16.94%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CVGCONVERGENZE2.55 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
1.5K3.825K19.112M EUR
DTEDEUTSCHE TELEKOM21.760 EUR−1.02%−0.225 EUR
Mua
4369.487K109.358B EUR13.661.61 EUR206.759K
GOGO INTERNET0.240 EUR−13.04%−0.036 EUR
Bán Mạnh
203.5K48.84K5.431M EUR−0.10 EUR
INWINWIT11.395 EUR−0.65%−0.075 EUR
Mua
244.257K2.783M11.013B EUR42.540.27 EUR246
ITDINTRED12.85 EUR−1.15%−0.15 EUR
Bán Mạnh
18231206.249M EUR22.230.57 EUR
ORAORANGE10.858 EUR1.65%0.176 EUR
Mua
1.255K13.627K28.764B EUR14.670.73 EUR
PLTPLANETEL5.76 EUR−2.70%−0.16 EUR
Bán
1K5.76K38.896M EUR44.540.13 EUR
SGCSG COMPANY0.268 EUR−2.19%−0.006 EUR
Bán
5.25K1.407K8.539M EUR26.100.01 EUR
TEFTELEFONICA3.856 EUR1.18%0.045 EUR
Mua
1422.082B EUR0.34 EUR
TITTELECOM ITALIA0.2890 EUR−0.34%−0.0010 EUR
Theo dõi
23.36M6.751M6.094B EUR−0.54 EUR50.392K
TITRTELECOM ITALIA R0.2807 EUR−0.07%−0.0002 EUR
Theo dõi
8.274M2.322M6.094B EUR−0.54 EUR50.392K
TSLTESSELLIS0.5706 EUR0.11%0.0006 EUR
Bán
82.495K47.072K102.01M EUR−0.38 EUR464
UDUNIDATA37.9 EUR−0.52%−0.2 EUR
Bán
82031.078K110.421M EUR13.422.84 EUR90