Dịch vụ y tế / Điều dưỡng (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
70.432B
Giá trị vốn hóa thị trường
59
Khối lượng
+1.23%
Thay đổi
+11.16%
Hiệu suất Tháng
+12.14%
Hiệu suất Năm
+11.61%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1FMEFRESENIUS MEDICAL CARE
38.22 EUR+2.66%35018.5211.194B EUR24.921.53 EUR−41.09%2.94%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
1SHLSIEMENS HEALTHINEERS
52.76 EUR+0.96%00.0059.21B EUR39.161.35 EUR−25.70%1.80%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
HIHEALTH ITALIA
1.240 EUR+1.64%7.748K0.3823.524M EUR8.700.14 EUR+40.53%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ICCINTERNATIONAL CARE COMPANY
1.17 EUR−0.85%13.5K2.405.298M EUR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh