Các công ty Ý tham gia một lĩnh vực: truyền thông

Những Các công ty Ý sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, truyền thông. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như T-MOBILE US, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như LUMEN TECHNOLOGIES và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1TMUST-MOBILE US
178.788 B EUR151.02 EUR+0.33%00.0024.036.29 EUR+224.99%0.81%
Mua
1VZVERIZON COMMUNICATIONS
157.174 B EUR37.795 EUR+0.65%10.0115.132.50 EUR−47.13%6.63%
Mua
1TAT&T
109.802 B EUR15.342 EUR−0.51%00.008.631.78 EUR6.81%
Mua
1DTEDEUTSCHE TELEKOM
105.305 B EUR21.13 EUR−0.14%1.371 K0.945.913.58 EUR+122.23%3.31%
Sức mua mạnh
1ORAORANGE
27.746 B EUR10.365 EUR−0.67%1.3 K3.5112.180.85 EUR+870.70%6.71%
Mua
1TEFTELEFONICA
22.766 B EUR3.914 EUR−1.14%3.1 K0.64−0.17 EUR−149.48%6.14%
Mua
INWINWIT
9.539 B EUR9.925 EUR−0.10%731.478 K0.5427.970.35 EUR+16.10%3.49%
Mua
1OTELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING
6.972 B EUR2.352 EUR+0.68%00.0025.620.09 EUR+29.48%7.68%
Theo dõi
TITRTELECOM ITALIA R
4.849 B EUR0.2313 EUR+0.57%40.498 M0.95−0.07 EUR+50.76%0.00%
Mua
TITTELECOM ITALIA
4.849 B EUR0.2261 EUR−0.92%150.892 M0.74−0.07 EUR+50.76%0.00%
Mua
1CYTHLUMEN TECHNOLOGIES
1.312 B EUR1.3204 EUR+0.95%00.00−9.49 EUR−540.16%0.00%
Bán
IITDINTRED
157.228 M EUR9.48 EUR−4.24%8.053 K2.470.71%
Sức mua mạnh
TSLTESSELLIS
120.076 M EUR0.501 EUR−2.34%703.344 K0.360.00%
UUDUNIDATA
109.03 M EUR3.53 EUR0.00%1.858 K0.130.28%
Sức mua mạnh
PPLNPLANETEL
35.003 M EUR5.15 EUR0.00%5000.321.36%
Sức mua mạnh
CCVGCONVERGENZE
11.917 M EUR1.57 EUR−1.26%9.5 K0.660.00%
Sức mua mạnh
SSGCSG COMPANY
4.902 M EUR0.226 EUR−1.74%375 K3.250.00%
GGOGO INTERNET
912.162 K EUR0.730 EUR−1.35%4230.080.00%